Interogatoriul lui Gheorghe Alexianu din 4 Aprilie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare: Povestiţi în amănunt cum era organizată administraţia românească în Transnistria ?

Răspuns: Administrarea „Transnistriei” s-a făcut pe două căi:
1. – Autoadministrare - sat, comună, oraş, municipiu.Organul de conducere al autoadministrării în sat şi în comună se alegea prin intermediul votului,primarii din oraşe erau numiţi de către prefecţi,conducerea municipalităţii era numită de guvernator.Controlul consiliului orăşenesc, comunal şi sătesc se făcea de către prefect, iar controlul municipalităţii – de către şeful guvemămîntului şi guvernator.

2. – Administrare de stat - raion, judeţ, guvernămînt, guvern român, cartierul general al Comandamentului suprem al Armatei române.Guvemămîntul Transnistriei era format din 27 de departamente.Acestea erau conduse de directori administratrativi români. Departamentele erau denumite după ramura de activitate: agricol, de sănătate, financiar.Directorii erau numiţi de guvernator.

Foto : Polițist român în faţa Teatrului de Operă şi Balet din Odessa

În cele 13 judeţe existente în Transnistria erau administratorii de judeţe, care erau numiţi tot de guvernator.În cele 64 de raioane, toată puterea era deţinută de administratori de raioane numiţi tot de guvernator.La raioane existau secţiuni pe principiul departamentelor existente în conducerea guvemămîntului agricolă, de sănătate, financiară, de asigurare a combustibililor.Toate ordinele şi dispoziţiile ce veneau de la guvernator erau direcţionate către directorii de departamente, care apoi le trimiteau către prefecţi. Administratorul unui judeţ avea propriul său aparat de funcţionari, între 20 şi 60 de persoane, care controla executarea ordinelor şi dispoziţiilor venite de la directorii de departamente şi direcţionate către administratorii de raioane şi directorii secţiunilor raionale.Indicaţiile şi dispoziţiile de ordin tehnic începerea însămînţatului de primăvară și altele mergeau direct de la directorii de departamente ale administraţiei guvernatoriale la directorii secţiunilor raionale.Pentru efectuarea controlului prefecţilor şi pretorilor se aflau la dispoziţia mea 3 inspectori generali români.Pentru menţinerea ordinii interne în Transnistria, pentru lupta împotriva partizanilor şi paza coastei Mării Negre existau patru divizii româneşti, care erau subordonate Comandamentului suprem al Armatei române.La Odessa şi Tiraspol se aflau tribunale militare, care judecau şi populaţia Transnistriei. Toate condamnările, printre care şi condamnările la moarte, treceau pe la mine, iar apoi erau trimiseMareşalului Antonescu pentru confirmare. În afară de aceasta, în Transnistria existau trupe de jandarmi. În fiecare judeţ exista un detaşament de jandarmi de 250-300 de persoane. Obligaţia acestor legiuni de jandarmi era de menţinere a ordinii interne în judeţ. Comandanţii legiunilor de jandarmi din judeţe erau totodată şi judecători. Au existat 13 astfel de tribunale. Controlul activităţii jandarmeriei era efectuat de inspectorul de jandarmi numit pe lîngă guvemămînt şi subordonat guvernatorului. Tot guvernatorului îi erau subordonaţi toţi comandanţii de legiuni şi tribunale de jandarmi.Din noiembrie 1941, în Transnistria a fost înfiinţat serviciul Siguranţă și Informaţie, care avea drept scop instaurarea regimului de ocupaţie pe teritoriul ocupat de trupele româneşti.

Scris conform cu spusele mele, citit de mine.Gheorghe Alexianu.

A interogat : Anchetator-şef al „Smerş”,maior Martînov.

A tradus: Împuternicitului Dir. Gen. „Smerş”,sublocotenent de gardă Smirnițki.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare