Scrisoarea Generalului Ion Antonescu către Adolf Hitler - 1 Iulie 1941

Excelență

Am urmărit,cu toată admirația,operațiunile victorioase ale armatei germane,pe întregul front de la Marea Baltică la Lemberg.Strălucitele rezultate obținute pe pământ şi în aer lasă să se întrevadă o victorie decisivă foarte apropiată, armatele sovietice putând fi considerate ca şi învinse.În cursul acestor şapte zile,armata germană şi română de pe frontul românesc au reuşit să fixeze forțele sovietice din fața lor,să obțină superioritate aeriană şi,în acelaşi timp,au pregătit ofensivă care trebuie să desăvârşască zdrobită forțelor sovietice de la aripa de sud.Pentru ba asigura unitatea de conducere,au fost puse sub ordinele directe ale Armatei a 11 a germane,următoarele forțe române :

○ - 6 divizii,3 brigăzi de munte,3 brigăzi de cavalerie, divizia blindată şi,în plus,mijloace suplimentare de artilerie grea,unități anticar şi unități de geniu.

Conform directivei excelenței dumneavoastră,aceasta armată va avea de executat acțiunea principală,atacând în direcția generală Vinnița ,pentru a cădea în spatele forțelor sovietice din Galiția de sud.Atacul Armatei a 11 a germane va fi asigurat pe dreapta de Armata a 4 a română,cu 6 divizii şi o brigadă de cavalerie,care,în acest scop va ataca pe direcția generală Huşi,Chișinău,Dubăsari,gravitând cu aproape totalitate forțelor la aripa stângă. O acțiune pornită în Dobrogea va trece Dunărea În regiunea Tulcea,atacând în nord cu două divizii.Pentru siguranța zonei petroliere,sânt luate toate măsurile. De altfel,după aprecierea mea,pericolul pentru regiune a trecut,aviația sovietică fiind dominată,din primul moment şi pe acest front.Am luat toate măsurile ca transportul produselor petroliere să se facă cu cea mai mare intensitate,punând în acest scop la dispoziție toate cisternele necesare.Țin să fac cunoscut excelenței voastre că cel mai perfect acord există între mine şi Generalul Ritter von Schobert şi că toate cerințele operative ale grupului de armate Rundstedt vor fi satisfăcute. Încrezător în victoria finală şi în nestrămutata prietenie care leagă pentru totdeauna România de Marele Reich,vă rog să primiți,excelență, expresiunea celui mai desăvârșit devotament.

General Ion Antonescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare