Interogatoriul lui Gheorghe Alexianu din 29 Martie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare : Cunoaştem că, luînd în Transnistria aşa-numitele măsuri agrare, dumneavoastră, pe lîngă trimiterea în România a recoltei şi a animalelor, aţi confiscat, de asemenea, maşini şi utilaj agricol.

Răspuns : Nu neg acest lucru. Fiind guvernator al Transnistriei, într-adevăr, pe lîngă trimiterea în România a recoltei şi a animalelor, am organizat, de asemenea, expedierea în România a maşinilor şi utilajelor agricole.Totul a început să fie transportat din toamna anului 1942.

Întrebare : Dar înainte de toamna anului 1942, nu aţi transportat utilaj agricol şi maşini?

Răspuns : Nu, nu am transportat.

Întrebare : Nu este adevărat. Jefuirea averii statului sovietic şi a proprietăţii cetăţenilor sovietici individual a fost înfăptuită de către autorităţile române de ocupaţie încă din primele zile ale ocupării Transnistriei. Nu încercaţi să ascundeţi acest lucru.

Răspuns : Vă spun adevărul. Expedierea în România a bunurilor arătate a început să aibă loc din toamna anului 1942.Pînă în toamna anului 1942, autorităţile române de ocupaţie au fost interesate să strîngă o recoltă cît mai mare chiar în Transnistria şi să obţină cantităţile cele mai mari de produse necesare pentru armată şi populaţia României. De aceea ce sa expediat,maşinile şi utilajul agricol în România era fără rost pentru mine. Dorind să sporesc recolta, am folosit toate mijloacele ca utilajele să rămînă pe loc, în Transnistria.

Întrebare: În acest caz, de ce în toamna anului 1942, aţi început să expediaţi toate aceste maşini şi utilaje în România?

Răspuns: În toamna anului 1942, am primit ordinul Mareşalului Antonescu de a expedia din Transnistria în România toate maşinile şi utilajele agricole aflate acolo.Urmînd aceste dispoziţii ale Mareşalului Antonescu , am dat dispoziţie administratorilor mei de pe plan local să trimită în România tractoarele, maşinile şi utilajele agricole existente în raioane şi judeţe.

Foto : Sosirea Regelui Mihai la Odessa întâmpinat de guvernatorul Transnistriei Gheorghe Alexianu în centru

Întrebare: Cîte tractoare şi alte maşini agricole au fost duse în acest mod din Transnistria în România?

Răspuns: În total, pe perioada cît am fost guvernator, au fost expediate din Transnistria în România: 19 stații de maşini şi tractoare cu tot utilajul şi parcul de tractoare, 4 ateliere de maşini şi tractoare cu tot utilajul, 26 ateliere de reparaţii maşini agricole cu tot utilajul, 2.400 tractoare, 7 sau 8 combine cu toate agregatele lor, multe maşini de sortat,vînturători, pluguri pentru tractoare şi alte maşini agricole diverse, însă în ce număr anume au fost aceste maşini îmi este greu să spun nu îmi amintesc.Au fost transportate, de asemenea, nu numai morile cu utilajele lor de pe plantaţiile de orez, și, împreună cu aceste utilaje, a fost trimis în România şi întreg personalul care deservea plantaţiile de orez.Trebuie să spun, de asemenea, că, executînd ordinele Mareşalului Antonescu privind asigurarea României şi a Armatei române cu produse alimentare, am organizat trimiterea în România a utilajului de la o serie de fabrici şi uzine sovietice din industria alimentară. La aducerea lor în România, toate aceste utilaje au fost în parte vîndute la industriaşi români, în parte au utilat uzine reconstruite.

Întrebare: Concret, din care întreprinderi sovietice ale industriei alimentare ați expediat utilajele în România ?

Răspuns: În total, din Transnistria au fost luate multe întreprinderi diverse și îmi este greu să le enumăr pe toate.Cel mai mare număr de întreprinderi a fost luat în anul 1943-1944.Astfel, în toamna anului 1943, a fost luat din Odessa utilajul fabricii de conserve de peşte Kalinin. În România a fost echipată cu acest utilaj o fabrică reconstruită în județul Călărași.În acelaşi timp, a fost expediat utilajul fabricii de conserve de legume Voroşilov, care în România, în judeţul Arad, a utilat o întreagă fabrică reconstruită.La sfîrşitul anului 1943, a fost transportat în România din oraşele Moghilev de pe Nistru, Şarşin şi altele utilajul fabricilor de marmeladă, iar din oraşul Tiraspol a fost expediat utilajul fabricii de macaroane şi al fabricii de magiun şi gem.La începutul anului 1944, am luat din Odessa tot utilajul fabricii de vinuri şampanizate, al fabricii de prelucrare a cafelei, şi am luat parţial instalaţiile fabricii de dulciuri şi ale celei de biscuiţi.În afară de aceasta, au fost expediate în România 5 sau 6 mici instalați de preparare a untului şi o parte de la uzina din Odessa de producere a uleiului vegetal.

Interogatoriul întrerupt.

Scris conform cu spusele mele şi citit de mine Gheorghe Alexianu.

A interogat: Anchetator-şef ai „Smerş”,maior Martînov.

A tradus: Împuternicitul „Smerş”,sublocotenent de gardă, Smirnițki.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare