Scrisoarea Generalului Ion Antonescu către Adolf Hitler - 17 August 1941

Excelență

Confirm primirea scrisorii din 14 August 1941,în care am onoarea să vă răspund următoarele :

Foto : Feldmareşal Gerd von Rundstetd Comandantul Grupului de Armate Sud


1 - Sânt bucuros să particip cu trupele române la desăvârșirea victorie dincolo de Nipru şi la salvarea civilizației,dreptății şi libertății popoarelor.Corpul de cavalerie şi Corpul vânătorilor de munte stau la dispoziție pentru operațiunile de la est de Nipru.Brigada blindată, pentru care numai am posibilitatea de a-i recupera pierderile materialelor suferite, va participa la aceste operațiuni cu elementele care vor putea fi reorganizate,după terminarea operațiunilor contra Odessei,în care este angajată.Voi lua legăturacu domnul General Feldmareşal von Rundstetd,comandantul Grupului de Armate Sud,pentru reorganizarea şi aprovizionarea unităților române care vor opera la est de Nipru.Cum practic îmi este imposibil să asigur transporturile de aprovizionare, din cauza lipsei mijloacelor de transport auto,rămâne ca ele să fie făcute cu mijloace de transpor germane.De asemenea,aviația română va colabora în continuare cu aviația germană, însă pentru asta este necesar pentru a i-se complecta,cel puțin în parte,pierderile suferite şi a i-se asigura mijloacele de aprovizionare. Pentru siguranța navigației în partea de vest a Mării Negre,am pus deja toate forțele maritime române la dispoziția domnului Amiral Schuster,în vederea escortări convoaielor de aprovizionare. În ceea ce privește Corpul 54 de armată german,el nu a fost nici un moment sub comanda mea,cu excepția Diviziei 50,pentru curățirea teritoriului de la Oceakov.Voi reda şi această divizie Armatei a 11 a germane.

2 - Îmi asum,conform dorinței Excelenței voastre,paza,ordinea şi siguranța în teritoriul dintre Nistru şi Nipru.Rămâne ca acest teritoriu să fie delimitat spre nord.

3 - După cum am făcut cunoscut şi domnului ministru von Killinger,nu a-şi fi în măsură,din lipsă de mijloace şi organe pregătite, să-mi iau răspunderea administrației şi a exploatării economice a teritoriului dintre Nistru şi Bug,aceasta cu atât mai mult cu cât întreg teritoriul țării, şi cel al Basarabiei, are nevoie de toată refacerea şi reorganizarea administrativă şi economică.

4 - Pentru a se asigura ordinea,administrația în exploatarea economică a teritoriilor ocupate,în vederea continuării războiului, cred absolut necesar a se realiza o conducere unitară şi a se elimina suprapunerea a două autorități. În consecință, rog pe Excelența voastră, să binevoiască a da instrucțiuni precise,care să stabilească că drepturile şi răspunderea administrației şi exploatării economice între Nistru şi Bug,precum şi a pazei,siguranței şi ordinei în întreg teritoriul dintre Nistru şi Nipru,revin în întregime subsemnatului.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea deosebitei mele considerațiuni.

Al Excelenței dumneavoastră devotat General Antonescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare