Scrisoarea Mareşalului Ion Antonescu către Adolf Hitler - 5 Ianuarie 1942

Excelență

Vă exprim gratitudinea mea de soldat şi de român,pentru cuvintele calde şi puternice cu care evocați,la încheierea unui an de luptă,colaborarea care va dat-o în luptă şi armata română şi vă rog să credeți în profunda mea mândrie atunci când aflu de la Excelența voastră însemnătatea ce a ați dat-o primei noastre întâlniri şi voinței irevocabile,de atunci,de a rezema politica externă pe cuvântul meu.Doresc să stiți ,Excelență,că acest cuvânt ,lealitatea si onoarea lui sânt ale unui neam întreg care n-a tradat niciodată,care a plătit de multe ori păcatele unei conduceri greşite,dar care nu şi-a părăsit niciodată instinctul sobru al destinului adevărat .Împărtășesc ,Excelență,convingerea pe care o aveți că această luptă pe care o duceți şi la care ne-am alăturat din instinct şi credință ,depășește însemnătatea unor pagini de istorie națională şi că de ea depinde viitorul Europei şi al civilizației .Încerc o îndârjită durere să văd lipsa de înțelegere a unor contemporani,nesuficienți de lucizi pentru a vedea că pe întinsul blestemat al Rusiei sângele german şi geniul conducatorului său se zbat pentru a salva Europa de slavizare si bătrînele ei instituții de la prăbușire .Acest proces al conștiințelor va trebui să se clarifice.Vă mulțumesc din inima pentru informațiile ce-mi dați cu privire la situația fronturilor,ca şi la schimbările pe care le-ați făcut stăpânit de raspunderi atât de mari,precum şi pentru lămuririle verbale date de domnul Maior Adjutant Engel.În ceea ce privește contribuția diviziilor românești ce vor lupta alături de armata germană,s-au autorizat 33.5 mii tone de benzină şi derivate depășind angajamentele şi s-a executat programul de păcură cu excepția a 7 mii de tone întârziate ,neexploatate din cauze străine de guvern.Cel mai mare efort va fi făcut pentru viitor,reducând costumația şi înlocuind-o cu cărbuni .Acelaşi lucru pentru cereale.În ceea ce privește contribuția diviziilor româneşti ce vor participa la ofensiva din primăvară ,voi lua toate măsurile ca deplasarea lor să se poată face la timp,aşa cum doriți ,pentru a participa la noua ofensivă .Unele măsuri tehnice ce urmează să le luăm de comun acord şi unele dotări de armament indispensabile,asupra cărora rog pe Excelența Voastră să-şi dea aprobarea,vor înlesni această participare a divizilor noastre.În privința armamentului, îmi fac datoria să alătur listă comenzilor,a restanțelor şi a nevoilor noastre,rugând pe Excelența Voastră să dea dispoziție să-mi fie predate imediat.Excelența sa Reich Mareşalul Göering a promis vicepreşedintelui Consiliul de Miniştri aceste măsuri şi chiar a făcut să fie executate unele cu privire la aviație ,din cele promise ministrului aviației.Pentru a preciza toate aceste elemente tehnice,care comportă toată urgența şi a stabili din nou ,din vreme,această coparticipare la o ofensivă de care noi ne legăm tot viitorul nostru,aş dori din nou prilejul unei întrevederi cu Excelența Voastră .Vă voi arăta atunci amănunțit planul contribuție noastre care pornind de la valoarea a 10 divizii s-ar putea dezvolta,după împrejurări. Doresc,Excelență, să dau glas instinctului de viață român care ne comandă luptă alături de marele popor german împotriva bolșevismului comunist,care ne-a cotropit fără motiv în vara anului 1940,pornind de la baze mai largi în această luptă nouă.Dar,înainte de a o face,vreau să exprim Excelenței Voastre, leal şi simplu,ca întotdeauna,temeiurile conştiinței mele.Sânt ținut de nefericitele situații politice regionale la un paralelism de securitate şi potențial militar pe care sânt sigur că marea şi dreapta înțelegere a Excelenței Voastre l-a văzut de mult,ca o obsesie față de un popor vecin nouă.Când în preziua semnări pactului anticomintern din 25 noiembrie 1941,oficialul ungar repeta formula oficială,prezentată mai înainte şi de preşedintele Consiliului şi de unii deputați şi demnitari :"Ungaria trebuie să rămână puternică şi înarmată spre a nu fi surprinsă de un nou 1918."iar la 1 ianuarie 1942 un demnitar ungur îi urează Regentului "Întregirea Transilvaniei."când în timpul luptei noastre dincolo de Nistru guvernul meu era chinuit de zilnice incidente de frontieră şi i s-au emis oficial plnurile operațiilor şi fotificațile militare ce se fac la frontieră ca şi proba acțiunilor de spionaj,continuate şi azi la noi pe o scară foarte întinsă de Ungaria,când până azi şi-au rezervat industria,armament şi unitați,ca şi aviație,rezerve de petrol,atunci când noi,stat producător şi în război,am dat toate rezervele noastre aviației Germane şi când la Budapesta se vorbeşte deschis că Ungaria trebuie să dispună la sfârşitul războiului de 1.500.000 de soldați,este,Excelență,o datorie penibilă pentru mine să vă vorbesc de acest minimum de securitate,unități şi materiale,pe care trebuie să le rezerv fiindcă nu am nici o încredere,nici în spiritul,nici în loialitatea vecinilor noştri.Fireşte că,primind anumite baze de garanție şi posibilități noi,voi fi fericit să fac ceea ce a făcut neamul românesc dacă nu avea această odioasă şi penibilă peoblemă de frontieră care îl limitează în datoria ce o are de a contribui la o luptă sfântă şi mare.Am nădejdia că din întrevederea cu Excelența voastră voi putea găsi toate elementele pentru a-mi putea linişti toată conştiința şi a-mi împlini răspunderea,ca să pot da tot eforul pe care îl cere însuşi instinctul nostru național.Vă rog să nu vedeți în această explicație şi invocare de paralelism în plafonul securității româneşti nici o rezervă acoperită,nici o discuție de târg.Mareşalul Antonescu şi guvernul său disprețuiesc orice echivoc,au conştiința datoriei de luptă pentru conservarea poporului român şi nu consideră aceasta ca un serviciu sau o îndatorire ce v-ar face-o.Războiul este al nostru,al existenței noaste de ieri şi al misiunii nostre naționale de mâine,credem în el şi în sângele celir ce luptă,au luptat şi vor lupta.Dar tocmai de aceea față de cel mai mare luptător al cel mai mare națiuni,avem sinceritatea loialității.Sânt sigur că şi această întâlnire,pe care o doresc cât mai curând,dacă este posibil spre sfârşitul acestei luni,va lămuri totul şi îmi va îngădui să dau luptei româneşti toată măsura onoarei şi datoriei împlinite față de Excelența voastră şi marea națiune germană,cât şi față de propria mea națiune şi conştiință.Încredințându-vă de nebiruita mea convingere în victorie,vă rog să primiți expresia celor mai sincere sentimente de admirație şi devotament.

Al dumneavoastră devotat Mareşal Antonescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare