Apelul Generalului Antonescu către țară în timpul rebeliunii legionare - 22 Ianuarie 1941

Români

Oameni de bine din toată țara.Toate străduințele mele,nu au putut să facă pe rebelii împotriva autoritaților statului,să reintre pe calea ordinii,singura care poate salva astăzi țara,familia şi avutul nostru.Vă făgăduiesc să păstrez statul şi să-l întăresc.Mă voi ține de cuvânt orice s-ar întâmpla.Vă jur.

Români

Astăzi în capitală s-au tras focuri asupra Preşedenției Consiliului de Miniştrii din clădirea alăturată a gardienilor publici în care se grupaseră 600 de oameni înarmați cu mitraliere şi tunuri pregătite de mult de fostul ministru de interne,în scopul de a răsturna cu forța conducerea statului.S-au tras focuri şi asupra altor instituții de guvernământ.Orice limită a răbdării fiind întrecută,am lăsat ca aparatul de apărare a statului să intre automat în acțiune.Acest aparat,Armata țării funcționează fără greş.Peste tot,rebelii,copii în mare parte neştiutori şi comunişti notorii,se predau acoperiți de ruşine.Autoritatea de stat este stăpânitoare întotdeauna.

Români

În alte părți ale țării,case de români neaoş şi patrioți sânt jefuite fără milă.Crima se uneşte cu furăciunea.De îndată ce sânteți atacați în propriile voastre case,chemați în ajutor autoritățile statului,până la sosirea lor apărați-vă casa fără şovăire.

Români

Cu legionarii care mai simt inima înlăcrimată a țării şi cu toți care îşi dau seama că trebuie să facă front comun împotriva anarhiei distrugătoare,vom face regimul legionar al oamenilor vrednici şi cu bun simț.Nu dați crezare prostiilor copilăreşti.Nimeni dintre voi nu va putea crede că eu Antonescu,apărătorul de neclintit al țării şi prietenul credincios al aliaților noştri germani şi italieni,ar putea îngădui vreun oricât de mic amestec în faptele de guvernământ al uneltirilor iudeo-masonice.

Români

Oameni bravi din toată țara !Am încredere în voi !Să aveți încredere în mine !Nu rămâneți nepăsători la eforturile pe care le fac pentru voi şi numai pentru voi.Apărați-vă.Strângeți-vă peste tot în jurul autorităților statului,şi faceți zid lângă ostaşii țării,lângă drapelul țării,lângă Regele țării.Fără şovăire !Într-o unire,inimă lângă inimă.Ordon tuturor adunarea !
Trăiască România !
Trăiască Regele !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare