Scrisoarea Generalului Ion Antonescu către Adolf Hitler - 31 Iulie 1941Excelență

Vă mulțumesc cu toată căldură pentru aprecierile şi gândurile de prețuire a ostaşului român şi a camaraderie militare germano-română.Vă exprim încă odată recunoștința mea pentru cuvintele cu care măsurați şi înțelegeți strădania mea de abda neamului românesc un destin desrobitor şi nou.A fost pentru mine,Excelență, o mare satisfacție să pot dovedi prin fapta soldatului român,că neamul româneasc este o națiune pe care vă puteți baza.Iar ca soldat ce sânt,am fost întotdeauna sigur de puterile militarilor români.Desigur neamul acesta ar fi putut să dea şi mai mult,iar organizarea sa militară în special cea tehnică şi de armament să fie mult mai înaintată. Regimul de descompunere morală,care a stăpânit țara zece ani la rând,sub fosta domnie a Regelui Carol al II - lea,lipsa de conştiința a unora în conducerea destinelor armatei,n-au putut fi şterse de strădania mea şi de munca ofițerilor români,atât de repede.Totuși sânt muțumit că soldatul român şi-a făcut datoria şi mai ales că el a primit o bună apreciere a neîntrecutei armate germane şi a marelui ei Führer.Aşa cu am rugat pe domnul ministru von Killinger să vă comunice ca răspuns la scrisoarea Excelenței voastre,vă confirm şi acum că voi merge până la capăt în acțiunea ce am pornit la răsărit împotriva marelui duşman al civilizației,a Europei şi al țării mele,bolşevismul rus.De aceea nu pun nici un fel de condiții şi nu discut cu nimic această cooperare militară pe un nou teritoriu.Voi îndeplini misiunea militară prevăzută în scrisoarea de Excelentei voastre şi voi asigura condițiile în regiunea indicată.Voi îndeplini această acțiune din convingerea adâncă că voi sluji nu numai neamul românesc ci şi populațiile româneşti de peste Nistru,dar şi comandamentul civilizației şi nevoia de a lupta conştient la întemeierea noii soarte Europei.Cred că numai prin sforțări şi prin unitatea Europei se poate zidi pentru secole unitatea ei,aşa cum Excelența voastră are convingerea.Iar eu am deplină încredere în dreptatea pe care Führerul cancelar Adolf Hitler o va face poporului român şi drepturilor sale statornice şi seculare,misiunii sale în Carpați,la Dunăre şi la Marea Neagră.De accesa,vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care mi-le dați şi cu privire la campania ce o duceți în Rusia şi felicitându-vă din toată inima pe dumneavoastră Excelență şi glorioasa armată germană pentru neîntrecuta victorie militară ce ați dus,dar de sânge civilizator oferit Europei,vă rog să primiți aprecierea sentimentelor mele credincioasă,de admirație.Majestatea Sa Regele,vă mulțumeşte de asemenea pentru felicitările ce i-ați trimis şi vă roagă să primiți mărturia admirației sale.

Al dumneavoastră devotat General Ion Antonescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare