Scrisoarea Generalului Ion Antonescu către Adolf Hitler - 23 Iunie 1941

Excelență

Confirm primirea directivei operative a excelenței voastre.Mulțumesc cu gratitudine pentru cinstea făcută României şi mie.Asigur pe excelența voastră şi poporul german că armata română va fi la înălțimea dârzeniei,elanului şi eroismului dovedite de străbunii noştri,de a lungul celor douăzeci de secole de lupte,de martiraj şi de glorie românească. Ne vom conforma întocmai directivelor operative a le excelenței voastre.

Cu acelaşi neclintit devotament Generalul Antonescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare