Scrisoarea lui Adolf Hitler destinată lui Benito Mussolini

Motto - "Adevărul este că oamenii sunt obosiţi de libertate." Benito Mussolini

Duce

În decursul timpului Germania și Uniunea Sovietică au făcut schimb de opinii relativ la abordarea într-un cadru nou de către ambele părți a relațiilor politice dintre ele. Necesitatea de a ajunge la o anumită concluzie în aceasta privință era dictată de următoarele cauze :

1 - Situația generală în politica internațională ce leza interesele amebelor state ale Axei.

2 - Necesitatea de a obține o declarație clară cu privire la poziția guvernului nipon. Japonia, probabil, ar fi consimțiți la o alianță contra Uniuni Sovietice, care, după părerea mea, pentru Germania, pentru Italia de asemenea, ținând cont de circumstanțele prezente, ar fi putut avea doar o importanță secundară. Japonia însă nu o să-și asume obligații tot atât de clare contra Angliei, și asta, nu numai din punctul de vedere a Germaniei, ci și al Italiei, prezintă o importanță decisivă. Încercările militarilor de a impune guvernului nipon ca, în termen scurt, să ocupe o poziție la fel de clară față de Anglia au început cu câteva luni în urmă, dar nu și-au aflat o realizare practică nici până acum.

3 - Din primăvara, atitudinea Germaniei față de Polonia, nu din vina Reich-ului German, ci ca rezultat al activității Angliei, s-a modificat considerabil, iar în ultimile câteva săptămâni a devenit pur și simplu insuportabilă. Știrile privind prigoana la care sânt supuși germanii din zonele de frontieră nu sânt născocite de presă, ci constituie doar o părticică a unui groaznic adevăr. Politica vamală a Poloniei, care sugrumă Danzigul, în ultimile câteva săptămâni are ca rezultat stagnarea deplină a întregii vieți economice a Danzigului și va ruina orașul, dacă va continua așa, fie și pentru scurt timp.

Foto - Veaceslav Molotov și Joachim von Ribbentrop semnatarii pactului

Aceste motive m-au silit să mă grăbesc pentru încheierea negocierilor germano-sovietice. Eu nu v-am informat detailat, Duce, întrucât nu am avut o idee despre durata posibilă a acestor discuții sau despre vreo garanție a succesului lor. Disponibilitatea de a se reorienta în relațiile sale cu Germania și care s-a remarcat din partea Kremlinului după îndepărtarea lui Maxim Litvinov a sporit în ultimele câteva săptămâni și mi-a oferit posibilitatea, după pregătiri pline de succes, să-l trimit la Moscova pe ministrul meu de externe ca să încheie un pact care-i cel mai amplu dintre pactele existente de neagresiune, al caruit text va fi dat publicității. Pactul nu-i limitat de condiții, incluzând angajamentul de a purcede la consultații în toate problemele ce lezează interesele Uniunii Sovietice și Germaniei. Pot să vă spun, Duce, că, grație acestor acorduri, este garantată atitudinea binevoitoare a Uniunii Sovietice în caz de orice conflict, că, mai mult, nu există posibilitatea participării României la un astfel de conflict. Chiar și Turcia, în aceste condiții, poate doar să înțeleagă necesitatea de a-și revizui poziția anterioară. Dar eu repet încă odată că România deja nu se mai află în situația când ar putea participa la o campanie împotriva Axei ! Eu sânt sigur că vă pot comunica, Duce, că, grație negocierilor cu Uniunea Sovietică în relațiile internaționale a apărut o situație complet nouă ce trebuie să-i aducă Axei cel mai mare dintre câștigurile posibile. Referitor la situația de la frontiera germano-polonă pot să-i comunic Excelenței Voastre doar că în decurs de câteva săptămâni noi ne aflăm în stare de pregătire, dat fiind că în urma mobilizării armatei poloneze,desigur, s-au intensificat și pregătirile armatei germane și, în caz de acțiuni poloneze neîngăduite, eu voi începe a acționa neîntârziat.Afirmațiile guvernului polonez cum că el nu poartă răspunderea pentru atare fapte inumane, cum sânt numeroasele incidente de la frontieră, numai noaptea trecută au avut loc 21 de încălcări de frontieră din partea polonezilor, tirul asupra avioanelor germane, cărora deja li s-a dat ordin să se mute în Prusia Orientală pe deasupra mării ca să fie evitate incidentele, demonstrează doar că guvernul polonez deja numai este în stare să-i controleze pe soldații săi, care nu-i mai dau ascultare. Începând cu ziua de ieri Danzigul este blocat de trupele poloneze, o situație intolerabilă. În aceste condiții nimeni nu-i în stare să spună ce va aduce ceasul următor. Eu pot să vă asigur că sânt limite peste care n-o să mă las împins în nici un caz. În încheiere pot să vă asigur, Duce, că într-o situație similară Italia ar fi putut conta pe înțelegere din partea mea și că dumneavoastră puteți fi sigur de afecțiunea mea statornică față de dumneavoastră.

25 August 1939 Adolf Hitler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare