Interogatoriului lui Antonescu din 26 Iunie 1945 - Închisoarea Lubianka din Moscova

Lihacev - Dumneavoastră sunteţi arestat de comandamentul armatelor sovietice în România ca unul din vinovaţii războiului germano-român contra URSS. Recunoaşteţi aceste acuzații ?

Antonescu - Da, recunosc. Vina mea constă înainte de toate în aceia că după ce am venit în România la guvernare în luna septembrie anul 1940 eu am continuat să întăresc legăturile României cu Germania, pentru că era singura țară care putea garanta frontierele României.La cererea mea a venit în țară o misiune militară germană. Cu acordul meu au tranzitat România spe Balcani trupele mecanizate ale armatei germane,care avea să înfăptuiască acolo tendinţile agresive al imperialiştilor germani.Pe tot timpul duratei războiului eu am dat Germaniei materiale strategice şi produse agricole.

Lihacev​ - Cu alte cuvinte dumneavoastră, după ce aţi venit la guvernare,aţi pus România în folosul germanilor,şi va ți aliat cu Hitler ?

Antonescu - Da.Vă rog să consemnați că dacă eu refuzam alianța cu Germania şi nu îl ajutam pe Hitler la începutul razboiului,riscam să fim ocupați de armata germană.

Lihacev​ - Deci dumneavoastră vați aliat cu Hitler de teamă ca armata germană să nu ocupe România? Detaliați vă rog.

Antonescu - Nu neg că am avut legături personale cu Hitler,dar eu nu eram de acord cu politica lui de ocupaţie.Cu toate astea la mijlocul lunii mai 1941 m-am înţeles cu el despre lovitura militară contra Uniunii Sovietice. Dupa ce s-au făcut pregătirele corespunzătoare,la data de 22 iunie anul 1941 României a declarat război uniunii sovietice.Îmi asum si vina de ocupare a Transnistriei şi de a instala pe teritoriul ei o administrație românească.

Lihacev - Spuneţi mai pe larg despre cum vați înțeles cu Hitler să atacați Uniunea Sovietică.

Antonescu - În prima jumătate al lunii mai a anului 1941 am fost chemat de Hitler la cartierul său general din München.La întîlnire,Hitler mi-a comunicat, că este hotărât să atace Uniunea Sovietică cu scopul ocupării şi preântâmpinării atacării Germaniei de către Uniunea Sovietică.Pregătind această lovitură, a spus Hitler, noi vom domina toate granițele URSS dela marea Neagră pânăla Marea Nordului.Hitler mi-a spus să accept trupele germane pe teritoril României pentru concentrarea armatelor germane şi totodată armata română să participe la atacarea Uniunii Sovietice.Hitler a spus că România nu trebuie să stea în afară războiului, pentru că URSS a luat de la România,Basarabia şi Bucovina de Nord,şi numai aşa poate să le primească înapoi prin război,aliată cu Germania.El a mai spus, că pentru ajutorul dat în război noi vom primi nu numai Basarabia şi Bucovina de Nord, ci şi alte teritorii sovietice pânăla Nipru.

Lihacev​ - Şi dumneavoastră ați acceptat propunerea lui Hitler ?

Antonescu - Da, luând în seamă propunirile lui Hitler despre posibilităţile de a primi teritoriile româneşti luate cu forța în vara anului 1940 eu m-am unit cu el la atacarea împreună a Uniunii Sovietice.Eu mi-am asumat obligația să dau pentru participarea în atacarea Uniunii Sovietice armată română şi, pe cât se putea, sa măresc cantitatea de petrol şi produse agricole pentru hrana armatei germane.După ce am primit hotărîrea atacării a Uniunii Sovietice, eu m-am întors în România şi am început pregătirea armatei pentru război.

Lihacev​ - În ce consta aceste prigătiri ?

Antonescu - Am chemat la mine pe şeful Statului Major al armatei române generalul Ioaniţiu, căruia i-am adus la cunoştinţă despre hotărîrile luate de mine împreună cu Hitler despre atacarea Uniunii Sovietice şi i-am dat ordin imediat să pregătească planul de mobilizare al armatei române şi concentrarea ei la graniţele URSS.Odată cu aceasta, eu i-am dat ordin să facă în țară mobilizarea în aşa fel, ca să fie formate 14 divizii noi în afară de cele 26, care erau în ţară.Când toate ordinele necesare au fost date armatei, eu în lunile mai-iunie anul 1941 am ținut cu fiecare din miniştri convorbiri cărora totaşa le-am adus la cunoștință despre pregătirile mele împreună cu Germania în atacarea Uniunii Sovietice şi la fiecare dintre ei le-am dat instrucțiunile corespunzătoare.

Lihacev​ - Ce impresie au avut miniştrii dumneavoastră ?

Antonescu - Miniştrii au fost pe deplin deacord cu deci zile mele şi al lui Hitler despre atacul asupra Uniunii Sovietice. Toate ordinele mele şi instrucţiunile le-au primit să le execute fără discuţii.

Lihacev​ - Ce ordine aţi dat miniştrilor pe problemele prigătirii năvălirii militare asupra Uniunii Sovietice?

Antonescu - Am avut o convorbire cu secretarul de stat Mihai Antonescu, pe care l-am numit locțuitorul meu şi ministrul de externe,apoi ministrul al finanţelor pe generalul Stoenescu, ministru al economiei naţionale pe Marinescu, ministru de comunicaţie – pe generalul Georgescu, ministrul justiţiei pStoicescue şi le-am spus să mobilizeze din fiecare minister funcționarii necesari pentru organizarea administraţiei civilă pe teritoriul sovietic ocupat de noi.L-am chemat pe ministru de interne generalul David Popescu şi pe inspectorul jandarmeriei generalul Constantin Vasiliu, cărora le-am ordonat să se ocupe cu formarea şi complectarea specială al batalioanelor de jandarmi,dându-le organele de administraţie civile.Aceste batalioane au fost date pe teritoriul ocupat sovietic în calitate de forţe înarmate.Miniştrilor le-am spus, că funcționarii, afară de organele de administraţie civilă, trebiue să se ocupe şi de recoaltarea producției agricolă, care era necesară, fiindcă noi nu aveam destulă producție alimentară în România .

Lihacev​ - Cu alte cuvinte, miniștrilor,dumneavoastră le-ați dat ordine directe despre achiziționarea recoltei agricolă sovietică. Recunoaşteţi aceasta ?

Antonescu - Recunosc. Autorităţile de ocupaţie române în frunte cu guvernatorul Transnistrie Gheorghe Alexianu,pe totă perioda de ocupaţie a teritoriului sovietic se ocupa cu procurarea pâinei, vitelor, păsărilor şi altor produse agricole. Toate aceste se făcea din ordinul meu direct.

Lihacev​ - Armatele române şi aparatul de administraţie civilă se ocupa nu numai cu procurarea produselor agricole. Ele luau şi utilajrle din întreprinderele de industrie sovietică, instituţiile de învăţămînt şi culturale.Recunoaşteţi?

Antonescu - Da,toate faptele care s-au făcut de cărre armata română şi de către reprezentanţii administraţiei civile pe teritoriul ocupat sovietic, eu, ca fostul conducător al statului, desigur,îmi asum răspunderea.

Lihacev​ - Spuneţi mai concret,ce ordine d-stră aţi dat autorităţilor dumneavoastră despre furături asupra populației sovietică ?

Antonescu - După ce armatepa română a ocupat oraşul Odesa şi teritoriul sovietic,dintre Nistru şi Bug, numită de noi Transnistria, eu am dat ordin generalului jandarmeriei Vasiliu despre crearea pe teritoriul ocupat de noi un sistem de lagăre de concentrare.În aceste lagăre erau închişi cei care opuneau rezistență noilor autorități.

Lihacev​ - Spuneți dacă în lagăre erau duşi şi cetățeni sovietici paşnici care nu doreau să colaboreze cu noile autorități ?

Antonescu - Nu.

Lihacev​ - Unde concret au fost create de lagărele de concentrare pentru populația sovietică?

Antonescu - Lagărele au fost create în diferite locații. Mi-aduc aminte că lagărele de concentrare au fost în orașele Vapniarca, Berezovca, Grosulovo şi altele.

Lihacev​ - Ce regim era în aceste lagăre?

Antonescu - În toate lagăre oamenii mureau în principal de diferite boli epidemice şi din cauza lipsei personalului medical.

Lihacev​ - Povestiține despre alte care au fost îndeplinite după ordinele dumneavoastră pe teritoriul ocupat sovietic?

Antonescu - După ocuparea Odessei în octombrie anul 1941 comandantul armatei a 4 a române , care se găsea acolo, generalul Iacobici mi-a raportat că de partizani sovietici au aruncat în aer prin explozie comandamentul român, în urma căruia au murit aproape 130 ofiţeri şi soldaţi români.Generalul Iacobici mia cerut să-i dau lui voie să facă represiuni asupra populaţiei. Eu nu am fost de acord şi am sancţionat dorinţele generalului Iacobici.

Lihacev​ - Ce măsuri de represiune a cerut generalul Iacobici şi ce sancţiuni ați aplicat dumneavoastră?

Antonescu - Sa vut în vedere împuşcările al populației care opunea rezistență.

Lihacev​ - Documentele anchetei comisiei sovietice de stat pentru cercetarea daunelor făcute de armatele germano-române pe teritoriul sovietic,arată că numai în oraşul Odessa şi pe teritoriul regiuni Odessei în perioada ocupaţiei au fost omorîţi, spînzuraţi şi batjocoriţi în lagărele de concentrare mai mult de 200 de mii oameni cetăţeni sovietici.Ce puteţi spune despre asta ?

Antonescu - Eu nu cred că toate aceste lucruri a fost făcute de armata mea.E adevărat şi îmi asum răspunderea că au fost unele cazuri în rândurile populației civile în care unii dintre oponenții armatei române au fost executați,dar cu executarea în masă a oamenilor sovietici se ocupa armata germană.

Lihacev​ - Despre luarea lucrurilor din întreprinderile de industrie, instituţii de învăţămînt şi culturale tot germanii se ocupau ?

Antonescu - Nu,pentru asta eu sunt vinovat, fiindcă eram în stare de război acestea sau făcut după ordinile mele. La sîrşitul anului 1941 cînd Odessa şi teritoriul Transnistrii au fost ocupate de armatele române, eu am dat ordin să fie înfințată o comisie specială în frunte cu generalul Dumitru Vasiliu, fost şef al direcției de geniu în ministerul de război căruia i-am propus să aducă în Rumînia toată instalaţiile intreprinderilor de industrie sovietică , care erau deplasate pe teritoriul ocupat de noi.Atunci eu lui Vasiliu i-am dat instrucţiuni să ia şi să transporte în România numai instalaţiile care pot fi infolosite pentru necesităţile războiului şi sunt ca capturi de război.

Lihacev​ - Autorităţile de ocupaţie române în frunte cu Dumitru Vasiliu şi Gheorghe Alexianu au transportat din Odessa şi alte oraşe ocupate,vagoanele de tramvai,lucrurile instituţiilor culturale, învăţămînt, caselor de copii şi chiar decoraţii şi scena teatrului de operă din Odesa.Astea pentru dumneavoastră sunt căpturi de război ?

Antonescu - Erau instalaţii şi utilaje industriale.

Lihacev​ - Atunci cu ce drept le-aţi adus în Rumînia?

Antonescu - Recunosc că aceasta au fos făcut după ordinul meu,eu sunt vinovat.

Procesul verbal e scris din cuvintele mele,şi citit de mine în traducerea limbii române.Ion Antonescu.


Interogatorul: Înlocţiitoru şefului biroului de cercetare al„Smerş” Locotenent colonel Lihacev.

A tradus: Traducătorul „Smerş” Căpitan Calinin.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare