Interogatoriul lui Mihai Antonescu din 23 Iunie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare: În anul 1941 dumneavoastră eraţi unul din conducătorul guvernului român şi sunteţi vinovat de organizarea agresiunii militară asupra Uniunii Sovietice. Ce participare aţi avut dumneavoastră în prigătirele militare a Romîniei ?

Răspuns: În anul 1941 eu eram membru în guvernul român al Mareşalului Antonescu ca ministru fără portofoliu şi conduceam chestiunile de propagandă, la fel conduceam şi coordonarea activităţii unor ministere.Ca membru al guvernului, eu sunt vinovat în atacarea militară pe care România a săvârşit-o asupra Uniunii Sovietice fără declararea razboiului. Socotind că în urma atacului neaşteptat al României se va reuşi să se ia teritoriul din contul Uniunii Sovietice, eu încă înnainte de razboi din propunerea Mareşalului Antonescu ma-am ocupat de formarea unui aparat special de funcţionare, care trebuia să îndeplinească regimul de ocupaţie în regiunile ocupate ale Uniunii Sovietice.

Întrebare: Răspundeţi direct, aparatul de funcţionari înfiinţat de dumneavoastră a fost pregătit pentru prădarea regiunilor sovietice. Aşa este ?

Răspuns: Recunosc. Eu am dat ordin la unii miniştri ca ei să ia măsuri pentru luarea recoltei pe care în anul 1941 o aşteptau colhozurile din sudul Uniunii Sovietice.

Întrebare: Când şi cui aţi dat dumneavoastră astfel de ordine ?

Foto : Mihai Antonescu şi Adolf Hitler

Răspuns: Din ordinul Mareşalului Antonescu eu făceam cu miniştrii şedinţe speciale pentru aceste chestiuni.În luna mai 1941 întorcându-se din Germania, după întâlnirea pe care a avut-o cu Hitler,Mareşalul Antonescu a chemat la reşedinţa sa din Bucureşti pe membrii guvernului şi a anunţat, că el a hotărât cu Hitler ca Germania împreună cu România să atace Uniunea Sovietică şi a propus miniştrilor ca fiecare din ei să trimită din serviciul său la ordinile comandamentului militar un număr stabilit de funcţionari buni pentru a fi întrebuinţaţi în calitate de organizatori al administraţiei civile pe teritoriul ocupat al Uniunii Sovietice.După şedinţa cu miniştrii în iunie 1941 Mareşalul Antonescu a plecat să inspecteze armata şi înainte de plecare chemându-mă la dânsul, mia spus să chem miniştrii şi să îi controlez cum au îndeplenit ei ordinul lui de trimiterea a funcţionarilor pentru comandamentul militar.A doauă zi eu am invitat la mine pe ministru economiei naţionale Marinescu,ministrul de finanţe generalul Stoenescu, ministrul de justiţie Stoicescu,ministrul educaţiei Petrovici,înlocţiitorul ministrului aprovizionării Negel, cărora le-am propus să raporteze îndeplinirea ordinului primit înnainte de la Mareşalul Antonescu.Miniştrii au comunicat, că funcţionarii au fost trimişi la ordinele comandamentului militar. Tot la această şedinţă eu am explicat miniştrilor, care erau de faţă că funcţionarii trimişi vor trebui să asigure, după trecerera trupelor române pe teritoriul sovietic, formarea autorităţilor de ocupaţie şi am subliniat că principala misiune constă în aceia ca să se ia recolta sovietică.După începerea acţiunilor militare asupra Uniunii Sovietice şi ocuparea de trupele române a Basarabiei şi Bucovinei eu iam chemat la o a doua şedinţă la care au fost aceiaşi miniştri: Marinescu, Stoianescu, Petrovici şi Negel, cărora eu iam anunţat că trebue să fie severi faţă de români care au lucrat în organele sovietice, să nu ia în servici preoţi şi învăţători, care au lucrat cu autorităţile sovietice.Ministrului justiţiei Stoicescu eu iam ordonat ca să formeze organe de judecată pe teritoriul ocupat şi iam dat voie ca pentru aşa scop să se trimeată pe teritoriul sovietic preşedintele curţii de apel Privatescu.Mie îmi este cunsocut, că Mareşalul Antonescu în august 1941 a ordonat şefului Marelui Stat Major Ioaniţiu să formeze în regiunea Nistrului a zonă specială de regim, unde din Basarabia şi Bucovina au fost evacuaţi forţat zeci de mii de cetăţeni sovietici bănuiţi în comportare neloială faţă de armata română.

Întrebare: Ce reprezenta în sine zona de regim ?

Răspuns: Zona de regim era compusă din câteva mari lagăre de concentrare.

Întrebare: Dumneavoastră ştiaţi că cetăţenii sovietici internaţi în aceste lagăre mureau de foame?

Răspuns: Da, eu ştiam, că autorităţile române alungând cetăţenii sovietici în zona de regim le interziceau luarea hainelor şi alimentelor în urma căruia în rândurile internaţilor se observa foametea şi o mare mortalitate din cauza istovirii.În comportamentu faţă de cetăţenii sovietici sunt vinovate autorităţile militare române şi în primul rând Mareşalul Antonescu.

Întrebare: Dece dumneavoastră vă declinaţi răspunderea de aceste crime? Dumneavoastră aţi fost de fapt conducătorul guvernului român?

Răspuns: Întreadevăr, la 23 iunie 1941 Mareşalul Antonescu m-a numit la postul de preşedinte al consiliului de miniştrii şi la 27 iunie 1941 a transmis la ordinile mele ministerului de externe.Ca urmare eu am devenit de fapt conducătorul guvernului României şi asiguram acțiunile trupelor române contra Uniunii Sovietice. Însă din propunerea Mareşalului Antonescu eu nu m-am amestecat în chestiunele administraţiei militare pe teritoriul ocupat al Uniunii Sovietice. În afară de aceasta eu trebuia să asigur păstrarea legăturilor strânse cu Germania.Cu acest scop în 1942 la propunerea ministrului Germaniei în România Killinger în România a fost înfiinţată o societate de prietenie cu Germania.Conducătorul acestei organizaţie a fost Mareşalul Antonescu, iar eu am fost numit înlocuitorul lui.

Interogatoriul e întrerupt.

Declaraţiile sunt scrise din cuvintele mele adevărat, citite de mine în limba română.Mihai Antonescu.

A interogat: Şeful secţiei de instrucţie al Direcţiunei Generale „Smerş” maiorul Socolov.

A tradus: Translatorul Direcţiunii Generale „Smerş” maiorul Poleacov.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare