Interogatoriul lui Gheorghe Alexianu din 13 Martie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare: De cine aţi fost numit în postul de guvernator al Transnistriei ?

Răspuns : În postul de guvernator al Transnistriei am fost numit prin decret de către şeful guvernului român, Mareşalul Antonescu. Decretul a fost emis la data de 19 august 1941.

Întrebare: În ce condiţii a avut loc această numire ?

Răspuns: La mijlocul lunii august 1941, comandamentul suprem al forţelor germane şi române a căzut de comun acord ca pe teritoriul ocupat al Uniunii Sovietice între Bug şi Nistru să se formeze guvernăminte şi să se organizeze o administraţie românească. S-a stabilit ca guvernatorul să fie numit de guvernul român.Cînd în guvernul român s-a dezbătut problema cine să fie numit guvernator, s-a hotărît să fiu numit eu.

Întrebare: De ce anume dumneavoastră ?

Răspuns: După cum am aflat mai tîrziu, candidatura mea s-a dovedit a fi cea mai potrivită. Am cunoştinţe teoretice bine fundamentate în probleme de administraţie şi, în afară de aceasta, am suficientă experienţă în munca practică de guvernator.

Întrebare: Doar acestea au constituit cauza pentru numirea dumneavoastră în postul de guvernator al Transnistriei ?

Răspuns: Nu au existat alte cauze.

Întrebare: Aţi fost prezent la şedinţa consiliului de miniştri privitoare la dezbaterea problemei numirii guvernatorului Transnistriei?

Răspuns: Nu, nu am fost prezent. Cu ocazia numirii ca guvernator în Transnistria am avut doar o întîlnire cu Mareşalul Antonescu.

Întrebare: Cînd a avut loc această întîlnire?

Răspuns: Pe data de 16 august 1941, am fost chemat de la Bucureşti la Tighina, la cartierul general al lui Antonescu, iar pe data de 19 august am fost primit de Mareşal şi am avut o convorbire destul de îndelungată.

Foto : Biroul guvernatorului Gheorghe Alexianu de la Odessa

Întrebare: Vorbiţi mai în amănunt despre întîlnirea dumneavoastră cu Mareşalul Antonescu.

Răspuns: Cînd am sosit cartierul general al Mareşalului Antonescu, după o scurtă discuţie pe teme depărtate de subiect, m-a condus la o hartă a operaţiunilor militare, aflată pe perete, şi, arătînd liniile trasate ale frontului, mi-a vorbit despre trupele germane şi române, care duceau deja lupte pentru cucerirea Odessei, şi că în curînd Odessa va fi cucerită. În legătură cu viitoarea cucerire a Odessei, iar apoi a întregii Transnistrii, Mareşalul Antonescu a declarat că a primit de la Adolf Hitler o scrisoare cu propunerea de a înfiinţa în Transnistria un guvern şi de a instaura acolo o administraţie românească. Adolf Hitler, după cum a spus mai departe Mareşalul Antonescu, i-a propus, chipurile, să organizeze ulterior administraţia românească pe teritoriul ocupat al Uniunii Sovietice pînă la Nipru,Mareşalul,invocînd absenţa unor forţe şi rezerve suficiente în acest scop, a refuzat propunerea lui Adolf Hitler, dar a fost deacord să se instaureze administraţia românească pe terioriul dintre Bug şi Nipru, adică pe teritoriul Transnistriei.Continuînd convorbirea, Mareşalul Antonescu a declarat că, în privinţa organizării administraţiei româneşti pe teritoriul Transnistriei, are încredere în mine şi că tocmai de aceea m-a solicitat. Eu, a spus Mareşalul Antonescu, vă ştiu ca un bun specialist în probleme administrative şi am speranţa că o să duceţi la bun sfîrşit sarcina încredinţată.

Întrebare: Mareşalul Antonescu v-a indicat în care direcţie anume va trebui să se organizeze această administraţie ?

Răspuns: Da, Mareşalul Antonescu mi-a dat indicaţii amănunţite.

Întrebare: Propunîndu-vă, fireşte, să organizaţi administraţia în aşa fel ca să fie favorabilă nemţilor.

Răspuns: Da, el mi-a propus să-mi edific întreaga activitate ca reieşind din indicaţiile comisiei germane, care a elaborat sistemul de administrare civilă în Transnistria. Este drept, ulterior, deşi m-am abătut întrucîtva de la indicaţiile comisiei germane, sistemul de administrare organizat de mine a satisfăcut în orice caz pe deplin pe nemţi.Transnistria a fost împărţită de mine în 64 de raioane, care au intrat în componenţa a 13 judeţe.În fiecare raion şi judeţ au fost numiţi de către mine administratori români, la raioane au fost numiţi civili, iar la judeţe – ofiţeri din Armata română. Eu controlam munca administratorilor judeţeni, iar aceştia, la rîndul lor, urmăreau munca celor din conducerea raioanelor.

Întrebare: În mîinile acestor administratori a fost concentrată toată puterea în localităţi?

Răspuns: Da. În localităţi toată puterea a fost concentrată în mîinile administratorilor numiți de mine. Prin intermediul lor eu puneam în aplicare toate dispoziţiunile și măsurile luate. În componenţa acestor administratori se aflau detaşamente ale Jandarmeriei române, cu ajutorul cărora ei executau dispoziţiile mele şi păstrau ordinea necesară.

Scris conform cu spusele mele, citit de mine.Gheorghe Alexianu.

A interogat: Anchetator-şef al „Smerş”, maior Martînov.

A tradus: Împuternicitul „Smerş”,sublocotenent de gardă, Smirnițki.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare