Scrisoarea lui Adolf Hitler către Generalul Ion Antonescu - 27 Iulie 1941

Excelență

Dați-mi voie să-mi exprim încă de la începutul acestei scrisori mulțumirea mea pentru scrisoarea dumneavoastră din care a am constatat nu numai concordanța concepțiilor noastre comune,şi înainte de toate,hotărârea dumneavoastră de a duce până în ultima clipă alături de Reich-ul german,acest război ,care după părerea mea,hotăreşte soarta Europei pentru secolele următoare. Ştiu,domnule General Antonescu,că aceasta este înainte de toate,hotărârea dumneavoastră, voința dumneavoastră, puterea de acțiune şi curajul dumneavoastră bărbătesc au determinat poporul dumneavoastră de a urma această cale care,după cum sânt convins,va duce nu numai la mari succese,dar şi la o nouă renaștere a României. A vă felicita astăzi din toată inima pentru aceste mari succese este pentru mine personal o bucurie tot atât de mare ca şi o satisfacție de înțeles. Recâstigarea Basarabiei este este recompensa cea mai firească pentru eforturile dumneavoastră şi ale curajoaselor dumneavoastră trupe.Din părere a mea vă mulțumesc pentru conducerea dumneavoastră plină de energie,precum şi pentru înfăptuirile excelente ale Armatei dumneavoastră. Aceste înfăptuiri şi dorința generală pentru o colaborare dezinteresată între unitățile germane şi române mi-au fost descrise şi confirmate de către comandanți în cuvinte de înaltă prețuire.Aş aprecia acum cu deosebită recunoştință dacă dumneavoastră,domnule General Antonescu, îndată ce,sub presiunea grupului de armate sud,dinspre nord-est rezistența pe Nistru va fi disclocată şi mai departe spre sud,ați înainta cu trupele dumneavoastră în spațiul de la sud-vest de Bug şi, prin aceasta,ați lua asupra dumneavoastră şi asigurarea controlului acestui teritoriu.În acest scop pun sub ordinele dumneavoastră Corpul de Armată 54 german cu divizile 50,72 şi 73 conduse de generalul de cavalerie Hansen,în timp ce Armata a 11 a împreună cu Corpul de Armată 4 Român,care este afectat pe flancul drept,va înainta sub ordinele Grupului de Armate sud la răsărit de Bug,spre partea de jos a Niprului.Dați-mi voie,domnule General Antonescu, să adaug numai câteva cuvinte asupra desfășurării operațiunilor generale.Sânt deosebit de mulțumit de rezultatele de până acum.În general, aceste rezultate reprezintă maximul capacității de marş al infanteriei,luând în considerare drumurile adeseori,cu adevărat îngrozitoare. Avem unități care în cinci săptămâni au făcut în linie dreaptă 700 de kilometri,adică peste 1000 de kilometri marş.Eu am ținut cont de faptul că ruşii se vor bate în apropiere de frontieră.Am fost de la început de părere că afirmația relativă la o retragere efectuată din vreme în spatele marilor fluvii ruseşti sau chiar peste munții Urali, exprimă doar dorințele utopice ale englezilor.Ruşi,sau îşi vor apără teritoriul dinaintea centrelor industriale, sau îşi vor pierde în orice fel teritoriul de dincolo de aceste centre.Faptul că,recunoscând clar această necesitate,ruşii au ales răfuiala încă de la început,au dus îndată la un număr mare de lupte sângeroase care s-au sfîrsit însă fară excepție ori prin împrăştiere,ori prin înfrângerea trupelor rusești.Spargerea frontului de pe Nipru în direcția Smolensk a costat pe ruşi 200.000 de prizonieri,nenumărați morți, precum şi pierderea unui material de război care nu poate fi calculat pentru moment.Numărul blindatelor ruseşti care au fost distruse sau capturate până acu de noi atinge cifra de 10.000.Pierderile ruseşti în artilerie şi materiale de altă natură sânt incalculabile. Înlocuirea acestor arme pierdute este imposibilă. Nu mai e nevoie să vă asigur,domnule General Antonescu, că pentru mine nu este vorba în primul rând de câştig teritorial,ci de distrugerea duşmanului,şi anume nu numai din punct de vedere al oamenilor cât, înainte de toate,din punct de vedere material.Căci,dacă înlocuirea oamenilor nu ar fi o problemă pentru ruşi,înlocuirea unor combatanți buni şi bine instruiți este deja mult mai mult greu pentru ei,iar înlocuirea unor asemenea cantități de arme şi de material le este imposibilă. Această înlocuire va deveni cu totul imposibilă în clipa când vom ajunge în posesia centrelor esențiale de producție.După un război de cinci săptămâni văd Că vom atinge această țintă probabil înainte de timpul prevăzut. Dați-mi voie deci,domnule General Antonescu să vă mulțumesc încă odată pentru ajutorul pe care ni-l dați atât dumneavoastră personal cât şi curajoasa armată a dumneavoastră,şi permiteți-mi să vă felicit atât pe dumneavoastră cât şi pe poporul dumneavoastră în mod deosebit şi din toată inima pentru recâştigarea unei provincii a cărei pierdere,în împrejurările din anul 1940,era inevitabilă şi care,mai cu seamă în acel moment nu putea fi împiedicată prin măsuri medicale.Vă rog totodată,să binevoiți a transmite Majestății Sale,tânărului Rege,aceste sincere felicitări ale mele.

În credincioasă camaraderie şi cu cele mai cordiale salutări al domniei voastre Adolf Hitler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare