Interogatoriul lui Mihai Antonescu din 5 Iulie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Întrebare: În perioada războiului contra Naţiunilor Unite dumneavoastră încontinu vaţi adresat românilor cu discursuri. Ce conţinut au avut aceste discursurii ale dumneavoastră?

Răspuns: În timpul războiului eu încontinu am ţinut discursuri şi am fost în presă contra Uniunii Sovietice. La 22 Iunie 1941 eu am vorbit la radio adresându-mă românilor, chemându-i la distrugerea ordinei sovietice din URSS şi să ocupe Basarabia şi Bucovina.În luna Septembrie 1941 tot la radio, eu am făcut o declaraţie îndreptată contra Armatei Roşii;,în luna Octombrie 1942 în ziarele româneşti „Universul” şi „Timpul” eu am scris două articole largi cu conţinut de denigrare faţă de URSS,în luna Martie 1942 vorbind în Bucureşti la o adunare a oamenilor de ştiință şi după aceasta în luna Mai aceluiaşi an la o adunarea în universitatea din oraşul Sibiu, eu în cuvântările mele am încercat să îndreptăţesc acţiunile de ocupaţie a armatei române. Mai târziu eu am vorbit încă de cîteva ori, socotind să-i îndrept cu discursurile mele pe români contra URSS, să-i conving că războiul este dus în interesele României.

Întrebare: Însă cu adevarat în interesele cui luptau soldaţii români ?

Răspuns: Ducând războiul contra Naţiunilor Unite, guvernul român al Mareşalului Antonescu acţiona după indicaţiile sub presiunea lui Hitler. Aceasta eu recunosc.

Întrebare: Dumneavoastră recunoaşteţi că,cu discursurile pe care le ţineaţi contra URSS,amăgeaţi populaţia României,ascunzând pe adevăraţii vinovaţi a războiului?

Răspuns: Da, recunosc.

Întrebare: Şi în acelaşi timp dumneavoastră apăraţi interesele Germaniei inclusiv pînă la complecta distrugere a armatelor române. Dumbeavoastră recunoaşteţi asta?

Răspuns: Da, în ultimul stadiu al războiului, de la legațile ţărilor neutre – Suedia, Elveţia şi Turcia,guvernul român a primit cinci propuneri armistițiu unde erau impuse condiţiile pe care România trebuia să le accepte ca să poată să iasă din razboi. Propunerile primite după consultarea mea cu Mareşalul Antonescu au fost respinse pentru că Mareşalul Antonescu nu a fost de acord cu aceea ca graniţele României să rămână în aceaşi situaţie în care ele au fost la 28 iunie 1940, şi nu voia să lupte contra Germaniei, declarând că lui ca unui militar îi este imposibil să trădeze pe fostul său aliat – Germania.În anul 1944, după declaraţia guvernului Sovietic, publicată în legătură cu intrarea trupelor sovietice pe teritoriul României, Mareşalul Antonescu în discuţie cu mine a început să se îndoiască, având în vedere să înceapă tratativele cu guvernul Sovietic însă ministrul de razboi, generalul Constantin Pantazi, şeful marelui Stat Major român, generalul Ilie Şteflea şi ministrul înzestrării generalul Gheorghe Dobre care erau de faţă au susţinut continuarea războiului.

Întrebare: Dumneavoastră aţi fost de acord pentru continuarea războiului ?

Răspuns: Nu, eu nu am fost de acord pentru continuarea războiului, pentru că pînă la acea dată m-am convins că Germania şi România nu vor putea să câştige războiul.

Întrebare: Nu este adevărat. Dumneavoastră aţi fost de partea războiului, călătoreaţi în Germania pentru ca să căpătaţi susţinere de la guvernul german. Ce garantii aţi primit dumneavoastră dela nemţi ?

Foto : Alexandra Kollontai ambasadoarea U.R.S.S. la Stockholm

Răspuns: În luna August 1944 ministrul german Killinger vizitând pe Mareşalul Antonescu şi pe mine, ne-a invitat să mergem în Germania pentru consultarea cu Hitler şi Ribbentrop asupra participării în viitor al României în război.La 6 August 1944 eu şi Mareşalul Antonescu însoţiţi de Killinger am sosit la Hitler care se afla în acel timp în Prusia Orientală. Mareşalul Antonescu a vorbit cu Hitler iar eu cu Ribbentrop. Ribbentrop a declarat că guvernul german are cunoştinţă de tratativele pe care le duce România în secret cu Uniunea Sovietică prin ambasada Rusiei de la Stockholm. Eu am afirmat că România este forţată în legătură cu situaţia extrem de grea depe front să lămurească condiţiile pe care poate să le ia ca să poată să iasă din război. Eu am spus următoarele cuvinte: „Dacă Germania se retrage, noi nu putem singuri să aruncăm frânghia pe propriul gât şi dacă nemţii nu garantează apărarea României, atunci guvernul român trebuie să caute ieşirea din război.”Ribbentrop mi-a garantat că trupele germane se vor lupta pentru România la fel ca pentru propriul teritoriu german.Aceeaşi garanţie a primit şi Mareşalul de la Hitler.

Interogatoriul este întrerupt.

Procesul Verbal este înscris din cuvintele mele adevărat, citit de mine în limba română.Mihai Antonescu.

A interogat: Şefii biroului secţiei de instrucţie al GUCR „Smerş”maiorul Socolov.

A tradus: Translator al Direcţiunei Generale „Smerş”maiorul Poleacov.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare