Discursul Generalului Antonescu cu ocazia zilei Regelui - Iaşi 8 Noiembrie 1940

Majestate,legionari şi frați români

Prin vrerea lui Dumnezeu,cea dintâi sărbătorire a zilei Regelui nostru o facem aici la Iaşi,în Iaşii,care au cuprins altădată ceasurile de grea cumpănă ale tronului.Aici,el a devenit Regele cel mare,fiindcă a ştiut să îşi rezeame suferința şi încercările neamului.Va doresc Majestate,să vă îndrume Dumnezeu spre o domnie tot atât de vrednică.Fiindcă Regii mari sânt aceia care spală treptele tronului cu lacrimile suferinței înțelese şi care se înalță pe ele,ducând în spate poverile împlinite ale neamului.A vrut bunul Dumnezeu,ca în ziua Majestații sale,să fie însuşi ziua de proslăvire a biruinței Legiunii Arhanghelului Mihail.Este în acest semn,care ne vine de dincolo de noi,o împletire de destine.Să ne legăm credința în Majestatea ta,de însăşi credința în biruința Legiunii trebuie să fie credința Majestății tale,iar ziua Majestății tale,trebuie să fie dea pururi,ziua Legiunii.


Foto : Corneliu Zelea Codreanu fondatorul Mişcării Legionare


Aici în Iaşi Corneliu Zelea Codreanu a afirmat pentru prima oară credința lui nebiruită în puterile neamului şi fapta lui de înnoire răscolitoare.Aici a luat ființă cu harul lui Dumnezeu şi cu voința Căpitanului Legiunea Arhanghelului Mihail,Legiunea care a pornit,în numele vechei credințe,la noua faptă Românească,Legiunea care,în numele Arhanghelului Mihail,şi-a deslănțuit asprimea judecății,alegerea adevăraților Români şi înlăturarea nevrednicilor.De aceea ne-am adunat azi aici,ca să reânprospătăm credința,aşa cum creştinii merg la altar ca să-şi întărească viața.Ziua de astăzi este ziua noastră de mărturisire şi închinare în amintirea Căpitanului,este ziua fapteti lui de martir al Neamului Românesc.Fapta lui de jertfire,este o judecată şi un strigăt,este o judecată pentru toate laşitățile,trădările şi prăbuşirile trecutului,este un strigăt pentru toate datoriile şi chemările viitorului.Să nu uităm de nepăsătorii şi părtaşii trecutului,să nu uităm de ziditorii viitorului,eroii şi jertfiții Legiuni care au pus sângele lor la temelia Regatului lui Mihai I şi a generației lui Corneliu Zelea Codreanu şi alui Horia Sima.Cu sângele lor,au spălat toate înfrângerile din trecut,sub semnul lor vom duce biruința timpului ce va veni.

Legionari

Un gând de slavă şi de rugăciune către Arhanghelul Mihail,patronul legiunii,apărătorul luptei legionare şi a noii Românii.Un gând de credință şi de speranță pentru Regele nostru Mihai I.Un gând de pietate şi de închinare în memoria Căpitanului.

Legionari

Un legământ în Iaşii începutului de credință legionară,în Iaşii încercărilor neamului şi al Căpitanului,să facem legământ că vom sluji cu vrednice pe Arhanghelul Mihail,pe Regele țării şi amintirea Căpitanului.

Majestate

În numele țării şi al armatei,în numele Mişcării Legionare vă doresc de ziua Arhanghelului Mihail,această sabie istorică,purtată pe pământurile României la începutul secolului al XVII - lea.Voința țării este ca această sabie să nu o purtați decât în ziua sfântă a Arhanghelului Mihail,iar în restul anului să stea în Muzeul Armatei Române.Să nu fie a voastră pentru totdeauna şi să nu o purtați în fiecare zi,decât atunci când Arhanghelul Mihail vă va învrednici să redați neamului românesc toată bucuria dreptății şi toată întruparea noua pe care o merită,când neamul va ispăşi,se va izbăvi şi va izbândi,când Regele şi Țara,trecând prin suferință,prin jertfă şi prin muncă,or înălța din nou gloria tronului şi al neamului.
Să trăiți Majestate !
Trăiască România !
Trăiască Legiunea !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare