Interogatoriul lui Constantin Pantazi din 25 Iunie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare: De la care dată aţi fost dumneavoastră ministru de război al României ?

Răspuns: La postul ministrului de război al României eu am venit la 29 ianuarie 1942.

Întrebare: Fiind ministru de război al României, dumneavoastră aţi fost pe teritoriul ocupat al Uniunii Sovietice şi aţi luat parte la represalii contra cetăţenilor sovietici. Recunoaşteţi aceasta?

Răspuns: Recunosc. Întradevăr când am vizitat armatele române care acţionau în Crimeea, eu am dat indicaţii generalilor români să ia măsuri aspre de represiune faţă de cetăţenii sovietici.

Întrebare: La cine aţi dat dumnesvoastră astfel de indicaţii ?

Răspuns: În luna Noiembrie 1943 din ordinul Mareşalului Antonescu, eu am fost în Crimeea pentru inspectarea şi controlarea armatei române care acţiona în acel sector al frontului. La 8 Noiembrie 1943 sosind la Simferopol, eu am adunat la şedinţă pe comandantul corpului de vânători de munte general colonelul Hugo Schwab, pe comandantul diviziei a 4 a de vânători de munte, generalul Vasiliu Răşcanu, comandantul diviziei a 10 a de vânători de munte generalul Trestioreanu şi pe comandantul diviziei a 3 a vânători de munte generalul Dumitrache. Comandanţii de unităţi mi-au raportat că populaţia locală rusească îi ascunde pe partizani şi sabotează măsurile luate de comandamentul român. Eu am ordonat generalilor ca să întrebuinţeze faţă de cetăţenii sovietici care nu îndeplinesc cererile autorităţilor române de ocupaţie orice măsuri de represalii pe care generalii le vor găsi de cuviinţă.

Întrebare: Dumneavoastră vi s-a raportat cum a fost îndeplinit acest ordin?

Răspuns: Da, mi-au raportat.

Întrebare: Povestiţi cum se nimiciau din ordinul dumneavoastră cetăţenii sovietici ?

Răspuns: În luna Iunie 1944 generalul Schwab mi-a raportat că corpul condus de el şi alte unităţi româneşti, acţionând conform ordinului meu, executau pentru a înspăimânta populaţia rusească, cetăţeni sovietici care nu erau vinovaţi cu nimic, totodată au ars un mare număr de puncte populate.O mare parte de execuţii, după cum a spus Schimb, s-au făcut în regiunea oraşului Bahcisarai. Tot atunci,Schwab a recunoscut că români au lăsat în Crimeea impresie rea la populaţie. Ce număr de cetăţeni sovietici a fost executat în Crimeea,Schwab nu mi-a spus. Această cifră nu ştiu.

Întrebare: Din ordinul dumneavoastră cetăţenii sovietici au fost executaţi nu numai în Crimeea ci şi în alte locuri. Vorbiţi de aceasta?

Răspuns: În luna Decembrie 1942, sub motivul de a asigura spatele armatelor române, eu am dat ordin comandantului diviziei a 3 a vânători de munte, generalului Mociulschi, divizia căruia acţiona în acel timp în regiunea comunei Crâmscaia, să întreprindă măsuri de represalii faţă de cetăţenii sovietici şi în Krasnodar. Mai târziu, în discuţie cu mine, ofiţerii din acea divizie mi-au povestit că, ei îndeplinind ordinul meu au executat în Krasnodar un mare număr de oameni sovietici şi retrăgându-se ardeau sate, iar într-o comună mai mare au aruncat în aer mai mult de 50 case.

Întrebare: Dumneavoastră sunteţi vinovat şi în alte crime contra Uniunii Sovietice ?

Răspuns: La 25 Decembrie 1942, fiind în Kuban cu scopul de a controla unităţile româneşti, atunci comandantul corpului de cavalerie generalul Cialâc mi-a raportat că în comuna Moldavanscaia majoritatea populaţiei este din moldoveni, cunoaşte bine limba română şi s-a exprimat că ar trebui ca ei să fie duşi în România. Întorcându-mă la Bucureşti, eu am raportat despre aceasta Mareşalului Antonescu. Mareşalul Antonescu s-a adresat comandamentului german, cu rugămintea ca să nu se împotrivească aducerii în România a populaţiei din acea comună.Fiind mai târziu în Kuban, eu am plecat special în comuna Moldavanscaia, pentru ca să văd dacă a fost îndeplinit ordinul lui Antonescu.Sosind în comună, eu personal m-am convins, că populaţia acestei comune a fost aproape în întregime dusă în România.

Întrebare: Cum a fost dusă populaţia comunei Moldavanscaia în România?

Răspuns: Forţat.

Întrebare: Şi era atunci prădată ?

Răspuns: Eu nu ştiu cum a fost în Kuban, însă trebuie să recunosc că la începutul lunei Decembrie 1941 eu am iscălit o lege. Această lege a fost dată din ordinul Mareşalului Antonescu de consiliul de miniştrii, pentru formarea unei comisii care să ridice de pe teritoriul sovietic ocupat de români, averea militară, instalaţii de fabrici şi întreprinderi, lucruri preţioase de artă şi alte bunuri.

Întrebare: Cine conducea această comisie ?

Răspuns: Preşedintele comisiei a fost numit directorul direcţiei de geniu generalul Vasiliu. Cu acest lucru, mai târziu s-a ocupat şi guvernatorul regiunilor sovietice ocupate numite de noi Transnistria, profesorul Alexianu. El în principal ridica bunurile sovietice din Odessa.

Întrebare: Ce bunuri au fost furate de români în Uniunea Sovietică ?

Răspuns: Funcţionarii lui Vasiliu şi Alexianu călătoreau prin oraşele Uniunii Sovietice, ocupate de români, ridicau instalaţiile din fabrici, întreprinderi şi alte instituţii, luau lucruri de artă şi de preţ, grâu, vite, păsări şi toate acestea le trimiteau în România.Din ordinul Mareşalului Antonescu ridicarea bunurilor de pe teritoriul sovietic, s-a întărit în special, după ce armatele sovietice au forţat Niprul. Primul dată toate bunurile şi lucrurile de preţ, ridicate de pe teritoriul sovietic, intrau la marele stat major român iar din luna Aprilie 1942, la ministerul de război. La minister lucra o comisie specială, formată din reprezentanţii a tuturor ministerelor României.Preşedintele acestei comisii a fost secretarul general al ministerului de război – generalul Cameniţă.

Interogatoriul este întrerupt.

Procesul verbal este înscris din cuvintele mele adevărat, citit mie în limba română.Constantin Pantazi.

A interogat: Sub şeful biroului secţiei de instrucţie al Direcţiunii Generale „Smerş” - maiorul Sedov

A tradus: Lucrător al Direcţiunii Generale „Smerş” - Znamerovschi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare