Scrisoarea lui Adolf Hitler către Generalul Ion Antonescu - 18 Iunie 1941

Excelență

În legătură cu subiectul ultimei noastre întrevederi,va rog a-mi permite să vă pun la curent cu hotărârea mea definitivă,pe care am luat-o acum.Atitudinea Rusiei,în special pregătirea din zi în zi crescândă a Rusiei,în vederea unei agresiuni,mă forțează a mă folosi,în scurt timp,de armata germană pentru a reduce definitiv acest pericol pentru Europa.După cum am arătat deja cu ocazia ultimei noastre întâlniri, voi fi preocupat,pe de o parte,a avea grija ca conducerea viitoare a acestei operațiuni grandioase de atac să fie concentrată într-o singură mână,pe de altă parte,a țin şi cont ca independența şi prestigiul personalităților conducătoare ale aliaților noştri,față de poporul şi armata lor,să fie respectate în cel mai înalt grad.În acest scop,vă rog,domnule General Antonescu,a-mi îngădui a vă transmite din când în când unele din dorințele mele,care se referă la armata română a căror execuți,în interesul desfășurării unitare a operațiunilor în ansamblul lor,trebuie considerată ca absolut necesară.Comandantul suprem al armatei a 11 a, ca un fel de stat major de lucru al cartierului dumneavoastră general ,ar transforma aceste dorințe în ordine militare şi de câte ori va fi vorba de hotărâri esențiale, ele vor fi date sub semnătura dumneavoastră. Legătura strânsă se va ține prin aceea că : - Şeful misiuni germane - Şeful misiuni navale şi Ofițeri de legătură ainflotei a 4 a aeriană vor intra în compunerea cartierului dumneavoastră general,în timp ce sub şeful Statului Major General Românesc să fie trimis la comandantul suprem al armatei a 11 a.În afară de aceasta,ar fi necesar a se institui după nevoie,comandamentele de legătură reciproce. Misiunea specială pentru prima perioadă de timp după începerea operațiunilor, a forțelor aliate din România va fi :

○ 1 - A apără teritoriul României contra invazie ruseşti.În această ordine de idei, se acordă o importanță deosebită pazei contra atacurilor aeriene,contra acțiunilor paraşutiştilor şi a acțiunilor de sabotaj în regiunea petrolieră,esențială pentru conducerea comună a războiului,asupra portului Constanța şi asupra podului de peste Dunăre de la Cernavodă.Repartiția forțelor proprii trebuie să țină seama de faptul că,după informațiile cele mai recente ale serviciului de cercetări,se găsesc unități puternice mobile şi forțe blindat ale Ruşilor în regiunea de sud a Basarabiei şi în zona de nord a Bucovinei.Pe lângă aceste misiuni principale,va trebui ca inamicul să fie făcut să creadă într-o desfăşurare şi mai mare a armatei germano-române şi a exploata ocazii favorabile pentru a realiza capete de pod la est de Prut,care să faciliteze ulterior trecerea la atac.

○ 2 - Pentru armata aeriană română se pune în primul rând problemă asigurări securității României şi în special al regiunilor petrolifere.În cele din urmă, aviația română trebuie să susțină acțiune marilor unități române .Pentru asta este necesar a se limita precis misiunile față de cele ale corpului de aviație german şi față de cele ale unităților de cercetare aeriene ale Armatei a 11 a germane.

○ 3 - Prin progresul operației de atac germane în Galiția de nord,inamicul va fi forțat,peste ceva timp,să-şi retragă şi forțele aflate în fața granițelor româneşti.Atunci revine forțelor aliate din România sarcina de a urmări pe inamic prin atacuri succesive şi a-l împiedică ,cu ajutorul aviației,să execute o retragere ordonată peste Nistru,contribuind la distrugerea lui.

Pentru misiunile speciale ce vor reveni ulterior armatei române ,îmi voi permite a vă spune domniei voastre domnule General Antonescu,la timp Deci zile mele ce le voi lua.Cu credincioasă camaraderie şi cu cele mai cordiale salutări.

Al domnie voastre devotat Adolf Hitler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare