Răspunsul dat de Ion Antonescu la prima scrisoare a lui Horia Sima

Domnule Horia Sima,

Am primit scrisoarea dumneavoastră prin care mă avertizaţi că vom ajunge la faliment,deoarece am pus la conducerea economică persoane care reprezintă corupţia liberală,atrăgându-mi atenţia că,criza se apropie pe fiecare zi ce trece,fiindcă nu am pus accentul pe elementul politic,cum s-a făcut în Italia şi Germania.Spre uimirea şi mâhnirea mea,dumneavoastră îmi spuneţi,cu o neâncredere pe care,dacă o merit în formă şi fond,o las să o judece şi alţii,că,este trist că orice îmi semnalaţi în acest domeniu,privesc cu o oarecare neîncredere.Personal însă nu cred că şi la capitolul mare domeniu,al economiei,trebuie să primim critici care nu au fost încă verificate.Dumneavoastră aţi vrut să mi-l impuneţi,prin orice mijloace printre alţii,pe Domnul Manoilescu.V-am spus şi nu mai revin,de ce,şi cu regret,nu am putut da curs acestei dorinţe.Mă supun şi în aceasta privinţă la judecata tuturor.Fiindcă,fără a cerceta ca să vă sprijiniţi pe fapte concrete,după cum ar fi corect,îmi aruncaţi în față,cu atâta uşurinţă,răspunderea politică a falimentului economic pe care afirmaţi că-l provoc,sunt dator,nu să mă apăr şi să spun lucrurilor pe nume.Nu ştiu dacă în Italia şi Germania s-a făcut astfel.Informaţiile mele sunt cu totul altele. Atât revoluţia fascistă,cât şi cea naţional-socialistă,nu numai că nu au dărâmat,ci s-au sprijinit pe economia burgheză. Eu nu pot dărâma şi economia evreiască şi pe cea liberală în acelaşi timp, fiindcă această economie este a burgheziei româneşti .

Falimentul,Domnule Sima va veni,dar nu din cauza nepriceperii sau relei credinţe a Generalului Antonescu,ci din cauza faptului că şi în administraţie şi în economie am introdus,la cererea expresă a dumneavoastră,oameni de-ai dumitale care fac ceea ce zilnic semnalează şi Siguranţa şi strigaătele de alarmă care ne vin din toate părțile țării.Doriţi dovezi? Le aveţi în rapoartele serviciilor de informare ale Statului care zilnic semnalează ceea ce se petrece în ţară din cauza nemulţumirilor din ce în ce mai mari,provocate nu de greşelile Generalului Antonescu,nici de reaua lui credinţă față de idealurile legionare,nici de oamenii pe care i-a numit în guvernul său,ca oameni cu experienţă şi responsabilitate.Când ajungeţi la astfel de acuzaţii grave,este necesar să aprofundaţi mai bine lucrurile.

Sunt patruzeci de ani,Domnule Sima,de când întemeiat pe cariera mea militară mi-am dat seama că rostul unui adevărat român este nu de a-şi crea o situaţie personală,ci de a lupta,pentru ca întreaga naţiune să nu se sprijine decât pe caractere,pe competenţă şi pe valori de muncă,iar Statul să nu fie condus decât cu autoritate şi prestigiu.După o trudă plina de jertfe şi chiar de umilinţe pentru îndeplinirea acestui ţel,am izbutit sa creez în jurul neamului meu o atmosferă de încredere.N-o spun cu un titlu de măreție,ci pentru că eu însumi consider această favoare drept o grea incercare a vieţii.Când la începutul lunii Septembrie am luat,tot prin luptă,răspunderea unei lovituri de Stat,a unei Domnii şi a creării unui nou regim,opinia publică şi masele legionare m-au întovărăşit,cu încrederea lor,sprijinindu-se,pe acest trecut.De atunci,zilele şi nopţile mele le-am închinat încercarii de a salva poporul romănesc.Din primul ceas,am solidarizat la aceasta acţiune cu tineretul legionar,socotind că România Mare trebuie zidită în primul rând pe aportul curat şi dinamic al Mişcării Legionare.De aceea am declarat Statul Naţional-Legionar.Şi cu toate că aveam în acel moment la dispoziţia mea alte personalităţi şi forţe politice,am preferat să pornesc la drum cu Legionarii şi câţiva specialişti aleşi în afară de orice propunere politică,pentru că vroiam să-mi asigur o echipă de guvernare omogenă şi unitară,ca să pot salva poporul.Am întins,astfel,încrederea de care mă bucuram personal,asupra întregii echipe de guvernare.Ţara ne-a dat sprijinul şi încrederea, lăsându-ne să lucrăm.

V-am sprijinit în plasarea oamenilor legionari în toate posturile administrative şi am lăsat Mişcării Legionare toată libertatea de acţiune, în convingerea că,purtată de entuziasm, dar şi de sentimentul răspunderii şi al ordinii,mă va ajuta la construcţia Statului.Drept răsplată pentru tot sprijinul pe care l-am dat Mişcării Legionare,dumneavoastră găsiţi de cuviința că trebuie să-mi daţi lecţii de conducere şi organizare şi mă faceţi răspunzător de ce se va întâmpla în domeniul economic,deşi aţi fost în fiecare zi alături de mine şi aţi văzut toate măsurile pe care le-am luat şi cum mă zbat ca totul să fie executat.Ordinea economica este frământată, Domnule Sima, pentru alte motive.Statul este dezmembrat şi secătuit.Neajunsurile evacuării nepregătite şi dezastruoase,a unei treimi din teritoriu, reducerea încasărilor,povara refugiaţilor evacuaţi,dezordinea provocată de predecesori, încurcăturile care decurg din concesiile nechibzuite şi dureroase,care apasă economia,pe care le-au făcut alţii,toate acestea reunite într-un an economic slab, ar fi constituit în împrejurări normale,cauzele unei grave crize. Azi când aceste împrejurări s-au unit cu o schimbare radicală a regimului politic şi reformele severe pentru însănătoşirea vieţii publice,criza economică a căpătat un cuprins mai grav.

Eforturile ce se fac pentru îndreptare sunt lovite şi de sabotajul unora şi de inerţia şi nepriceperea altora, dar şi de atitudinea unora din oamenii introdusi la guvernare noastră, la recomandarea dumitale,în economia naţională.Vreţi,Domnule Sima,cazuri concrete?Vi le voi da!Ele sunt numeroase.Multe mi-au fost semnalate chiar de unii oameni serioasi ai dumitale,care sunt foarte ingrijorați de ceea se întâmplă şi ce ne aşteaptă dacă continuăm sistemul.Nu dărâmând,nu lovind în fiecare zi,nu blocând prin măsuri uşuratice activitatea economica a întreprinderilor dărâmate,nu aşa se reface ordinea economica.Cu atât mai mult cu cât această ordine este legată pe planul internaţional de alti oameni,pe care eu trebuie să le bag în seama şi să le organizez colaborarea cu noi,pentru ca să măresc interesul lor politic pentru țara noastră, şi deci să asigur şi sprijinul lor.Astfel judecând cu calm, cred că în altă parte trebuiesc văzute cauzele şi mijloacele.Rezistenţa unora,neîncrederea multora şi incapacitatea oamenilor recomandați de dumneata.Rezistenţa,nedreaptă şi nepatriotică a unora, o putem combate prin pedepsirea sabotajului. Şi ştiţi măsurile ce le-am luat în aceasta privinţă.

Dar neîncrederea multora nu poate fi combătuta numai prin represiune.V-am atras atenţia că în Ţară cresc nemulţumirile în privinţa regimului. Că în fiecare zi, de la poliţia numită chiar de dumneavoastră, primesc informaţii de starea de nemulţumire provocată în Ţară de prea desele incidente.Până şi în armată, care mi-a dat toată încrederea ei,care mi-e scumpă,şi pentru care am făcut şi fac zilnic eforturi de îndreptare şi de ridicare,până şi aici se prinde neîncrederea şi cresc nemulţumirile pentru că legionarii cred că pot aresta şi maltrata ofiţerii.Este ultima cauză care agravează criza şi îi pregăteşte falimentul.Percheziţii nedrepte,arestări insultătoare la adresa ofiţerilor,străini de orice acţiune politica, confiscări de bunuri sau îndemnuri la dezordine, ca acel al Bunei Vestiri, iată ce măreşte neîncrederea.Izgonirea brutală din unele servicii şi întreprinderi a unora,fiindcă nu au fost legionari, şi imposibilitatea în care sunt puse elemente curate şi întregi, de a ne ajuta, iată ce se adaugă la aceasta neîncredere.O seamă de experienţe uşuratice, de măsuri de blocare luate de comisari ai D-voastră la întreprinderi; imprudente gesturi, greşeli ale domnului Ministru de Externe, care, împreună cu actul neuman de brutalitate şi nelegal comis în contra unor supuşi străini la Ploieşti, au creat conflicte internaţionale, care pot expune țara chiar la un conflict armat.Zilnic îmi pierd câteva ceasuri, din timpul meu, atât de scurt pentru o muncă creatoare, cu aplanarea incidentelor şi pe plan intern şi pe plan extern.În fiecare zi aflu de un nou incident, descopăr un nou act de provocare, o nouă dezordine.Dacă continuăm aşa, domnule Sima, nu numai ordinea economică, dar tot regimul legionar şi guvernul şi țara se vor prăbuşi.În loc de a sprijini efortul pe care îl fac, îmi trimiteţi scrisori prin care îmi aruncaţi sunt mâhnit să vă repet răspunderi pe care, cred, nu le am.Domnule Sima,pentru ultima oară vă spun, de astă dată în scris,fiindcă m-aţi provocat.

În primul rând să ieşim din vag.Daţi-mi cazuri şi greşeli concrete ale miniştrilor economiei şi vă voi răspunde.Eu sunt gata să vă dau toate problemele pentru care Generalul Antonescu devine impopular şi regimul economic se agravează.La ele adaug informaţiile Serviciului Secret,care arată că criza şi neîncrederea vin de la forţele unor legionari nepregătiţi şi, mai ales dezorientaţi.Astfel nu mai merge.Având răspunderea totală,în fata țării,a conştiinţei mele,şi a istoriei,eu trebuie să am întreaga libertate de conducere.Numai astfel, pot da regimului Naţional-Legionar toată forţa întregii Naţiuni, toată încrederea tuturor valorilor Neamului.Plângeri zilnice vin din ţara,datorită unor acte de dezordine,uneltiri secrete de grup şi chestiuni personale,intrigi nepotrivite şi diversiuni de scrisori,fără dovezi,atunci când v-am dat fapte numai fapte precise acestea nu mai pot continua.Eu nu vreau să repet păcatul şi nepriceperea celor ce m-au precedat.Am făcut actul de la 6 Septembrie ca să salvez Statul de la prăbuşire,ca să-l scap de anarhie sau de ocupaţie străină.Am făcut aceasta ca o concluzie a trecutului meu de ostaş şi de român. Am făcut-o ca să apăr Ţara, nu să o prăbuşesc.Eu nu pot să-mi leg numele pe care l-am întemeiat,în patruzeci de ani de muncă, pe ordine de răspundere, de o prăbuşire provocată chiar şi dintr-un sincer entuziasm.

Aşadar, vă rog să alegeţi:

Sau vă luaţi singur răspunderea în fața țării şi a Istoriei, şi conduceţi Ţara după conştiinţa şi priceperea dumneavoastră Sau îmi daţi toată libertatea şi toata autoritatea în conducerea Ţării, alegerea oamenilor şi perimarea tuturor greşelilor şi tuturor dezordinilor.Eu îmi iau răspunderea să ridic un regim dacă sunt ascultat,nu pot însă consimţi să fiu prizonierul lui şi să mă prăbuşesc cu el, dacă nu mă urmează.Ştiţi că nu am oameni de căpătuit.Accept orice sugestii de persoane.Trebuie să am libertatea, fără a fi mereu suspectat în a le numi şi înlocui când se vor dovedi a nu fi la înălţime, cu pricepere şi ordine.La fel am cerut şi pentru conducerea Armatei în 1934 şi în 1938. Nu am fost ascultat şi rezultatul se simte.Convocaţi-vă prietenii şi hotărâţi!Cu două capete nu se poate duce un corp decât la dezastru.Aştept răspunsul dumneavoastră şi vă rog să nu întârzie,fiindcă nu pot paraliza conducerea Statului de aceste neînţelegeri şi a-l expune la ocupare străină,în caz că ele se vor agrava.Fiţi sigur însă că Generalul Antonescu nu are nevoie de depline puteri şi de deplină libertate în conducere şi acţiune pentru a favoriza elemente plutocratice şi a sugruma Mişcarea Legionară,ci,din,contră,pentru a folosi şi a o ridica pe culmile pe care doreşte sincer să o vadă urcând.Pentru aceasta am nevoie de autoritate.Imixtiunea tuturor în numiri şi conducere nu poate duce decât la dezastru.

Generalu Ion Antonescu

21 Octombrie 1940


P.S. - Vă restitui scrisoarea şi vă rog să vă judecaţi singur,legionăreşte,şi să apreciaţi dacă Generalul Antonescu,după tot ce a făcut pentru țară şi pentru voi legionarii,merită să fie astfel tratat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare