Scrisoarea lui Adolf Hitler către Mareşalul Ion Antonescu - 5 Octombrie 1941

Excelență

Foto : Ion Antonescu - La data de 21 August 1941 a fost înaintat la gradul de Mareşal al României

Ca şi în ultima perioadă a campaniei care adus la marea victorie de nimicire de la est de Kiev,trupele Armatei a 3 a,a dumneavoastră care a luptat la sud de Nipru inferior au adus servicii valoroase operațiunilor de ansamblu,în timp ce Armata a 4 a,a dumneavoastră este angajată într-unnatac puternic împotriva Odessei.Faptul că dumneavoastră nu va-ți exprimat nici o dorință de a vi-se da sprijin german pentru atacul asupra Odessei,atunci când toate trupele germane erau prinse în lupte grele,îl apreciez cu deosebită mulțumire. Acum însă,după victoria uriașă de la Kiev,în ideea de a le uşura trupelor române actul asupra Odessei şi de a cruța de acolo sânge,cred că este necesar de a pune la dispoziția acestui front încă multă artilerie grea încă în funcție de situație şi o divizie întreagă de infanterie după ce aceasta va deveni liberă.În legătură cu aceasta,cred că înainte de toate trebuie să se înainteze de la nord la est,aşadar în sectorul Corpului 5 de armată al dumneavoastră, atât de aproape de defileul situat lângă mare şi pe acest defileu,încât instalațiile portului să poată fi luate sub focul cel mai concentrat al artileriei.Consecințele acestei apropieri se vor simți foarte puternic şi asupra situației frontului de nord-vest prin aceea că se poate împiedica orice întărire apreciabilă şi aprovizionarea inamicului pe mare.De asemenea nu trebuie subestimat nici efectele pur psihologice ale nimicuri marelui oraş al inamicului.Bazat pe aceste considerațiuni,propun ca unitățile germane utilizate în prezent pe frontul nord-vest să fie regrupate la Corpul de Armată 5 A,şi după sosirea întăririlor germane de artilerie să se continue acolo atacul până ce portul Odessa va putea fi înfrânt cu artileria.Am însărcinat pe Generalul Feldmareşal von Rundstedt să ia legătura cu dumneavoastră,domnule Mareşal Antonescu,pentru a aranja chestiunea ordinelor ce urmează a fi date armatelor româno-germane de la Odessa sub ordinele superioare ale dumneavoastră. Cu rugămintea de a prezenta Majestății Sale Regele sentimentele mele alese,rămân legat din inimă.

Cu salutare camaraderească,al domnie voastre Adolf Hitler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare