Cum s-a "negociat" armistițiul la Moscova

Duminică 10 Septembrie 1944 - Prima ședință

În sala de ședințe sânt introduse delegația română compusă din domnii : Lucrețiu Pătrășcanu,Constantin Vișoianu,Dumitru Dămăceanu,Barbu Știrbey,Gheorghe Popp,Șerban Christu și Gheorghe Gussi.În sală se găsea delegația sovietică compusă din domnii : Veaceslav Molotov,Andrei Vîșinski,Dimitri Manuilski,Ivan Maisky,Generalii Alexei Vinogradov și Alexander Novikov și Amiralul Bogdenko.Delagația Marii Britanii era compusă din Sir Archibald Clark Kerr ambasador la Moscova,și doi consilieri ai ambasadei dintre care unul servea ca traslator si stenograf.Delegația Americană era compusă din Averell Harriman ambasador la Moscova,și doi consilieri ai ambasadei dintre care unul servea ca traslator și stenograf.Se fac prezentările. Se ia loc la masă, care este prezidată de Domnul Molotov, având în fața lui pe Domnul Pătrășcanu. Domnul Molotov înmânează textul Convenției de Armistițiu, anunțând ca va conține și un protocol anexă care nu a fost încă redactat.Domnul Pătrășcanu a cerut un răgaz de 24 de ore pentru a lua la cunoștință de textul convenției.Domnul Molotov fixează pentru data de 12 Septembrie 1944 ora 22:00 o nouă întâlnire.

Luni 11 Septembrie 1944 - A doua ședință

Domnul Molotov declară ședința deschisă și își exprimă speranța că delegația română a luat la cunoștință de textul armistițiului.
Domnul Pătrășcanu răspunde printr-o mică alocuțiune și prezintă in scris obiecțiile delegației române la textul prezentat.
Domnul Șerban Christu dă citire notei.

Veaceslav Molotov - În cursul discuțiilor se va delibera asupra argumentelor prezentate de delegația română, dar vă spun de pe acum că o serie de argumente sânt neacceptate.Este de la sine înțeles ca nu trebuie să vă reamintim cum a început războiul și cum români s-au comportat în teritoriile ocupate din Ucraina,Crimeea,Bazinul Donetsk și Stalingrad.Nu putem uita că România a luptat alături de Germania, și pentru acest fapt România rămâne responsabilă.Din cele ce cred se vede că armistițiului se resimte.Am dat atenție trecutului dar sa încercăm sa privim spre viitor. Trebuie sa vă spun că condițiile impuse astăzi nu uită ce a fost ieri,dar privesc viitorul.Vreau să pun concluzii generale.Fiind dat ca delegația a cunoscut propunerile prealabile,afirm că nu sânt înrăutățite. Condițiile corespund in spirit,declarațiilor inițiale. Vedeți că documentul prezentat este scurt,precis și definit.Nu conține amănunte tehnice,care de altfel vor fi examinate de către tehnicienii militari. În afară de aceste condiții se va face un protocol special.Proiectul va fi remis mâine. N-a fost timp destul pentru redactarea lui.Textul de astăzi fiind redactat pe puncte,vom examina fiecare punct în parte.

Ambasadorii Aliați fiind întrebați, răspund că sunt de acord.

Veaceslav Molotov - Propun deci să începem discuția pe puncte.

Se dă citire obiecțiilor delegației române, cu privire la preamblu.

Veaceslav Molotov - Este dreptul legitim al Uniunii Sovietice ca țară învingătoare să mențină redactarea propusă.

Lucrețiu Pătrășcanu - România era gata să accepte armistițiul cu câteva luni mai înainte și opoziția de fapt l-a acceptat deja din data de 20 Iunie 1944,așadar termenul "România recunoaște că a pierdut războiul. " ar putea fi sărit din redactarea preamblului.

Veaceslav Molotov - Trei ani de zile România a dus un război împotriva Uniunii Sovietice și ar fi bine să nu se susțină un alt punct de vedere,fiindcă Uniunea Sovietică are mai multe argumente decât România în această privință. De altfel, este suficient să se menționeze că teritoriul român era în mare parte ocupat de armata sovietică și România nu a cerut un Armistițiu în acel moment, ci a așteptat o nouă ofensivă din sud.Propun deci să nu se mai discute și să se mențină textul propus,completându-se cu numele Mareșalului Rodion Malinovski care va semna armistițiul.

Lucrețiu Pătrășcanu - Dar armistițiul s-a cerut de Opoziția Unită din România încă din data de 20 Iunie 1944.

Veaceslav Molotov - Da,dar nu s-a realizat.Propun trecerea la Articolul I.

Se dă citire Articolului I împreună cu obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Cred că s-au pus mai multe probleme.Lucrul principal este însă sfârșitul ostilităților cu Uniunea Sovietică .Cred că militarii vor fi însărcinați să precizeze colaborarea militară si nu cred că vor fi divergențe. Ei vor discuta problemele militare. După câte am înțeles este vorba despre 12 divizii dintre care 2 divizii de blindate.Numărul de 12 divizii nu ridică obiecțiuni?

Lucrețiu Pătrășcanu - Nu.

Veaceslav Molotov - În orice caz baza discuțiilor este formată de lupta comună contra Germaniei. Recunosc în principiu necesitatea armării diviziilor române, dar nu este cazul să se precizeze acest lucru în armistițiu.Tehnicienii vor preciza.

Lucrețiu Pătrășcanu - Aș dori ca acest principiu recunoscut,să fie confirmat în scris ca să pot telegrafia la București pentru cele necesare.

Veaceslav Molotov - Este de la sine înțeles. România este obligată a o face.Aceasta a fost ideea ei.Aliații sânt interesați ca armata română să participe activ în lupta contra Germaniei și Ungariei. Este de la sine înțeles că România trebuie să facă tot posibilul ca să-și armeze armata prin orice mijloace.Aliații si Uniunea Sovietică în primul rând vor face ce este în posibilitatea lor pentru a ajuta România, conform cererii sale.

Dumitru Dămăceanu - Nu avem decât o singură divizie armată. Celelalte sânt organizate pentru interior și fără armament, adică numai armament individual, iar diviziile retrase din Moldova,armamentul lor a fost confiscat de către armata sovietică. Corpurile de armată 5,6 și 7 au fost dezarmate după 23 August 1944,adică după încetarea focului.Propun soluția restituirii armamentului confiscat acestor mari unități de armate române pentru a se înarma cele 12 divizii.

Veaceslav Molotov - Voi supune propunerea reprezentanților celor două armate.

Ambasadorii Marii Britanii și cel al Statelor Unite nu au avut de făcut obiecțiuni.

Veaceslav Molotov - Cer să se citească Articolul II.

Se dă citire Articolului II împreună cu obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Cred că în ceea ce privește pe evreii unguri,nu incape nici o îndoială. Observațiile se va trece însă în protocol ca amănunt.

Articolul III trece fără obiecțiuni.Se citește Articolul IV împreună cu obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Acest lucru nici nu se poate discuta.A fost primit de la început și stă la baza armistițiului. Să trecem la Articolul V.

Se citește Articolul V împreună cu obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Cred că nu ar fi prudent să se atragă atenția asupra acestei chestiuni. Comandantul sovietic și român vor examina în amănunt rolul pe care armata română îl va avea în război,se va cădea desigur de acord.Pentru moment redacția Articolului V este suficientă.Propun să se supună celelalte chestii examinări unei comisii de militari.

Molotov propune să se mai citească încă odată Articolul V.

Veaceslav Molotov
- Cred că s-au indicat mai multe chestiuni. Principală este sfârșitul ostilităților între Uniunea Sovietică și România. Militarii vor fi însărcinați să precizeze colaborarea militară între armatele noastre,și nu cred că vor fi probleme.Vom însărcina pe un militar pentru problema înarmării celor 12 divizii și celor 2 divizii de blindate.

Dumitru Dămăceanu - Dumneavoastră sunteți de acord în principiu.

Veaceslav Molotov - Este greu de realizat fără avizul militarilor.Trebuie cunoscută situația exactă a cifrelor,pentru a decide,dar nu este nici momentul nici locul potrivit pentru a discuta problema acum.

Ambasadorii Marii Britanii și Americii,fiind întrebați, răspund că sunt de acord.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul VI.

Se dă citire Articolului VI și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Cred că este de ajuns ca trei mari puteri aliate au decis astfel.

Lucrețiu Pătrășcanu - Dar legile discriminatorii au fost deja desființate.

Veaceslav Molotov - Insist asupra acestui punct.Timp de ani de zile România a activat împotriva acestui principiu. Numai de câteva zile Guvernul României acționează conform acestui principiu. De la 23 August 1944 sânt numai două săptămâni. Este cunoscut că bunele intenții sânt greu de realizat și în mod practic a fost până acum contra acestei bune intenții. Înțelegem că românii care au simpatizat mai mul de trei ani cu Națiunile Unite să fie protejați.

Lucrețiu Pătrășcanu - Dar sânt liberi.

Veaceslav Molotov - Domnul Pătrășcanu a părăsit România de două săptămâni, poate că nu cunoștea exact situația de atunci.Guvernele aliate nu au alte intenții decât să ajute Guvernul României în această politică. Pentru asta este util să garantăm realizarea acestui principiu.În orice caz luăm notă de declarația Domnului Pătrășcanu.

Lucrețiu Pătrășcanu - Le-am executat chiar eu în cele 5 zile cât am stat în țară.

Veaceslav Molotov - Am vrea noi,guvernele aliate,să garantăm acest principiu și nu văd de ce Guvernul României se opune.

Șerban Christu - Din punct de vedere moral are totuși o importanță.

Veaceslav Molotov - Cred că articolul numai prezintă obiecțiuni. Să se publice situația în România că s-au executat cele prevăzute de acest principiu. Propun trecerea la Articolul VII.

Se dă citire Articolului VII și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Cer ca acest articol să fie acceptat fără discuții. Armata Sovietică consideră ca trofee de război orice fel de capturi,dar se va lua în considerare necesitățile Armatei Române.

Dumitru Dămăceanu - La 27 August 1944,când Armata Sovietică era în apropiere de București, Armata Română a capturat depozitele germane de la Turnu-Severin, aș dori...

Veaceslav Molotov - Ar fi fost mai bine să le fi luat mai înainte. Să trecem la articolul VIII.

Se dă citire Articolului VIII și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Bineînțeles vasele nu trebuie să fie reparate,dar nici stricate mai mult.Să trecem la Articolul IX.

Articolul IX trece fără obiecțiuni.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul X.

Se dă citire Articolului X și obiecțiile delegației române.

Șerban Christu - Cred că este o identitate de principiu între Articolele X și XIV.

Andrei Vîșinski - Consider ca o neînțelegere, confuzia aparentă între Articolele X și XIV. Articolul XIV prevedea prestări de marfă și servicii ci nu întrebuințarea fabricilor și uzinelor,găsindu-se pe teritoriul român,pe care de altfel România însăși trebuie să le folosească pentru războiul comun.În ceea ce privește paragraful 2,chestia comandamentului vaselor române se va acționa conform cu instrucțiunile ce se vor primi,dar dacă delegația română insistă ca să unim aceste două articole,delegațiile aliate admite în fapt aceste principii.

Șerban Christu - Nu ridicăm nici o obiecțiune în principiu, dar cred totuși ca ar fi mai bine să unim Articolele X și XIV.

Veaceslav Molotov - Cred că în acest caz delegația română are un text pe care să îl propună.

Șerban Christu - Textul îl vom redacta mâine. Este necesar să fie redactat în așa fel încât să nu pară că efortul în război depus de România este împiedicat,ceea ce cred că este și în spiritul guvernului sovietic.

Veaceslav Molotov - Ultima dumneavoastră declarație este unilaterală.Războiul nu sa terminat încă.

Șerban Christu - Recunosc că nu prea am înțeles bine cuvintele excelenței sale Domnul Molotov.Este normal ca guvernul Uniunii Sovietice să colaboreze cu armatele române și efortul să fie comun.

Veaceslav Molotov - Condițiile actualului armistițiu sânt redactate astfel încât să fie bine înțeles că nu vrem să împiedicăm cu nimic pe nimeni.Totuși obiectez contra propuneri Domnului Christu.S-a văzut că comandamentul sovietic se conformă intereselor românești și se vă conduce conform spiritului acordului.Obiecții în aceste probleme sânt inacceptabile.Spiritul textului are tendință la moderațiuni.Dacă Germania ar fi dictat armistițiul României ar fi fost desigur mult mai grav.

Șerban Christu - Sânt de acord.Dar rezerva este necesară.Este de altfel o chestiune de redactare.

Veaceslav Molotov - Sânt gata să accept propunerea Domnului Christu.Cu condiția că și românii să aigure reconstrucția pe toate teritoriile acupate de armatele române.Propun că ar fi mai bine să ne abținem de la rezerve.Dacă doriți să unim Articolul X cu IVX ,le vom uni,fară însă să schimbăm nimic din conținutul lor.Domnul Vîșinski și Domnul Christu le vor redacta.Să trecem la Articolul XI.

Se dă citire Articolului XI și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Textul este punctul de vedere al celor trei guverne aliate,iar trupele Uniunii Sovietice gasindu-se pe teritoriul României,ar putea cere mai mult.300.000.000 de dolari nu este decât o parte a despăgubirilor.Ar fi ușor să prezint argumente destul de tari pentru justificarea acestei sume.Guvernul sovietic are la dispoziția sa destule dovezi pentru a arăta că suma de 300.000.000 de dolari este o sumă prea mică și nu reprezintă decât un sfert din valoarea pagubelor.Nu vorbesc de oameni pierduți,de femeile bătrâne și copiii dispăruți.Îmi îndrept însă privirile spre viitor.Mă gândesc că România duce un război împotrivă Germaniei și Ungariei alături de Uniunea Sovietică și aliații săi.Pentru asta cred că cele 300.000.000 de dolari nu reprezintă decât acest punct de vedere.Popoarele vecine trebuie să se gândească la viitor.50.000.000 de dolari anual este o mică parte a pagubelor și prea mică față de bogățiile naționale ale României.Acestea sânt motivele care stau la baza acestui articol.Sânt mândru că și aliații noștri apreciează justețea noastră.

Șerban Christu - Recunosc valabilitatea documentelor și sânt recunascator Domnului Molotov pentru frumoasele lămuriri,dar mă întreb cum se va face plata în orice caz vom putea plăti și pentru aceasta cer inegalitatea plaților.Adică,plățile din ultimi ani să fie mai mari decât cele din primii ani.România vă ieși din acest război foarte slăbită și cu foarte mari datorii economice,așa că mi-se pare normal ca în primul an să fie chiar iertată de la plată,în anul al doilea plata să fie mai mică și corespunzătoare posibilităților ei de plată ca restul plaților să apese mai mult în anii din urmă când este de așteptat o reluare mai normală a activității generale a țării.

Veaceslav Molotov - Recunosc argumentele Domnului Christu,mai ales și reamintesc acest fapt că România vă plăti despăgubiri și celorlalți aliați dar argumentele Domnului Christu sânt unilaterale și ignoră multe lucruri.Pot să vă spun că nici un cetățean sovietic nu va înțelege rectificările în această privință.Domnul Maisky poate să spună care este venitul fiecărei națiuni.Venitu României este socotit la 2 miliarde de dolari anual.

Șerban Christu - Nu recunosc această sumă de 2 miliarde de dolari anual și nu știu de unde Domnul Maisky a găsit-o.Bazandu-mă pe textele și pe studiile oficiale ale Ligii Națiunilor Unite,venitul național a României nu se ridică la mai mult de 600.000.000 de dolari anual.

Veaceslav Molotov - Să lăsăm discuția economică pe altă dată.I se vor da Domnului Christu toate datele necesare,dar consider că suma trebuie să fie fixă.Stipulentele acestui articol în ceea ce privește modalitățile de plată sânt luate in acord cu cele trei guverne aliate.

Șerban Christu - În orice caz cer să se introducă în redactarea textului acestui articol,clauza interpretării favorabile și în general dacă nu se poate admite rezultatul acestei clauze în cuprinsul Articolului XI cer rezolvarea acestei clauze pentru întreaga convenție de armistițiu.

Veaceslav Molotov - Ar fi defavorabil pentru Uniunea Sovietică și aliații ei și favorabilă pentru România.Ce este această interpretare defavorabilă.Pentru mine este o șaradă.

Domnul Molotov după o discuție de o oră și jumătate cu Domnul Christu respinge toate obiecțiunile românești.

Șerban Christu - Cer precizări sigure cu privire la despăgubirile cerute de ceilalți aliați.

Ambasadorii Marii Britanii și Statelor Unite,întrebați de Domnul Molotov au spus că nu sânt pregătiți pentru a răspunde acestei probleme.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul XII.

Se dă citire Articolului XII delegația română nu are obiecții.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul XIII.

Se dă citire Articolului XIII.

Șerban Christu - Declar că nu înțeleg despre ce este vorba în acest articol.

Ambasadorii Marii Britanii și Statelor Unite fiind întrebați,dau explicații scurte și încâlcite.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul XIV.

Articolul XIV fiind contopit cu Articolul X este acceptat.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul XV.

Se dă citire Articolului XV și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Nu contest dreptul României.Dar comandamentul militar sovietic poate să ia măsuri unilaterale.Trec asupra acestui subiect,acordul este perfect.Ce este practic se va vedea într-o convenție specială.Sau practica va arăta ce este necesar de făcut.

Lucrețiu Pătrășcanu - Comandamentul militar sovietic poate semnala arestările ce trebuiesc făcute iar autoritățile române vor proceda la aceste arestări.

Veaceslav Molotov - Toată administrația română este în picioare și deci va activa,în caz de întârziere comandamentul militar sovietic va acționă el.

Lucrețiu Pătrășcanu - Este de o mare importanță politică pentru România ca toți cei vinovați să fie arestați.

Dmitri Manuilski - Rămâne vechea administrație care până acum a pus numai piedici.

Lucrețiu Pătrășcanu - Neglijențe nu vor fi posibile,eu sânt Ministrul Justiției.

Andrei Vîșinski - Totuși noi vrem să vă dăm a mână de ajutor.

Lucrețiu Pătrășcanu - Dacă este vorba de o convenție specială,numai este nevoie să insist.

Veaceslav Molotov - Ar putea să meargă și fară un acord special.

Lucrețiu Pătrășcanu - Toți vinovații vor fi pedepsiți așa cum merită,în funcție de gravitatea faptelor lor.

Veaceslav Molotov - Foarte bine,să mergem mai departe.

Se dă citire Articolului XVI delegația română nu are obiecții.
Se dă citire Articolului XVII și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Să mi-se arate care este pasajul care intră în discuție.

Domnul Constantin Vișoianu face o declarație de principiu cu obiecțiunile delegației române.

Veaceslav Molotov - Sânteți sigur că guvernul român v-a însărcinat cu acestea.Doar comandamentul militar sovietic are dreptul să aibă control asupra acestei propagande,de altfel așa este și în Italia.În România se înțelege numai de limitarea foarte restrânsă conform cu declarațiile făcute.

Constantin Vișoianu - Nu mi-se pare tocmai conforme.România are toate dezavantajele unei țări ocupate și toate obligațile unei țări eliberate.Era de așteptat,față de sinceritatea României,la mai multă încredere.

Veaceslav Molotov - Să se dea citire textului declarației care este în cotrazicere cu convenția de armistițiu.Am aici textul armistițiului.

Se dă citire declarației textului Domnului Molotov.

Veaceslav Molotov - Independența României nu este atinsă.Măsurile prevăzute nu sânt luate deact în timpul ostilităților.Trebuie să se țină cont că sânt mai ales trupele sovietice care duc războiul,orice control privește deci comandamentul sovietic.Cum se termină războiul măsurile dispar.Sânt măsuri temporare care rezultă din necesitățile războiului,dar trebuie ca aceste măsuri să fie luate de acord cu guvernul român.

Constantin Vișoianu - Lăsați mai multă libertate.Dați mai multă încredere noului format guvern democrat român.

Veaceslav Molotov - Faptul că pe teritoriul României se găsesc trupe sovietice în proporție de 1 la 10 Domnul General Dămăceanu a spus el singur că România,în timpul de față,nu posedă decât o singură divizie.Războiul nu așteaptă și nu înțelege întârzieri.Nu înțeleg pentru ce guvernul român face obiecții asupra concordanței acțiunii.Trebuie să existe înțelegere între autoritățile militare și civile române și cele sovietice în continuare războiului.Priviți la Italia,acolo oare nu există control ? De altfel toate aceste măsuri,trebuie să fie luate în urma unui acord între cele două comandamente.Nu putem cere mai puțin.Căci comandamentul sovietic trebuie să fie sigur și cred că cererea noastră este legitimă.Acestea sânt exigențele situației militare și vor dura cât va dura această situație.Cred că nu este greu să se susțină legimitatea acestui paragraf.Acesta este sensul lui și îl înțelegem cu toții ca atare.

Constantin Vișoianu - Cer totuși să se ia în considerare colaborarea.

Veaceslav Molotov - Nu este vorba decât de colaborare.Dacă erați ocupați nu vorbeam de nici o colaborare.Să trecem la Articolul XVIII.

Se dă citire Articolului XVIII și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Este vorba de o zonă de 50 de Km.Se prevede până la 100 de Km dacă necesitățile terenului o cer,dar din fericire trupele sovietice avansează repede și în urma lor rămâne teritoriul liber.Practica Marelui Stat Major Sovietic este ca pe timp de război să se evacueze toată populația pe o zonă de 20 de Km.Acestea sânt exigențele frontului și îi sacrificăm totul.În România nu propunem nimic similar.Pe măsură ce trupele sovietice avansează,teritoriul eliberat trece în administrația românească.

Dumitru Dămăceanu - 100 de Km este prea puțin pentru Uniunea Sovietică dar este prea mult pentru România.

Veaceslav Molotov - Poate că 100 de Km vor fi necesari în cazuri rare,dar totuși ele trebuie prevăzute.Norma este însă de 50 de Km.Să trecem la Articolul XIX.

Se dă citire Articolului XIX și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Foarte bine,comisia interbelică va avea valabilitate până la semnarea păcii.

Șerban Christu - Fac obiecțiuni asupra duratei.

Veaceslav Molotov - Vă asigur că ne vom înțelege asupra acestei probleme.Comisia Interaliată de Control poate fi desființată îndată ce nu va mai fi nevoie de ea.

Șerban Christu - Să se redacteze atunci că acestă Comisie nu va funcționa decât cel mult până la semnarea păcii.

Veaceslav Molotov - Sânt de acord să se facă această adăugare în convenție.

Ambasadorii Marii Britanii și Statelor Unite sânt întrebați și răspund că sânt de acord și ei.

Veaceslav Molotov - Să trecem la Articolul XX.

Se dă citire Articolului XX și obiecțiile delegației române.

Veaceslav Molotov - Sânt amănunte care nu pot fi fixate în prezenta Convenție de Armistițiu.Dar sânt de acord să se dea altă redactare.

Gheorghe Popp - Este singurul câștig al acestui armistițiu și țin să exprim recunoștința noastră a ardelenilor pentru ajutorul promis.Am remis o scrisoare a Domnului Iuliu Maniu către Mareșalul Stalin.Propun mâine și un text.

Veaceslav Molotov - Cererile Domnului Gheorghe Pop se vor trece în cadrul convenției iar propunerile le vom discuta.

Ambasadorii Marii Britanii și Statelor Unite au acceptat propunerile Articolului XX fară nici o discuție.Domnul Molotov face bilanțul ședinței și consideră că unele articole trebuie să fie corectate.Generalul Alexander Novikov a luat notițe despre cele discutate,rămâne să ia contact cu Comisia Română,fiind prea târziu pentru a fi redactate în acea ședință,și se fixează în ședința următoare de a dua zi.

Marți 12 Septembrie 1944 - A treia ședință

Domnul Molotov deschide ședința.Se începe prin o explicație a acordului și anexelor sale.S-a crezut că se va încheia un protocol special,dar s-a renunțat după consultarea celorlalți aliați.Acest text a fost trimis Domnului Lucrețiu Pătrășcanu.

Veaceslav Molotov - Se acceptă ordinea de zi ?

Lucrețiu Pătrășcanu - Da.

Veaceslav Molotov - Să trecem la propunerile suplimentare ale delegației românești.Am în vedere Articolul II al notei românești.La punctul 2 din acest articol se specifică ca Romania să devină aliată sau cobeligerantă.În acest scop guvernele aliate au avut câteva schimburi de păreri.Dacă nu este altă declarație de făcut,haideți să examinăm punct cu punct proiectul de ieri.

Constantin Vișoianu - Care este punctul de vedere asupra Articolului XIX ?

Veaceslav Molotov - Este prematur să vorbim acum.Domnii Ambasadori sânt de acord ?

Ambasadorii Marii Britanii și Statelor Unite aprobă.

Constantin Vișoianu - Când am redactat modificările la Articolul XIX ne-am gândit că,atunci când războiul se va încheia,să numai avem trupe sovietice pe teritoriul României.

Veaceslav Molotov - Să notăm sau nu această declarație ? Este prematur ceea ce cereți.Scopul trupelor sovietice pe teritoriul României este continuarea luptei contra Germaniei.Este prematur acum,să ne ocupăm de aceste probleme,ne vom ocupa când vom fi mai liberi.

Constantin Vișoianu - Dacă Domnul Molotov afirmă că prezența trupelor sovietice pe teritoriul României se datorează luptei comune împotriva Germaniei și Ungariei,atunci să se consemneze că la încheierea războiului aceste trupe vor părăsi teritoriul României.

Veaceslav Molotov - Este prematur să abordam aceste probleme acum.

Constantin Vișoianu - Nu abordăm detalii,ci principii.

Veaceslav Molotov - Aceasta rezultă din sensul acordului și numai este nevoie să vorbim acum.

Constantin Vișoianu - Nu mi-am permis să cer ceva nou,ci numai principii.Nu cerem detalii,ci numai principii,detaliile se vor discuta ulterior.

Constantin Vișoianu dă citare unei fraze a lui Charles - Maurice de Talleyrand - Périgord fost prim ministu al Franței,în care acesta spunea că : "Un lucru subînțeles este cu atât mai clar când este scris."

Veaceslav Molotov - Mulțumim pentru cele spuse de Talleyrand.Propunerea delegație române are în vedere detalii,nu principii.În ce privește acest principiu,el este înscris în Articolul I care specifică că se va lupta pentru independența și suveranitatea României.

Constantin Vișoianu - Să se scoată acest articol și să se consemneze principiul.

Veaceslav Molotov - Sensul articolului este clar,nu trebuie să-l modificăm,dacă am face așa ceva,ar trebui făcute multe precizări care ne-ar îngreuna discuțiile,anexel sânt necesare.

Ambasadorul Marii Britanii Domnul Archibald Clark Kerr găsește situația României similară cu cea a Franței ,România fiind ocupată de trupele sovietice fară un armistițiu semnat în prealabil.

Ambasadorul Statelor Unite Domnul Averell Harriman a declarat că Domnul Molotov a expus corect punctul de vedere al Aliaților,și că este prematur să vorbim despre retragerea trupelor sovietice de pe teritotiul României în momentul de față,însă a dat asigurări că trupele vor fi retrase la semnarea păcii.

Constantin Vișoianu - Vom lua act de această declarație, și consider că este inutil să mai spun ceva,dată fiind această declarație.

Veaceslav Molotov - De acord.Să examinăm articolele.În preamblu s-a trecut numele Mareșalului Rodion Malinovski,el va fi cel care va semna acordul de armistițiu.Aveți de obiectat ceva ?

Lucrețiu Pătrășcanu - Nu.

Veaceslav Molotov - În Articolul I este trecut ca dată de încetare a ostilităților intre România și Națiunile Unite 24 August ora 04:00.

Se citesc articolele în continuare,cu corespondențele lor din anexă,care se aprobă fară nici o modificare.Se modifică la cerere Domnului Molotov,Articolul VIII în sensul să nu se mai facă mențiunea Bulgariei.

Veaceslav Molotov - Delegația română propune o redactare nouă a Articolului X și cere să fie contopit cu Articolul XIV,există și o referire la anexa Articolului X cel nou.

Șerban Christu - O explicație.

Veaceslav Molotov - Da.Dar să citim anexa.

Șerban Christu - Anexa nu este o explicație a articolului,ci ceva nou.Să nu amestecăm două probleme.

Veaceslav Molotov - Nu vreau să spun că sânt explicații în anexă,ci pur și simplu să le citim.

Se citește anexa.

Șerban Christu - Articolul nou X înlocuiește vechile Articole X și XIV.

Veaceslav Molotov - Da.

Șerban Christu - Articolul XIV dispare ?

Veaceslav Molotov - Da.

Șerban Christu - Anexa cuprinde ceva nou.Textul așa redactat riscă se ne aducă numai dezavantaje.Nu se referă deloc la rublele puse în circulație de trupele sovietice,dar vor veni și particulari care au depozite de ruble.

Veaceslav Molotov - Nu știu ce propuneți.

Șerban Christu - Propunem ca colectare rublelor să nu se facă acum,ci mai târziu.

Veaceslav Molotov - Sovieticii au fost obligați,neavând nici o convenție cu România,să facă emisiuni de lei și ruble de ocupație.Dacă semnăm armistițiul,nu se vor mai face emisiuni de bani noi.Ce vom face cu rublele emise până acum,ele sânt devize internaționale,nu sânt nevoie de ele în România.Aceasta explică de ce se propune să se colecteze rublele.Se înțelege că după semnarea armistițiului nu se vor mai emite noi bani.Nu trebuie să fi expert financiar ca să se înțeleagă asta.

Șerban Christu - Uniunea Sovietică nu are voie să emită lei de ocupație.Guvernul român fiind pregătit,mai de mult,să de lei sovieticilor.Să se consemneze că sovieticii nu vor mai pune în circulație lei și ruble de ocupație.

Veaceslav Molotov - Această idee rezultă din armistițiu,dacă îl semnăm azi,nu se mai pune problema.

Șerban Christu - Modalitățile și cotația rublei să se fixeze la București.

Veaceslav Molotov - Cred că Domnul Christu își iubește atât de mult meseria că vrea detalii,într-un armistițiu nu este nevoie.

Se citește Articolul XI și anexa acestuia.

Șerban Christu - O mică observație.

Veaceslav Molotov - Da.

Șerban Christu - Se socotește valoarea dolarului în momentul semnării armistițiului.

Veaceslav Molotov - Domnul Christu este un expert,clauza acoperirii în aur este un respect față de dolar.Cred că problema este clară.

Domnul Ivan Maisky intervine și îi răspunde Domnului Christu la observațiile făcute de domnia să în ședința anterioară.Domnul Christu arătase că,dat fiind starea economică a României,300.000.000 de dolari reprezintă și mai ales pot reprezenta la sfârșitul războiului,când se presupunea că starea României vă fi mult mai gravă,o consideră o pagubă pre greu de achitat.Cerea în consecință să se consemneze clauza că " Dacă se va constata la încheierea războiului că situația economică a României este atât de gravă încât suma cerută drept despăgubire de război reprezintă o sarcină greu de achitat,suma să fie micșorată."I se răspunsese că experții economici sovietici constataseră că,dat fiind venitul anual al României este de 2 miliarde de dolari,suma de 300.000.000 de dolari cerută drept despăgubire de război,va putea fi plătita în orice împrejurare s-ar afla economia României la sfârșitul războiului.Domnul Christu contestase aceste cifre scoase de experții sovietici,arătând că venitul anual al României este de numai 600.000.000 de dolari.Domnul Ivan Maisky a adus documente,comunicări ale secției economice ale Ligii Națiunilor Unite,care arăta că,într-adevăr,venitul anual al României era de 2 miliarde de dolari.Domnul Christu îi mulțumește Domnului Ivan Maisky pentru onoarea de al lămuri cu date,spunandui tot odată că domnia să nu poate dovedi cu date oficiale,promițând-ui Domnului Ivan Maisky să-i trimită de la București un studiu economic și contesta în continuare că venitul României ar fi atât de mare.Domnul Christu argumentează că veniturile anuale ale României sânt mult mai mici și aduce în sprijinul afirmaților sale trei argumente :

1 - Documentele prezentate de Domnul Maisky se referă la România pe care eram atât de mândri de o numeam România Mare și care din păcate astăzi numai există.
2 - România a dus un război care i-a cauzat numeroase pierderi.
3 - România continuă războiul alături de Uniune Sovieticaă.


Toate aceste fapte fac ca venitul anual al României să nu poată fi mai mare de 600.000.000 de dolari.Dacă experții economiei sovietice sânt atât de convinși că într-adevăr venitul anual al României este atât de mare și că deci,oricare ar fi starea economiei romanești la încheierea războiului,ea tot va pute plati suma impusă drept despăgubire de război,este cu atât mai simplu să se consemneze clauza cerută de noi,dată fiind convingerea acestor experți,nu văd a avea obiecțiuni.Prin consemnarea clauzei de micșorare a sumei impuse,dacă se vă constata că România nu o va putea plăti,nu va face altceva decât să ni se dea o oarecare satisfacție.

Veaceslav Molotov - Dați-mi voie să consider această confruntare personală între dumneavoastră Domnule Christu și Domnul Maisky ca fară a avea o mare importanță în contextul armistițiului.Să trecem mai departe.

Se continuă cititul articolelor care sânt aprobate fară modificări.

Constantin Vișoianu - Referitor la anexa articolului XVI.Ce înseamnă după ordinele Înaltului Comandament Aliat Sovietic ?

Veaceslav Molotov - Fiind dată situația militară existentă în România și că armata sovietică este responsabilă și de această situație,trebuie ca toate transmisiile să fie folosite,în interesul aliaților.Diplomații străini acreditați în România nu mai au voie să trimită mesaje codate.Corespondența dintre Guvernul României și celelalte diplomații și guverne străine se va face sub un control strict.Acest lucru se face deja în România,trebuia doar consemnat și oficial.Situația militară cere ca în spatele trupelor să existe liniște și ordine.Este și intersul României care duce războiul.Acesta este sensul anexei Articolului XVI.

Constantin Vișoianu - Deci și Guvernul Român.

Veaceslav Molotov - Da.

Constantin Vișoianu - Vom avea neînțelegeri cu țările neutre.

Veaceslav Molotov - În Italia nu au existat neînțelegeri,unde există aceasi situație.Eu sânt de părere că interesele Aliaților sânt mai prioritare decât interesele țarilor neutre.

Se continuă citirea articolelor.

Veaceslav Molotov - Dat fiind cele spuse de Domnul Gheorghe Pop în ședința anterioară,credem că este posibil să modificăm conținutul Articolului XIX după cum urmează.Să se intereseze dacă redactare este satisfăcătoare.

Gheorghe Popp - În text se spune că trupele sovietice iau parte sau că trupele sovietice să ia parte ?

Veaceslav Molotov - Fară îndoială iau parte.Se poate constata că s-a încheiat examinarea condițiilor de armistițiu și a anexelor sale.Acum se pot prezenta textele oficiale definitive spre semnarea lor în forma finală .Sunteți de acord ?

Lucrețiu Pătrășcanu - Da.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare