Scrisoarea lui Adolf Hitler către Generalul Ion Antonescu - 7 Septembrie 1940

Excelenței sale Domnului Preşedinde al Consiliului de Miniştri al României General Ion Antonescu


Mulțumesc sincer Excelenței voastre pentru amabilul mesaj trimis cu ocazia luării guvernului român.Sânt încredințat că,în noua ordine europeană,viitorul poporului român este asigurat în strânsă legătură cu puterile Axei,Germani şi Italia.Opera dumneavoastră constructivă în noua Românie va fi întotdeauna urmărită de mine şi de poporul german cu cald interes.

Adolf Hitler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare