Discursul Generalului Antonescu cu ocazia dineului în cinstea Regelui - Iaşi 8 Noiembrie 1940

Majestate

Sunteți sărbătorit astăzi în a doua capitală a Țării,în cetatea luminii şi a refugiului.Iaşiul a fost întotdeauna cetatea de lumină a României.În Iaşi sau făurit gânduri mari de afirmare Românească.De aici un mare Domn învățat,Dimitrie Cantemir a purces să zugrăvească Țara şi rosturile noastre de Neam.Aici,la Academia Mihăileană,a răsunat glasul lui Kogălniceanu,întors de la învățătură germană şi setea să-şi vadă Țara întemeiată pe cultură şi drepturi istorice.Aici,a izbucnit frământările cărbunarilor noştri,inspirați de luptă cărbunarilor italieni râvnitori de noi aşezări.Aici,Eminescu,Maiorescu,Creangă şi întreaga junime,au aprins fălcile cugetului românesc.Ecoul lor,treaz şi dârz,a fost tot aci Mişcarea Legionară a noii generații,aprigă şi dornică de înnoirea Românească şi Europeană.Iaşi a fost Majestate,cetate de refugiu.Aici dinastia Română şi-a înfrățit încercarea sa cu a neamului.Aici Marele Rege Ferdinand şi-a aşezat în istorie locul său de meritată cinstire.Aici şi-a definit şi împlinit rosturile sale,de adevărat Monarh.Plecând din Iaşi,Regele Ferdinand înaintaşul vostru a rostit o învățătură care merită sa intre în antologia monarhică :"Ia seama fiul meu,mai repede se pierde decât se câştigă iubirea şi încrederea unui popor."


Foto : Regele Ferdinand


În această zi mare pentru tron şi pentru neam,drept urare credincioasă,închin Domnului rugăciunea mea ca să vă învrednicească,Majestate,să păstrați întotdeauna iubirea neamului ca niciodată fapta Măriei Tale să nu se despartă de încrederea poporului.Aveți alături,Majestate,reazem de linişte şi de iubire,pe Majestatea Sa Regina Mamă Elena încercată şi credincioasă.Suferințele sale,resemnarea sa domnească,să vă fie pildă de cumpătare şi mândrie.Să ştiți să iubiți cum a iubit,să ştiți să suferiți cum a suferit,să ştiți să așteptați cum a aşteptat,să ştiți să triumfați cum a triumfat,şi prin viața voastră de fiu de Rege,să ştiți a merita iubire şi de a avea mândria de Mamă şi de Regină.Va dat Domnul Majestate,o domnie grea în aceste vremuri tulburi.Răsăritul domniei a început,Majestate,într-un apus întunecat al Țării.Cu ajutorul lui Dumnezeu,vă doresc sincer ca apusul cârmuirii voastre să fie un răsărit de glorie şi de lumină pentru neam.Va dat Dumnezeu,Majestate,un nume mare,numele marelui Arhanghel Mihail,numele lui Mihai Viteazul,cel dintâi Domn al întregii româneşti.Prin fapta lui,prin jertfa lui,prin sprijinul lui,care au domnit peste veacuri,el a zidit temeliile veşnice ale Neamului Românesc.Vă doresc,Majestate,ca Dumnezeu să vă învrednicească să-i dați numelui ce îl purtați,acelaş glorie de veacuri.Ca Domnia Majestăți voastre să se aşeze în hrisovul neamului,ca o glorie de veşnicie ziditoare.

Să trăiți Majestate !
Să trăiască Majestatea Sa Regina Mamă Elena !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare