A doua scrisoare a lui Horia Sima adresată lui Ion Antonescu

Domnule General,

Vă mărturisesc că intenţia mea este ca astăzi să lichidăm definitiv orice urmă de neînţelegere şi să păţim pe un drum limpede şi istoric.Toata neînţelegerea,Domnule General,provine de la spirit,de la o concepţie,de la o atmosferă sufletească şi nu de la oameni.Regimul legionar cere guvernare în spirit legionar, guvernare totalitară.Guvernare totalitară înseamnă monopolul politic al unei mişcări, aceea care a biruit,exclusivitate daca vreţi,aşa e în Italia, aşa e în Germania.Cine îndrăzneşte, trebuie să fie sancţionat.Pentru că acest lucru este un atribuit fundamental al statelor totalitare.La noi se constată exact contrariul.Nu numai că vechile partide asasine ale tineretului, odioase în faţa opiniei publice şi răspunzătoare de dezastrul actual al ţării,nu sunt puse la index, dar sunt încurajate şi,în taină, îndemnate să se reorganizeze.Cui foloseşte?Căci Generalul Antonescu nu poate să-i folosească să se organizeze nemernicia societăţii omeneşti, care a complotat permanent contra vieţii lui! În al doilea rând, e o violentă încălcare a decretului-lege, prin care s-a instaurat regimul legionar.În al treilea rând, orice încurajare a lor înseamnă pierderea încrederii în Axă,care se sprijină aici în România, exclusiv pe cuvântul de ostaş al Generalului Antonescu şi pe mişcarea legionară.

Tot regimul legionar presupune presa dirijată. Presa dirijată înseamnă că nimic nu poate să apară,ceea ce ar veni în contradicţie cu regimul instaurat şi suprimarea a tot ce a fost excrescenţă şi ticăloşie a vechiului regim.Ce se constată?Ziarele de şantaj ca Porunca Vremii continuă să apară.Ziare comunizante ca Timpul etc.Ceea ce este mai grav, este că li se permite să scrie despre întrunirea diferitelor grupări, cum sunt cuziştii, care să afirme „expectativa lor binevoitoare”.Acestea sunt semne de slăbiciune intolerabile.Oamenii complet descalificaţi azi au devenit insolenţi şi atacă regimul în văzul tuturor.În al patrulea rând, regim legionar înseamnă economie dirijată,total opusă economiei vechi liberale.Cine să realizeze aceasta?Oamenii vechilor partide?Specialiştii care trăiesc în contact permanent cu bancherii şi vechii oameni politici şi care primesc ordine de la aceste oficine?Toate ordinele şi dispoziţiile dumneavoastră rămân neîndeplinite,Domnule General,în acest domeniu.Aici situaţia este aşa de alarmantă,că dacă nu se intervine în câteva săptămâni,prăbuşirea este inevitabilă.Lumea veche opune rezistenţă formidabilă,lumea nouă ar vrea să lucreze, să stabilească o noua ordine,dar este oprită.Cui aparţine răspunderea?Dumneavoastră în toate ocaziile,o aruncaţi pe legionari.Ca şi cum cele câteva ilegalităţi ar fi decisive şi aceste făcute,în cele mai multe cazuri,de perfectă buna credinţă.

Răspunderea aparţine:

○ 1 - Guvernului

○ 2 - Dumneavoastră

○ 3 - Mişcării Legionare

Alături de dumneavoastră se consumă în această guvernare o mişcare cu un trecut glorios,cum puţine ţări au avut.Să presupunem că vin reclamaţii contra legionarilor.Cazurile, evident, trebuiesc cercetate.Dar dumneavoastră sunteţi în fruntea statului legionar ca să-i apăraţi în primul rând pe legionari,pentru că ei susţin osatura noului stat.În loc de aceasta,alarmă nejustificată şi toate reclamaţiile luate în considerare.Constat că toţi oamenii aceştia din lumea veche găsesc o largă înţelegere în sufletul dumneavoastră, pe care îl speculează aceşti nemernici în detrimentul regimului.

Domnule General,

Să nu uitaţi că este regim legionar,că legionarii au întâietate, că ei trebuie ascultaţi mai întâi şi asupra lor să se îndrepte grija dumneavoastră părintească.Aceştia au fost loviţi de 2 ani şi iarăşi ei să sufere?Constatările mele finale sunt următoarele:

○ 1 - Un mare asalt al lumii vechi,al plutocraţiei şi iudeo-masoneriei,ca să vă infiltreze idei şi oameni străini de spiritul legionar.

○ 2 - Oamenii aceştia speculează bunătatea şi spiritul de dreptate al dumnesvoastră.

○ 3 - Dumneavoastră sunteţi însufleţit de cele mai bune intenţii care sunt contracarate de influenţe nefaste.

○ 4 - Mulţi dintre aşa zişii prieteni ai dumneavoastră vă fac cel mai cumplit rău,săpând treptat şi metodic raporturile de încredere cu mişcarea legionară.

○ 5 - Singurii sprijinitori leali şi sinceri ai Generalului Antonescu sunt legionarii.

○ 6 - Numai cu legionarii, Generalul Antonescu poate să ducă țara spre un destin mare.

○ 7 - Generalul Antonescu are în faţă cel mai mare moment din viaţa vreunui om de stat.

○ 8 - Generalul Antonescu, dacă vrea să meargă la biruinţă,trebuie să conducă ţara în spirit legionar şi cu legionari.

○ 9 - Mişcarea Legionară nu se poate retrage de la cârma țării,pentru că ea a venit cu dumneavoastră,biruind o lume veche.Duhul ei ne depăşeşte pe toţi.El trebuie sa se împlinească.

○ 10 - Orice împiedecare a revoluţiei legionare este fatala ţării.

○ 11 - De aceea vă implorăm să mergem înainte pe drumul Căpitanului,să ne daţi libertatea să ne realizam programul legionar,care încă nu a început, pentru că noi până acum am fost prizonieri ai propriului nostru Guvern, situaţie pe care am suportat-o numai din dragoste şi respect faţă de dumneavoastră.

Vreau lucrul acesta,pentru că răspunderea cade nu numai asupra dumneavoastră şi a mea,ci asupra întregii mişcări legionare,cu toţi martirii ei şi cu toţi anii de suferinţe.

Cu aceleaşi sentimente de devotament,Horia Sima.

28 Octombrie 1940

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare