Interogatoriul lui Gheorghe Alexianu din 7 Martie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare : Din ce mediu proveniţi?

Răspuns : Tătăl meu Alexianu Ioan şi mama Alexianu Adela sînt moşieri români.

Întrebare : Cine este soţia dumneavoastră ?

Răspuns : Soţia, Alexianu Amarilis Marie-Louisa, este fiica industriaşului în domeniul petrolier Ştefănescu Alexandru.

Întrebare : Vorbiţi despre activitatea dumneavoastră.

Răspuns : În 1915, cînd am împlinit 18 ani, am intrat la Universitatea din Bucureşti, unde am studiat pînă în decembrie 1916, iar apoi, odată cu intrarea României în primul război mondial, m-am înrolat voluntar în armata română. În martie 1917 am absolvit cursuri de ofiţeri în termen de patru luni, am primit gradul de ofiţer şi am plecat pe front. În toamna lui 1918 am fost demobilizat şi am intrat înapoi la Universitatea din Bucureşti. După absolvire am lucrat un an ca profesor de filosofìe şi istorie la un liceu din Rîmnicu Vîlcea, iar apoi, în decurs de şase ani, am făcut studii de doctorat la Universitatea din Bucureşti şi am lucrat în acelaşi timp ca funcţionar la ministerul economiei.În 1925 am primit titlul de doctor în ştiinţe juridice, însă am continuat să lucrez în ministerul economiei, întrucît se găsea greu un serviciu în specialitate.În 1927 am dat examen de profesor conferenţiar la universitate şi am ocupat un post la Universitatea din Cernăuţi, unde am lucrat pînă în 1938.În august 1938 am fost numit guvernator al Bucovinei, al judeţului Hotin din Basarabia şi al judeţului Dorohoi din Moldova, însă am lucrat în această funcţie doar şapte luni cu aproximaţie, adică pînă în februarie 1939.Din februarie 1939 şi pînă în octombrie 1940 am fost guvernator al Valahiei, iar după aceea, pînă în momentul numirii în funcţia de guvernator al Transnistriei, am lucrat iarăşi ca profesor conferenţiar la Universitatea din Bucureşti.

Este scris conform cu spusele mele, citit de mine.Gheorghe Alexianu.

A anchetat: Anchetator principal al „Smerş” maior Martînov.

A tradus: Împuternicit al „Smerş” sublocotenent de gardă Smirnițki.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare