Proclamația către țară a Generalului Antonescu la 6 Septembrie 1940

Români

În aceste ceasuri de zdruncinare a României şi de sfâşiere a neamului am luat conducerea statului prin înțelepciunea Majestații Sale Regele Carol al II - lea.Nu este un guvern nou,ci un regim nou.Nu vorbe,ci acțiune.Nu şovoăire,ci fapte.Un trecut grav şi dureros sa închis.Peste el nu voi trage vălul uitări,ci al dreptății.Dar azi trebuie să salvăm statul şi națiunea.Cu toată cunoştiința şi strădania,trebuie să îi ştergem rănile,să îi adunăm puterile,să îi redăm onoarea şi mai presus de toate să îi asigurăm viitorul.Într-o suferință,dar şi într-un singur gând,într-o singură putere.Durerea trebuie să ne învețe,să ne înalțe.Popoarele adevărate îşi torc din înfrângeri marile destine.

Români

Vrajba să înceteze.De oriunde şi prin oricine.Lupta să fie numai pentru stat.Înțelegerea şi clemență regală au înlesnit ca şi ultimilor frământări să se închidă fără sancțiune într-un suflu de libertate.Prigonirilr au încetat.Acum,tineretul,nădejdea curată a neamului,trebuie să îşi îndeplinească datoria.Fața lumii se schimbă.Națiunea noastră să-şi dovedească prezența în istorie.

Români

Numai prin jertfă şi prin muncă vom putea birui.Vă cer tuturor grija şi fapta.Mă îndrept spre inimile voastre şi vă cer iubirea pentru Țară,mă adresez cugetelor voastre şi vă cer încrederea în Neam,mă adresez puterilor voastre şi va cer să le dați Patriei,muncii noastre comune.Funcționarii statului să înțeleagă că pe ei se rezemată totul.Să-şi merite răspunderea.Cinstea,legalitatea,dreptatea şi munca să le îndrumeze acțiunea.O cer tuturor.Voi constitui Guvernul pe baze noi.Programul vi-l voi prezenta,ca să judecați toți.El se va baza integral pe crezul naționalist.Treptat,vom trece la reforma Statului.Vom întări bazele legăturilor noastre de azi.Cu credință în Dumnezeu,în dreptul sfânt şi nepieritor al Neamului.
Înainte,la datorie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare