Ordinul de zi către armată al Generalului Antonescu din 23 Ianuarie 1941

Ofițeri,subofițeri,caporali şi soldați

Țara Românească a trecut în ultimile două zile printr-o teroare nemaicunoscută în istoria noastră.Înstrăinați cu sufletul de tot acest neam ce are mai scump,cete de rebeli şi destrăbălați au dorit să mă dea la o parte şi să ia conducerea statului.În mai puțin de 24 de ore,cu vrednicia,cu abnegația şi cu sângele vostru,în țară sa restabilit ordinea şi liniștea.Ați păstrat sufletul curat şi iubitor de țară al glorioşilor voştri strămoşi.N-ați dat ascultare uneltirilor,şoaptelor şi îndrumărilor care au trecut din ureche în ureche.Ați rămas credincioşi şefilor voştri,mie şi Regelui.Cinste vouă !Ați dovedit,încă odată mai mult,ca în toate momentele grele ale neamului,că țara se poate sprijini cu încredere şi iubire pe voi.Țara vă este recunoscătoare,eu mai mult ca oricare altul,fiindcă în stat,cu orice sacrificiu,şi m-am ținut de cuvânt,jurasem să păstrez ordinea şi liniștea.Pentru a vă da o satisfacție,vouă şi acestui popor cuminte şi ascultător,care cu nimic nu merita terfelirea ce i-sa făcut,am dat ordin ca în regim de urgență ca toți vinovații să fie identificați,judecați şi pedepsiți exemplar,iar cei cu purtări de bună credință să fie răsplătiți.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare