Interogatoriul lui Gheorghe Alexianu din 22 Martie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare: Cînd aţi început să vă îndepliniţi obligaţiile de guvernator al Transnistriei ?

Răspuns: Cum am arătat deja în precedentul interogatoriu, decretul meu de numire ca guvernator a fost dat pe data de 19 august 1941. Totuşi,am început practic îndeplinirea obligaţiilor mele de guvernator abia în data de 25-26 august 1941.Ajungînd în Transnistria, am separat mai întîi întreg teritoriul în judeţe şi în raioane, am numit administratorii, iar după aceea am trecut imediat la aplicarea unei serii de măsuri cu caracter agrar.

Întrebare: De ce anume aţi început cu măsuri cu caracter agrar ?

Răspuns: Aşa mi-a cerut Mareşalul Antonescu. Instructîndu-mă înainte de plecarea în Transnistria, Antonescu mi-a spus că, ajungînd la reşedinţă, va trebui în primul rînd să mă ocup de rezolvarea problemelor agricole, în aşa fel ca să pot avea cît mai repede posibilitatea să ridic din Transnistria produsele agricole, atît de necesare pentru România şi pentru Armata română.

Întrebare: Cum aţi înfăptuit practic această indicaţie a Mareşalului Antonescu?

Răspuns: Mai întîi, prin intermediul administratorilor de judeţe şi de raioane am făcut inventarierea recoltei din Transnistria, iar apoi am dat indicaţia ca o jumătate din această recoltă să fie confiscată de la populaţie şi predată autorităţilor militare pentru aprovizionarea Armatei române sau trimisă în România.

Întrebare: La indicaţiile dumneavoastră, a fost confiscată jumătate din recoltă, după cum arătaţi dumneavoastră, sau întreaga recoltă?Nu încercaţi să ascundeţi acest lucru.

Răspuns: Eu spun adevărul şi vă rog să mă credeţi: a fost confiscată numai o jumătate din recoltă, iar jumătate a fost lăsată populaţiei. Este drept, trebuie să fac observaţia că, înainte de aceasta, o cantitate şi mai mare din recoltă a fost confiscată de nemţi, iar noi am confiscat doar jumătate din ceea ce a rămas locuitorilor.

Întrebare: Prin urmare, după aceasta populaţia a rămas fără grîne ?

Răspuns: Nu, în pofida celor două confiscări, populaţia a rămas totuşi cu o cantitate suficientă de grîne şi de alte produse.

Întrebare: Pe lîngă confiscarea recoltei, se ştie că din indicaţiile dumneavoastră populaţiei Transnistriei i-au fost confiscate, de asemenea, toate animalele domestice şi păsările. Vorbiţi-ne despre acest lucru.

Răspuns: Nu neg faptul că la indicaţiile mele populaţiei Transnistriei i-au fost rechiziţionate multe animale domestice şi păsări. Totuşi, vă rog să luaţi în consideraţie că un anumit număr de animale domestice şi de păsări a rămas totuşi la populaţie.

Întrebare: Ce număr de vite comute mari aţi confiscat de la populaţia Transnistriei ?

Răspuns: În timpul cît am fost eu guvernator, am trimis în total din Transnistria în România circa 45.000 de cornute mari.

Întrebare: Însă nu aţi trimis numai în România animalele luate de la populaţie, ci le-aţi trimis de asemenea şi pentru aprovizionarea Armatei române. Aşa este?

Răspuns: Da, un mare număr de cornute mari, rechiziţionat de la populaţia Transnistriei, l-am trimis autorităţilor militare pentru aprovizionarea armatei române.

Întrebare: Dar, concret, cîte cornute mari aţi trimis pentru aprovizionarea Armatei române ?

Răspuns: Peste 30.000 de capete.

Întrebare: Conform răspunsului dumneavoastră, rezultă că, în timpul cît aţi fost guvernator, dumneavoastră aţi dus din Transnistria în România sau aţi trimis pentru aprovizionarea armatei române doar 75.000 de capete de cornute mari?

Răspuns: Da, din indicaţiile mele, în timpul cît am fost guvernator, din Transnistria au fost duse în România sau au fost trimise autorităţilor militare pentru aprovizionarea armatei române în total 75.000 de capete de cornute mari.

Întrebare: Nu este adevărat. Aţi micşorat considerabil cifra.

Răspuns: Nu am afirmat că cifra de 75.000 este exactă. Este posibil să fie micşorată. Dar vă rog să mă credeţi că afirmaţia este făcută fără nici un fel de premeditare.

Foto : Transnistria


Întrebare: Cîţi cai aţi expediat din Transnistria ?

Răspuns: În total în Transnistria au fost rechiziţionaţi peste 12.000 de cai. Am dat ordin ca o parte dintre aceştia să fie trimiși în România, iar o parte să fie trimisă Armatei române. În afară de aceasta, au fost aduse din Transnistria în România şi trimise conducerii militare pentru aprovizionarea armatei române peste 100.000 de oi şi 25-30.000 de porci.De la populaţia Transnistriei au fost rechiziţionate de asemeni 250-350.000 păsări de curte. Din acest număr sau trimis în Germania 150.000, iar celelalte au fost trimise în România sau Armatei române.Am luat de asemenea din Transnistria peste 11.000 stupi de albine împreună cu albinele lor.Trebuie să spun în folosul anchetei că tot ce am arătat mai sus a fost aduse din Transnistria numai pe perioada cît am fost eu guvernator, adică pînă în ianuarie 1944. În cifrele arătate mai sus nu intră animalele şi păsările aduse în România după ianuarie 1944, cînd, dată fiind retragerea apropiată a trupelor germano-române din Transnistria, a avut loc o evaluare de masă a tuturor bunurilor, sub comanda generalului Potopeanu Gheorghe. Dacă luăm în considerare ce a rechiziţionat Potopeanu, atunci aceste cifre se vor mări considerabil.

Scris conform cu spusele mele, citit de mine.Gheorghe Alexianu.

A interogat: Anchetator-şef „Smerş”, maior Martînov.

A tradus : Împuternicitului „Smerş”,sublocotenent de gardă, Smirniţki.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare