Interogatoriul lui Mihai Antonescu din 13 Iulie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare : Dumneavoastră continuați să ascundeţi participarea în prădările raioanelor sovietice, ocupate de armatele romîne în perioada războiului. Povestiţi despre aceasta?

Foto : Mareşalul Ion Antonescu în Ucraina


Răspuns : La interogatoriile de mai înainte eu am recunoscut, că până la năvălirea României asupra Uniunii Sovietice, după propunerele Mareşalului Antonescu, m-amm ocupat cu înfiinţarea aparatului special de funcționari, care au fost predaţi administraţiei militară şi care trebuia să înfăptuiască regimul de ocupaţie în raioanele cucerite ale Uniunii Sovietice.La şedinţele cu miniştrii al economiei naţionale Marinescu, de finanțe generalul Stoenescu, de justiţie Stoicescu, de educaţie Petrovici şi înlocţiitorul ministrului de aprovizionare Negel în luna iunie anul 1941 eu am dat ordi să fie luată recoalta sovietică, am dat ordin să fie severi către romîni, care au servit în organele sovietice, să nu fie luaţi în serviciu preoţii şi învăţătorii, care au colaborat cu administrația sovietică. Tot aşa am poruncit să înfinţeze pe teritoriul sovietic ocupat de romîni organe judeciare.În luna octombrie anul 1941,la recomandarea mea, pe teritoriul ocupat al URSS a fost desemnat în calitate de guvernator Gheorghe Alexianu.În anul 1943 Mareşalul Antonescu mi-a spus, că a dat ordin lui Alexianu să fie ridicate utilajele industriale şi alte lucruri preţioase din oraşele sovietice să fie adusă în România.Mareşalul Antonescu mi-a propus să iau asupra mea conducere cu aceste măsuri însă pe urmă a fost hotărît că,cu aceste măsuri se vor ocupa ministru economiei generalul Gheorghe Dobre şi secretarul de stat,Din raporturile sefului de jandarmeriei al României generalului Vasiliu eu ştiu, că din Uniunea Sovietică au fost exportate: instalaţiile întreprinderilor mari tractoare şi vite.Tot aşa eu am ştiut, că după ordinele Mareşalului Antonescu în luna august 1941 în raionul Nistrului au fost înfiinţată o zonă de regim special, unde din Basarabia şi Bucovina au fost cu forţă exportaţi zeci de mii de cetăţeni sovietici, care în masă mureau de foame.Eu aceasta recunosc şi odată cu aceasta vreu să declar, că mai mult de atât nu am nici o participare în daunele făcute de români pe teritoriul ocupat sovietic.

Întrebare: De ce dumneavoastră ascundeți faptul că personal aţi dat ordin lui Alexianu să exporte de pe teritoriul sovietic averea gospodariilor agricole?

Răspuns: Eu aşa ordin lui Alexianu nu am dat.

Întrebare: Reducem mărturia lui Alexianu la interogatoriul de la 3 iulie anul 1945 :"În jumătatea lunei octombrie anul 1941 eu am primit ordin înscris dela Mihai Antonescu, care era atunci priministru al României, ca imediat să trimit în România 1.500 de tractoare cu remorcă şi tot necesarul lor.Aceast ordin a lui Mihai Antonescu de mine a fost îndeplinit.”

Răspuns: Eu îmi amintesc că în luna octombrie anul 1941 Mareşalul Antonescu sosind din Basarabia mi-a spus mie, că pe teritoriul Basarabiei munca de cîmp a agricultoriloe este îndelungată şi pentru aceasta el a dat ordin ministrului gospodăriei agricol Generalului Sichitiu şi Statului Major român, ca din alte raioane ocupate al teritoriului Uniunii Sovietice să fie exportate tractoare cu remorci și căruţe, care vor fi înfolosite pentru strângerea recoaltei în Basarabia.Personal eu pe chestiunea tractoarelor,ordin lui Alexianu nu am dat.

Interogatoriul e întrerupt.

E scris din cuvintele mele drept, de mine este citit în limba romînă.Mihai Antonescu.

Interogat de şeful secţiei al Direcţiei Generale „Smerş” maiorul Socolov

A tradus: Translatorul Direcţiei Generale .Smerş” maiorul Poleacov

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare