Scrisoarea lui Adolf Hitler către Generalul Ion Antonescu - 29 Iunie 1941

Excelență

Primele şapte zile de campanie împotriva Rusiei sovietice au condus deja la mari succese inițiale,mai ales la nord de mlaştinile Pripetului.Armatele inamice desfășurate în regiunile din frontieră au trebuit să primească lupta pe tot frontul de atac.Ele au fost strapunse,înainte de toate,de forțele noastre blindată şi deja numai sânt în situația de a executa o retragere în ordine.În spațiile dintre mlaştinile Pripetului şi Marea Baltică se pregătesc mari bătălii de distrugere care vor pune bazele unei urmăriri in stil mare.Pentru operațiunile de la sud,vă rog,domnule General Antonescu,să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru viteaza atitudine şi activitate desfăsurată de armata română,atâta pe Prut,cât şi în Bucovina de nord.În accesată primă fază a războiului,ea a contribuit cu succes la fixarea forțelor inamice aflate în fața sa.În acest timp,forțele blindate trecute peste Styr au reuşit să disloce,prin lupte frontale îndârjire şi printr-o viguroasă acțiune de străpungere,frontul roşu din Galiția.Trebuie să se realizeze distrugerea acestui inamic,în cursul viitoarelor operațiuni,printr-o încercuire a lui,dincoace de Nipru.În acest scop se va continua atacul pe linia generală Kreinjefez-Ostrog-Rowno,mai întâi spre sud-est şi est,cu punct de efort mai spre sud de aici,încât vom învinge viguros spre sud şi est.În această situație,pentru anihilarea posibilităților de retragere a inamicului,se pune,poate chiar la 8 Iulie, problema unui atac peste Prut,din spațiul de la est de Botoșani, cu direcția spre nord-est.El trebuie să țintească în spatele linie întărite care pleacă de la Moghilev,prin Podolsk spre nord.Vă rog domnule General Antonescu,ca pentru acest atac să puneți sub ordinele armatei generalului Ritter von Schobert,divizile româneşti prevăzute în acest scop,iar cu celelalte forțe române să inteprindeți o ofensivă care să aibă drept scop siguranța spre sud-est a flancului,ca şi protecția României de sud,inclusiv a teritoriului petrolifer.Acestei ofensive de protecție a flancului de sud al Armatei a 11 a îi va reveni,în desfășurarea ei,recucerirea Basarabiei începând de la aripa ei stângă. Pentru a se pune operațiile Armatei a 11 a în acord operativ,şi chiar tactic mai târziu, cu ansamblul operațiunilor,generalul feldmareşal von Rundstedt trebuie să emită,cu oare care condițiuni ,în termenul cel mai scurt,directive generale.În cazul când se vor exprima dorințe,privitor la angajarea Armatei a 11 a,de la grupul de armate de sud direct către dumneavoastră, ele sânt în prealabil aprobate de mine şi de aceea vă rog să le dați curs,în interesul unei conduceri unice şi energice.Cred necesar să vă fac cunoscute încă de pe acum aceste lămuriri, domnule General Antonescu,în interesul unui schimb de opinii anticipat între armatele noastre aliate,deşi nu se poate prevede definitiv,de pe acum,momentul precis şi direcția atacului care se va da din România.Cu deosebite mulțumiri, v-aş putea rămâne îndatorat pentru orice expediere de produse petrolifere, atât de vitale pentru conducerea generală a războiului,din interiorul țării dumneavoastră,şi în special dacă ne-ați pute pune la dispoziție,sub formă de împrumut,cisterne româneşti.În convingerea că săptămânile care urmează ne va aduce victoria contra Rusiei sovietice, şi cu asta se va înlătura definitiv şi amenințarea asupra României,rămân în credincioasă camaraderie de arme.

Cu salutări cordiale al dumneavoastră Adolf Hitler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare