Manifestul Generalului Antonescu către țară la sfârşitul rebeliunii legionare - 23 Ianuarie 1941

Români

Am trecut din nou prin clipe de zbucium,teroare şi de ruşine.Copii mei pentru care îmi distrusesem cariera,pentru care suferisem,cărora le deschisesem un drum la 6 Septembrie,pe care i-am luat alături de mine la conducerea țării,le-am dat rosturi în viață de multe ori nemăsurate,i-am îndemnat să nu păteze memoria Căpitanului Zelea Codreanu şi a luptătorilor generației lor,ci să-şi merite prin muncă şi respect soarta ce le-o făurisem.Copii mei dragi ale căror greşeli le-am luat eu 5 luni de zile în spatele meu,n-au găsit altă cale de recunoştință,pentru mine şi pentru țară care crezuseră în idealurile lor,decât să-mi trimeată gloanțe şi să mă înlăture de la putere. În paginile istoriei şi a omenirii nu cred să se poată înscrie o faptă de ingratitudine mai mare. În fața statului, unde slujesc ca un rob din zori şi până în zori,părăsindu-mi propria mea casă, ca nici o clipă din viața ce o mai am să nu fie închinată decât țării,lângă Preşedenția Consiliului de Miniştrii,sa organizat cu sprijinul fostului Ministru de Interne Petrovicescu şi al Directorului Siguranței şi Poliției,căruia îi încredințasem toată siguranța statului,în clădirile înconjurătoare şi în sediul gardienilor publici,un centru de netrebnici, gardieni ai poliției şi vagabonzi,cu un tun, mitraliere şi puşti să mă asasineze în miezul nopții.Neizbutind m-au atacat în plină zi. În acelaşi timp în edificiile publice ale capitalei, unde erau numiți din buna mea credință şi plătiți de voi toți,din bunul trudei voastre şi în instituțiile care trebuiau să vegheze tocmai la paza ordinei publice şi la marile interese ale statului,acolo au instalat echipe de rebeli târând apoi pe străzi,pe lângă instrumentele duşmanilor şi cetele de netrebnici plătite, tineri idealişti,nevinovați şi înşelați pornind la o luptă de prăbușire a statului.Străzile capitalei au fost oprite de vehicule părăsite de muncitori,îndemnați la grevă,fabricile închise ori incendiate,case şi cartiere devastate,oameni prădați şi ucişi.Capitala şi multe oraşe ale țării au trăit clipe de spaimă şi de război. Am încercat zadarnic să opresc pe răzvrătiți. Valuri de ură şi de asuprire năvăleau pe străzi. Am fost silit să scot armata.Şi eu,care am făcut lovitura de stat de la 6 Septembrie,fără o picătură de sânge,care am suferit ca nimeni altul chiar şi pentru netrebnicii de la Jilava pentru că nu înțelegeam să-mi umplu mâinile cu sânge,ci să dau pedeapsă aspră,chiar şi moartea,dar prin justiția statului,cu,care am urmărit si voi urmări, pedepsirea tuturor crimelor şi nedreptăților, am fost silit să las trupele să tragă în frații noştri.

Români

Trebuie să ştiți adevărul întreg.În atacul de la Preşedenția de Consiliu unde au fost ucişi doi ostaşi şi rănit un ofițer, n-a fost rănit un singur rebel.Banda de 600 de netrebnici alcătuită din bandiți şi femei de cea mai joasă clasă şi un copil de 12 ani care a tras cu mitraliera in soldați, a ieşit neatins.Pe străzi, ostaşii au încercat să linişteasca pe răsvrătiți numai prin amenințări si somații.Pe calea Dorobanți un soldat a fost prins, răsvrătiții au turnat petrol şi i-au dat foc în ochii încremeniți ai camarazilor.La fel pe cheiul Dâmboviței.Pe alte străzi, ostaşii care nu trăgeau au fost desbrăcați şi umiliți, iar ofițerilor li se striga: ,,câini'' şi ,,ticăloşi'' ca în revoluțiile cele mai anarhice.Pretutindeni s-au tras focuri de la ferestre şi de pe acoperişuri înspre soldații noştri care îşi jertfeau viața pentru ordinea statului.Armata a trebuit să se apere,armata a trebuit să tragă,după ce mulți soldați din rândurile lor au căzut răpuşi de gloanțele trădării.Am eliberat de la Prefectura Poliției pe rebeli,fără prezența nici unui militar,crezând în cuvântul dat că,dacă armata se va retrage vor lăsa armele şi vor pleca.Drept răsplată,rebeli au plecat cu mitraliere,cu puşti şi cu tancul Prefecturei ca să atace Palatul Telefoanelor,Statul Major şi clădirea radio difuziunii,în care s-au instalat dând ştiri de nevrednică trădare şi pentru a induce în eroare armata,s-au îmbrăcat în uniforme militare.În multe oraşe din țară s-au întâmplat lucruri asemănătoare.Armata a făcut ordine iar prin jertfa ei a salvat statul.Ştiu că au fost victime şi printre rebeli.Din ordinul meu armata niciodată nu a tras,în primele două zile ale rebeliunii,armata sa apărat.Netrebnicii care s-au ascuns în Mişcarea Legionară,servind scopurile străine pentru dărămarea statului,ca şi vagabonzii şi resturile odioase ale periferiei,care au murit,nu meritau o soartă mai bună.Dar tinerii curați,puțini,care au murit într-o luptă de credință greşită,de răzvrătire absurdă,aceştia au adus prin moartea lor tragică durerea sfâşietoare a părinților şi famililor lor,care nu au altă vină decât că au crezut prea mult în entuziasmul orb al copiilor lor şi nu a ştiut a-i împiedica din timp de la rătăcire.Vina gravă,şi pedeapsă cea mai aspră o meritau şi o merită aceia care i-au împins la moarte,mințindu-i,care i-au târât într-o acțiune nebună,dezlănțuitoare de anarhie şi ură,pentru a-i părăsi la începutul luptei.

Români

Ordinea a fost restsbilită azi.Siguranța voastră e întreagă cel dintâi gând,marturia de recunoştință şi mândrie a țării şi a mea,o merită armata.Ofițeri şi soldați,de pe întregul teritoriu,unde unul singur dintre voi nu s-a ferit de jertfă,vouă vă strâng mâna ostăşeşte şi vă mulțumesc în numele țării.Ați salvat-o.Prin fapta voastră dârză si iute,ați reaşezat ordinea,liniștea,siguranța vieții şi a camarazilor.În acelaşi timp,ați curmat primejdile,la care nebuna rebeliune nu cugetase,ca granițele noastre sfăşâiate să nu fie cotropite de cei care nu așteaptă decât umilirea noastră prăbuşire.V-ați castigat dreptul de a da exemplul unei întregi țari,oferindu-i siguranța şi încrederea,v-ați castigat,sunt sigur,stima aliaților noştri,ostaşii germani aflați pe pământul românesc,care au putu să vadă simțul vostru de răspundere şi hotărâre neînduplecată de a cinsti țara,spălând astfel dezonoare noastră,că au fost martori la o luptă între frați.Îmi fac o datorie de onoare să mărturisesc întregii țări,că în aceste clipe de zbucium sfâşietor,am simțit în spatele meu umbra loială a marelui Fuehrer şi onoarea Reichului German care ne-a garantat frontierele.Nici o atingere a mîndriei româneşti,nici o aplecare a suveranități noastre,ci loiala înțelegere a unui mare aliat,față de care nu am decât regretul că elemente rătăcite ale neamului ne-au întunecat pentru o clipă prestigiul unității noastre.Dea ceea în ostaş întreg şi în român curat,nu pot să spun decât națiunei noastre că trebuie să fie mândră şi sigură de alipirea ei la axă şi să cer tuturor să simtă ca şi mine,fagaduind că mâine vom şti să facem din destinul nostru național cea ce ne învață marele său exemplu,deschizând un drum românesc în Europa nouă a viitorului.

Români

Am luat cele mai aspre măsuri pentru păstrarea ordinei.Pe câtă iubire şi îngăduință am pus până acum în înțelegerea frământărilor,pe atâta dreaptă şi implacabilă hotărâre voi pune în stăpânirea drepturilor şi resturilor noastre.Tineretul a fost purtat pe un drum grşit.Din spiritul legionar,din entuziasmul sincer şi curat,din puterea de înfăptuire şi de credință a noastră,tineri dragi,voi topi firele cu,care vom țese noua noastră aşezare politică.Ceasuri grele şi mari ne aşteaptă.Scutură-ți tinere,fruntea întunecată de aceia care te-au rătăcit în întunericul răzvrătiri şi crede în Generalul Antonescu.Coboară în cunoştiința ta de om şi de român fă-ți singur judecata şi hotăreşte-ți drumul.Aruncă din mână pistolul ucigaş şi aşteaptă până când statul îți va da în mână arma onoarei şi drepturile patriei.Goneşte din sufletul tău ura şi umple-te cu putere dârză şi iubire.Izgoneşte din rândurile tale pe cei care au purtat cămaşa verde a martirilor tăi,pentru ca să umple străzile cu sângele roşul ale ostaşului român şi să ridice pe acoperişuri drapelul roşu al anarhiei.Am muncit 40 de ani pentru țara aceasta,ca să pot în apusul vieții mele să-ți deschid porțile răsăritului românesc.Eu nu pot să te trădez,tinere curat,pentru că toată fapta mea este o luminiță credincioasă în candela neamului,o inchinare,ca şi a ta,la altarul drepturilor strămoşeşti,o înviorare,ca şi a ta,pentru viitorul nostru.De aceea fi gata de faptă şi de luptă.Prin tine şi cu tine vom zidi o țară de care să fii mândru,ci nu faptă de dărâmare ca ceea ce ți-sa cerut.Iar voi,rebeli,dacă ați fost cu adevărat legionari,aplicați-vă singuri pedeapsa legionară,fiindcă altfel,fiți siguri,o voi aplica eu.

Români

Voi pregăti noua aşezare politică a statului.Din spiritul legionar,voi întemeia o ordine potrivită sufletului nou care s-a aşezat în lume,într-o comunitate cu Germania şi Italia.Vă voi spune pentru a o judeca şi a o primi.Vă voi chema pe toți,din toate clasele şi toate generațile,ca să înfăptuim,alături de tineret,marea chemare a istoriei noastre naționale.Nimic pe lume nu mă va abate.Şi nimeni nu-mi poate împotrivi vanități,nici interese,nici rătăciri.Fiindcă ceea ce mă conduce este doar munca,ceea ce mă stăpâneşte este numai grija față de țară,ceea ce mă ajută este credința în dreptate şi în Dumnezeu.Dați patriei tot ceea ce este mai bun din voi.Fiindcă azi se întoarce sub ochii voştri soarta de veacuri a lumii.Şi în îndeplinirea ei,toți trebuie să vă simțiți chemarea.Regele şi statul aşteaptă de la fiecare îndeplinirea datoriei față de țară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare