Audierea lui Constantin Piki Vasiliu la proces

Președintele - De la ce dată ați intrat în Guvern ?

Constantin Piki Vasiliu - În Ianuarie 1942, după moartea Generalului Jack Popescu, care fusese până în anul 1941, subsecretar de stat. Pe lângă calitatea de inspector general al jandarmeriei, pe care o dețineam din luna Septembrie 1941, am primit-o și pe cea de subsecretar de Stat la Ministerul de Interne.

Președintele - Până la intrarea dumneavoastră în Guvern, care a fost activitatea dumneavoastră în legătură cu organizarea represiunii polițienești împotriva celor care se opuneau războiului ?

Constantin Piki Vasiliu - Că să pot raspunde la această întrebare,vă rog, să-mi permiteți să arăt că jandarmeria în timp de pace este un tot, însă prin lucrările de mobilizare, aceasta jandarmerie se împarte în caz de război. Deci, în luna Mai 1941 fiecare unitate de jandarmerie...

Președintele - Să trecem înainte de declararea razboiuluil fiindcă apoi jandarmeria s-a împărțit în doua, jandarmeria armatei și jandarmeria poliției. Până la acea data dumneavoastră ați luat măsuri de represiune împotriva celor care militau sau se opunea războiului ?

Constantin Piki Vasiliu - Din luna Septembrie 1940 până în lun Iunie 1941, am văzut și eu în actul de acuzare că aceste unități de jandarmerie ar fi avut un număr de agenți, care au terorizat populația. Am căutat în toate dosarele, însă n-am găsit nici un act la inspectoratul general al jandarmeriei sau la alte unități din care să rezulte că s-ar fi dat ordine să se facă astfel de operațiuni.

Președintele - Vasăzică negați.

Constantin Piki Vasiliu - Dumneavoastră cunoașteți legile jandarmeriei, jandarmeria nu exista pe teritoriul urban. Noi avem competență numai pe teritoriul rural.

Președintele - Personal, dumneavoastră ați asistat la raziile făcute în teritoriu ?

Constantin Piki Vasiliu - În luna Noiembrie 1940, ducandu-mă la Caracal, am găsit o companie de jandarmi care păzea lagărul de deținuți politici aflat în acea localitate. M-am dus să inspectez garda, nu aveam calitatea să intru și să inspectez lagărul, pentru că aparținea de Ministerul de Interne, lagărul acela era premergător lagărului dela Târgu Jiu, totuși am intrat în lagăr că să văd ce este acolo. Am găsit circa 2.000 de persoane. Cum m-au văzut, au venit la mine diferite persoane să-mi spună că sunt deținuți de luni de zile.Interesandu-mă, am aflat că lagărul fusese înființat sub Guvernul condus de Ion Gigurtu...

Președintele - Ce măsuri ați luat ?

Constantin Piki Vasiliu - Imediat s-a prezentat o delegație la mine. Am citat ca martori pe domnul Lucrețiu Pătrășcanu, domnul Constantinescu Iași și încă o persoană.

Președintele - Acestea sunt probleme legate de martori. Vă rog să-mi spuneți concret ce măsuri ați luat ?

Constantin Piki Vasiliu - Dumnealor au venit în delegație la mine și mi-au expus situația. M-am întors imediat la București, atunci fiind Ministru de Interne domnul General Constantin Petrovicescu care este prezent, și i-am expus situația : " Domnule ministru, trebuie imediat să trimiteți o comisie de verificare pentru a stabili că acolo sunt deținute persoane care n-au nici o vină, sunt închiși degeaba." Domnul ministru a ordonat imediat să plece secretarul general la fața locului cu o delegație de funcționari din poliție. Rezultatul a fost că s-au eliberat 1.200 de persoane. Au mai rămas 800 de deținuți, asupra cărora comisia...

Președintele - La târgu Jiu ați fost ?

Constantin Piki Vasiliu - Da. După această întâmplare, lagărul acesta, din ordinul Presedinției Consiliului de Miniștri a fost transferat la Târgu Jiu. Din anul 1941 n-am mai fost la acest lagăr, pentru că nu aveam nici o calitate. Nici măcar garda lagărului de la Târgu Jiu nu mai era făcută de jandarmi, pentru asta s-a dat o companie de infanterie din localitate.

Președintele - La Târgu Jiu i-ați inspectat numai pe jandarmi ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu, la Caracal. La Târgu Jiu am fost numai în anul 1942, când dețineam calitatea de subsecretar de Stat. Am inspectat atunci lagărul și cu această ocazie am constatat că într-adevăr o sumă de nereguli administrative și un tratament aplicat deținuților care nu corespundea, am gândit eu, cu felul cum ar fi trebuit să fie tratați deținuții. Am revenit la București, am făcut un raport domnului Ministru de Interne, Generalul David Popescu, și l-am rugat imediat să trimită o comisie de anchetă ca să facă un trial la acel lagăr.Domnul ministru l-a destituit pe comandantul lagărului domnul Colonel Gheorghe Zlătescu, care a fost găsit vinovat de toate neregulile găsite acolo. Rezultatul anchetei îl cunoașteți. Acestea au fost măsurile pe care le-am luat eu, atât am avut posibilitatea să fac din funcția în care mă aflam.

Președintele - Ce misiune ați avut dumneavoastră în legătură cu represiunea populației ?

Constantin Piki Vasiliu - În ce perioadă ?

Președintele - În perioada când erați inspector general al jandarmeriei.

Constantin Piki Vasiliu - Nici o misiune. Nu se poate dovedi că noi am luat vreo măsură până la începerea războiului.

Președintele - Dar după începerea războiului ?

Constantin Piki Vasiliu - După începerea războiului, jandarmeria s-a împărțit în două și anume, jandarmeria armatei a mers la Marile Unități, iar noi am rams pe loc. Eu fiind ofițer de rezerva, am rămas cu jandarmeria în zona interioară, iar Generalul Ioan Topor ca general activ.

Președintele - Dar inspectoratul General al Jandarmeriei nu avea dreptul de tutelă asupra jandarmeriei armatei ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu. Rolul nostru era să completăm efectivele și să facem administrația acestor unități cu solde și îmbrăcăminte.

Președintele - V-a rămas aceiași misiune ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu, noi făceam în zona interioară și partea polițienească. Dincolo, cealaltă jandarmerie rămânea la Marile Unități. Din cele spuse de domnul Mareșal Antonescu ieri, am văzut că înființările de lagăre din Moldova s-au făcut din ordinul Marilor Unități. Ele s-au executat la unitățile armatei și ale jandarmeriei armatei.

Președintele - Care a fost forma colaborării dumneavoastră cu serviciul condus de Eugen Cristescu ?

Constantin Piki Vasiliu - Principal, marile unități polițienești, și erau trei : Direcția Generală a Poliției, Prefectura Poliției Capitalei și Inspectoratul General al Jandarmeriei, cărora li s-a adăugat și Serviciul Special de Informații, făceau schimb de informații. Orice buletin zilnic făcut de una dintre ele se comunica celorlalte.

Președintele - Dar erați organ de execuție al informațiilor primite de la Serviciul Special de Informații ?

Constantin Piki Vasiliu - Numai dacă se ordona de Președinția Consiliului de Miniștri. Serviciul Special de Informații nu avea drept să ne ordone nouă. Tot ceea ce se cerea, se executa prin Președinția Consiliului de Miniștri.

Președintele - Se dădeau ordine generale sau se dădeau ordine speciale pentru fiecare caz în parte ?

Constantin Piki Vasiliu - Speciale pentru fiecare caz în parte. La 2 sau l 3 săptămâni însă, când domnul Mareșal Antonescu dorea să facă, să țină un consiliu de ordine, un consiliu de cabinet, restrâns, la acest consiliu noi trebuia să venim cu materialele pregătite. Domnul General David Popescu făcea expunerea parții administrartive...

Președintele - Nu erați încă ministru ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu, dar și până atunci am asistat la aceste consilii. În anul 1941, domnul Mareșal Antonescu fiind plecat pe front, consiilile acestea nu s-au mai ținut.

Președintele - Dar la consiilile de miniștri ați participat ?

Constantin Piki Vasiliu - În diagrama pe care am depus-o eu la dosar, se vede la ce consilii am luat parte. Primul a fost în luna Ianuarie 1942, când încă eram subsecretar de Stat.

Președintele - Am înțeles. Să trecem acum la calitatea dumneavoastră de subsecretar de Stat. Ce măsuri ați luat dumneavoastră pentru deportări și înființări de ghetouri ?

Constantin Piki Vasiliu - Ghetourule erau înființate în Moldova. Au durat aceste ghetouri până spre sfârșitul anului 1941, când ele au ieșit din folosință, prin faptul că însăși armata ducandu-se spre Nistru, n-a mai fost nevoie de ele. Mai mult încă, nu numai că n-am preconizat astfel de înființări de ghetouri, dar în dosarul acuzării există un ordin din data de 9 Februarie 1942, prin care am ordonat să se desființeze toate lagărele și ghetourile din țară. Ordinul este semnat de mine.

Președintele - Cine a luat măsuri ca cei care își ispășea condamnarea politică în închisoare, după executarea condamnării, în lagăre ?

Constantin Piki Vasiliu - V-a arătat domnul Mareșal Antonescu că ordinul a fost dat de domnia sa. Ordinul cuprindea trei categorii de deținuți, care au mers la Vapniarka.

Președintele - Toți în general ?

Constantin Piki Vasiliu - Actul se găsește la dosar, 72 de condamnați, aflați în penitenciare, în executarea unor pedepse pentru comunism, au fost ridicați la acea dată și duși la Vapniarka. Deci, în total au fost : 400 de la Târgu Jiu, 72 din penitenciare și 772 liberi. Aceste date le-am găsit în dosar. Deci, în total, s-au trimis din țoață țara 1.200 de deținuți la Vapniarka.

Președintele - Dumneavoastră ați fost la început Comandant al Inspectoratului General al Jandarmeriei, după aceea ați fost subsecretar de Stat la Ministerul de Interne, și apoi ați cumulat cele două funcții. Ce măsuri ați luat dumneavoastră contra jandarmilor care făceau abuzuri, și care au fost aduse la cunoștință dumneavoastră ?

Constantin Piki Vasiliu - Se pot cere la Inspectoratul General al Jandarmeriei 10 dosare din care rezultă că orice caz ne-a fost comunicat nouă despre un jandarm care a depășit calea legală, a fost trimis în judecată și imediat destituit. În ceea ce privește lagărul de la Vapniarka, după ce deținuții au ajuns acolo, am primit o serie de reclamații din care rezulta că organele de poliție din țară, fară nici o formă scrisă în verificarea situațiilor, au trimis oamenii la Vapniarka. Ce am făcut atunci ? Am trimis ordine la toate unitățile de poliție să-mi trimită toate dosarele cu privire la acești deținuți.

Acuzatorul Stoican - Domnule Președinte, vă rog ca pe această problemă să confruntați pe acest mare luptător pentru "libertate" al anti-fasciștilor cu inculpatul Gheorghe Alexianu și vă rog să-l întrebați dacă este adevărat, cum a declarat la audiere, că în urma anchetei comisiei care a fost la lagărul de la Vapniarka, cei care au fost scoși din acest lagăr au fost trimiși să fie omorîți de nemți, și nu au fost trimiși în țară de domnul Vasiliu ?

Președintele - Ce știți dumneavoastră despre această problemă, inculpat Alexianu ?

Gheorghe Alexianu - Domnule Președinte, este nevoie să dau lămuriri complete, că să numai revenim asupra acestei probleme. În lagărul de la Vapniarka s-au trimis din țară de Inspectoratul General al Jandarmeriei 1.200 de deținuți. Am dat la Vapniarka cazărmi, care puteau să cuprindă o divizie întreagă, așa de mari erau. În acest lagăr de la Vapniarka, toată grija o avea Inspectoratul General al Jandarmeriei. Guvernatorul Transnistriei avea datoria numai să dea hrană acestor deținuți. Noi nu ne-am ocupat decât de hrana deținuților.

Președintele - Să nu trecem la întreaga organizație administrativă. Vă rog să răspundeți la această problemă precisă, ce s-a făcut, după ce a venit această comisie de la Inspectoratul General al Jandarmeriei ?

Gheorghe Alexianu - Au fost două comisii. Trebuie să vă explic lucrurile ca să înțelegeți.

Președintele - Ce a făcut fiecare comisie ?

Gheorghe Alexianu - Eu am fost în inspecție în nordul Transnistriei și mi s-a adus la cunoștință că situația arestaților este foarte proastă, ei sufereau de paralizie a membrelor inferioare.

Președintele - Știu, este problema aceea cu mazărea furajera. Ce măsuri ați luat dumneavoastră ?

Gheorghe Alexianu - Am intrat să inspectez acest lagăr, deși nu era în căderea mea s-o fac, am intrat și am găsit că din punct de vedere al cazării și al situației alimentare, era destul de bine, dar din punct de vedere al condițiilor igenice, situația era proastă și am luat imediat măsuri, la plângerea celor din lagăr. Pe de altă parte le-am dat voie să-și cumpere alimente...

Președintele - Aceasta era prima comisie. Vorbiți, însă, de a doua comisie.

Gheorghe Alexianu - Domnul General Vasiliu a trimis o comisie apoi din țară dup aceea.

Constantin Piki Vasiliu - Da, sub președinția unui comisar regal.

Gheorghe Alexianu - ... ca să cerceteze situația deținuților, pentru că mie mi se raportase că sunt aduși acolo oameni de pe strada, fară nici o vină. S-a cercetat și s-a propus scoaterea lor din lagăr și lăsarea liberă în satele din jur a celor fară nici o vină precisă. Au fost astfel eliberați din lagăr 400 de persoane, care au fost apoi executați de nemți, la Mostovoi.

Acuzatorul Săracu - Vă rog să se ia act de declarația domnului Vasiliu care a declarat că au fost aduse în țară 800 de persoane.

Constantin Piki Vasiliu - Nu am spus asta și vă fac dovada cu ceea ce am scris în apărarea mea. Cei din acest lagăr au fost împărțiți în trei categorii, vinovați, mai puțini vinovați și nevinovați. La primul consiliu de ordine i-am expus domnului Mareșal Antonescu această problemă și domnia sa a hotărât ca cei vinovați să rămână în lagăr, cei mai puțini vinovați să rămână liberi în Transnistria, iar cei nevinovați să fie eliberați și aduși înapoi în țară. Este exact, domnule Mareșal ?

Mareşalul Ion Antonescu - Da.

Constantin Piki Vasiliu - Eu nu puteam să-i duc acolo și ca dovadă au ajuns apoi la Târgu Jiu, 400 de persoane. Ceilalți 400 de eliberați, deasemenea. Despre ceilalți de la Mostovoi, nu pot să știu.

Președintele - În general, luați măsuri când vi se aduceau la cunoștință abuzurile ?

Constantin Piki Vasiliu - Toată jandarmeria aceasta din Transnistria, depindea de mine numai organic, din punct de vedere administrativ, depindea de partea cealaltă, de Guvernatorul din Transnistria și de prefecturile de acolo, prin Marele Comandament de acolo.

Președintele - Ați colaborat cu Serviciul Special de Informații în represiunile executate în general ?

Constantin Piki Vasiliu - Niciodată, în nici o ocazie.

Președintele - Ce legături ați avut cu Comunitatea Evreiilor și cu Radu Lecca ?

Constantin Piki Vasiliu - Am discutat odată problema eliberărilor de autorizări și o singură dată a venit la mine domnul Ghingold din partea domnului Lecca, să mă roage să mergem imediat la biroul de migrări, pentru că dorea să dea pentru evreii care plecau în Transnistria o camoineta cu alimentae. Am fost cu el și a dat această camionetă. Am găsit într-o stenogramă că aș fi spus la Consiliu că am asistat personal. Da, am fost și am asistat, starea era bună, erau vagoane cu bănci și li s-au dat alimente.

Președintele - Altă legătură n-ați mai avut cu Comunitatea Evreiilor și cu Radu Lecca ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu

Președintele - Ați colaborat la evacuarea Transnistriei ?

Constantin Piki Vasiliu - Sub nici o formă. Am avut și aici nenorocirea că cel care se ocupa cu evacuarea la început, s-ăl cheme tot Vasiliu, acela a murit, și acum văd că mi se pun mie în cârcă probleme care îl priveau pe Dumitru Vasiliu.

Președintele - Ce măsuri ați luat la deportarea țiganilor și sectanților în Transnistria ?

Constantin Piki Vasiliu - Domnul Mareșal Antonescu a expus în ședința de ieri motivele. Domnul acuztor Stoican spune că nu sânt om, se găsește tot în dosarele dumneavoastră un ordin dat de mine prin care am trimis la fața locului trei comisii să verifice situația acestor țigani, care din nenorocire au fost luați la grămadă, au fost aproape 20.000, și să se vadă care sunt vinovații. Mai mult decât atât, tot în acest dosar se găsește altă adresă, mă refer la ceea ce a spune domnul acuzator Stoican, că au fost luate femeile unora care erau plecați pe front, din care rezultă că atunci când într-o șatră de țigani nomazi se găseau astefel de femei, acestea nu înțelegeau să rămână, și atunci plecau și ele cu șatra. Se găsește tot la dosarul dumneavoastră un ordin dat de domnul Mareșal Antonescu către domnul Gheorghe Alexianu guvernatorul Transnistriei și o scrisoare de a mea, în care specificam clar ca acestor țigani să li se dea case, pământ de lucru și hrană.

Președintele - Dar în ceea ce îi privește pe sectanți ?

Constantin Piki Vasiliu - Dacă ar fi posibil să aduc actele, aș putea ușor să vă fac dovada că nici un sectant nu a fost trimis în Transnistria.

Președintele - De pe urma tuturor acestor împrejurări ați avut benificii personale ?

Constantin Piki Vasiliu - Am arătat ce avere am din averea mea personală și din averea soției...

Președintele - Dar ați făcut excepții sau acordări de favoruri ?

Constantin Piki Vasiliu - Am găsit în dosarul acuzării că avenit la mine și eu aș fi autorizat să fie luați 20.000 de lei, dar evreul spune în declarație, nu-l cunosc, nu l-am văzut.

Radu Lecca - Rog să spună domnul Vasiliu dacă am intervenit eu vreodată să se facă deportări în Transnirtria.

Constantin Piki Vasiliu - Niciodată.

Traian Brăileanu - Rog să spună domnul Vasiliu din ce motive am fsot eu închis în lagăr ?

Constantin Piki Vasiliu - Din cauza lui Horia Sima. În luna Decembrie a anului 1942, vice-președintele Consiliului de Miniștri domnul Mihai Antonescu ne-a chemat în noapte de Crăciun și pentru a face o presiune asupra germanilor, a ordonat să fie închiși, în lagărul de la Târgu Jiu, toți cei care au activat la vedere în Mișcarea Legionară, domnul Traian Braileanu fusese ministru legionar și desigur că din această cauză a fost arestat. Au fost trimiși în lagăr cu această ocazie circa 1.000 de persoane. Imediat însă ce a trecut această vâlvătaie, au fost eliberați.

Traian Brăileanu - Dar după ce am fost achitat, am fost tot timpul supravegheat de poliție ?

Constantin Piki Vasiliu - Asta n-aș putea să o spun eu.

Traian Brăileanu - Este adevărat zvonul răspândit că atunci că atunci când am fost în lagăr s-a dat ordin să se execute legionarii ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu.

Traian Brăileanu - Este adevărat că s-a dat ordin să fim trimiși la Mănăstirea Sadaclia, unde să fim izolați, până la sfârșitul războiului ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu știu.

Traian Brăileanu - Dar atunci cine poate să știe ?

Constantin Piki Vasiliu - De unde să știu eu cine poate să știe.

David Popescu - În ceea ce privește problema deportărilor și în general al actelor importante, se raportau la cabinetul nostru.

Constantin Piki Vasiliu - Orice eveniment se petrecea în țară se comunica la ora 12:00, printr-un buletin de știri centralizat de domnul Ministru.

David Popescu - Vă rog să se ia act că nu mi s-a trimis niciodată un asemenea act.

Constantin Piki Vasiliu - Sunt la Minister.

Eugen Cristescu - În consfătuirile care aveau loc, s-a luat vreodată vreo măsură de teroare sau cruzime, sau era vorba pur și simplu de un schimb de informații care urmau să se comunice a doua zi prin raport domnului Mareșal Antonescu ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu puteam să ne prezentăm în fața domnului Mareșal Antonescu într-un Consiliu de Miniștri și să vorbească acolo 7 persoane. Și atunci fiecare șef al organelor de poliție face un raport și eu făceam un fel de sinteză a lucrurilor și după ce era aprobat de domnul General David Popescu, era arătat domnului Mareșal Antonescu. Domnul Eugen Cristescu era însă numai asistent.

Eugen Cristescu - Să spună vă rog domnul Vasiliu dacă în toate cercetările făcute de dânsul a constatat că oameni ai Serviciului Special de Informații au săvârșit acte de cruzime sau teroare.

Constantin Piki Vasiliu - Nu cunosc, nu mi s-a adus la cunoștință.

Eugen Cristescu - Vă rog să spuneți dacă ați constatat cu ocazia masacrelor petrecute la Iași daca cineva din Serviciului Special de Informații a avut vreun rol oficial ?

Constantin Piki Vasiliu - Aceiași întrebare v-aș pune-o eu dumneavoastră. Nu am fost la Iași, nu am avut cunoștință despre ce s-a întâmplat la Iași. V-a spus domnul Mareșal Antonescu cine a fost la Iași.

Mareșal Ion Antonescu - Se stenografiau toate aceste Consilii de Miniștri de domnul Colonel Davidescu ?

Constantin Piki Vasiliu - Da.

Mareșal Ion Antonescu - Prin urmare, domnule Președinte, exista stenograma.

Acuzatorul Stoican - Dar este adevărat că Generalul Vasiliu venea la aceste Consilii cu propuneri de ordine de arestări și deportări ?

Mareșal Ion Antonescu - Era de datoria domnului General Vasiliu să mențină ordinea și liniștea în țară.

Constantin Piki Vasiliu - Depinde de cazuri...

Mareșal Ion Antonescu - Desigur.

Constantin Piki Vasiliu - Și dacă era vreun caz mai grav, trebuia să raportez.

Acuzatorul Săracu - Listele de trimiteri în lagăr le-ai propus dumneata în Consiliul de Ordine ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu, nu se făceau în Consiliul de Ordine listele de trimiteri în lagăr. Organele de poliție cereau spre exemplu închiderea unei persoane, aceasta trecea printr-o comisie, și venea și dosarul respectiv, care ajungea la domnul ministru și la fiecare 15 zile se prezenta domnului Mareșal Antonescu și se lua decizia ministerială de închidere a persoanei respective. Nu se putea decide pentru fiecare caz în parte, era o operațiune care se făcea de două ori pe lună. Vreau să vă spun însă că la fiecare 3 luni se trimitea din partea Ministerului de Interne o comisie la Târgu Jiu, sub președinția secretarului general care făceau unele trieri iar unii dintre deținuți erau eliberați.

Acuzatorul Stoican - Care aveau bani mai mulți.

Constantin Piki Vasiliu - Dacă mi-ați permite să aduc situația lagărului de la Târgu Jiu, aș putea face dovada că niciodată lagărul de la Târgu Jiu n-a avut mai mult de 1.000 de deținuți. Ori, la populația noastră, 1.000 de deținuți vi-se pare mult ?

Acuzatorul Stoican - Dar în anul 1941 ?

Constantin Piki Vasiliu - Eu vorbesc de anii 1942, 1943 și 1944.

Acuzatorul Stoican - Dar în anul 1942 câți deținuți au fost ?

Constantin Piki Vasiliu - 2.000, dar a fost o situație diferită, erau și legionarii.

Acuzatorul Stoican - Prin urmare, nu 1.000. Dar în urma masacrelor de la Golta, unde au fost omorâți 70.000 de oameni...

Constantin Piki Vasiliu - Am auzit că au fost omorâți.

Mareșal Ion Antonescu - Dacă n-am știut nici eu, acum aud aceasta pentru prima oară. Vă rog să se ia notă.

Acuzatorul Stoican - A cerut Mareșalul Antonescu atunci printr-o adresă oficială a departamentului său, și semnată de domnia sa, prelungirea legii excepționale care se aplica în Basarabia, lege excepțională care la Articolul VIII consfințea și acoperea toate crimele și blestemățiile acestul regim în Basarabia ?

Constantin Piki Vasiliu - Cazul se refera la un om care era acuzat de un omor și în privința lui am făcut un raport.

Acuzatorul Săracu - Pentru un om ?

Constantin Piki Vasiliu - Da, pentru un om.

Acuzatorul Săracu - În privința scoaterii din închisoare a luptătorilor anti-fasciști și deportarea lor în Transnistria, ce știe acuzatul ? A primit ordin să scoată din închisoare pe cei condamnați și să-i trimită în lanțuri. Să răspundă dacă repetase acest ordin interpretându-l prin abuz și a dispus să fie trimiși în Transnistria și cei liberi care nu fuseseră vreodată condamnați pentru atitudinea anti-fascistă împreună cu familiile lor.

Constantin Piki Vasiliu - Cât privește pe unii care au fost eliberați nu am găsit nici o piesă la dosar și nu există vreun ordin. Am executat exact ordinele primite de la Președinție ?

Președintele - Nu ați executat mai târziu ?

Constantin Piki Vasiliu - Există dosarul întreg al Direcțiunii Centrale a Penitenciarelor.

Acuzatorul Stoican - Dacă primind dispoziții de principiu de a deporta pe țigani a organizat în amănunt aceste deportări ?

Președintele - Dumneavoastră sunteți organizatorul acestor deportări ?

Constantin Piki Vasiliu - Dacă am primit ordin ce era să fac ?

Acuzatorul Stoican - Dacă a dispus ca fiecare țigan să nu plece în Transnistria decât cu o boccea și cu ce putea să încapă în ea ?

Constantin Piki Vasiliu - Dacă s-ar fi permis fiecărui deportat să ia cu el casa întreagă n-ar fi putut să ajungă 5 trenuri care ni s-au pus la dispoziție.

Acuzatorul Stoican - Dacă a dispus să fie deportați în cel mai scurt timp posibil ca să nu se producă agitații.

Constantin Piki Vasiliu - Țiganii au călătorit peste 40 de zile de la Timișoara la București până să ajungă în Transnistria. A fost o operațiune grea și trebuiau luate măsuri să nu se întâmple incidente.

Acuzatorul Stoican - Dacă a luat parte la elaborarea măsurilor privitoare la pornirea războiului împotriva Uniunii Sovietice ?

Constantin Piki Vasiliu - Dacă nu am fost în Consiliul de Miniștri cum era să iau parte la asemenea măsuri ?

Acuzatorul Stoican - În vizita făcută la lagărul de la Târgu Jiu a fost sesizat de deținuți cu o plângere privitoare la muncile excesive la care erau supuși și a dacă luat vreo măsură de îmbunatățire ?

Constantin Piki Vasiliu - Am constatat într-adevăr că comandanții lagărelor care semnaseră contracte cu Casa Prager, le dăduse la lucru un anumit număr de deținuți, dar că nu s-au respectat clauzele contractului. Atunci domnul General David Popescu a ordonat o anchetă al cărui rezultat nu-l știu.

Acuzatorul Stoican - Dacă a luat măsuri practice de ordin administrativ.

Constantin Piki Vasiliu - Am crescut alocația de hrană cu 20 de lei pe zi.

Acuzatorul Stoican - Cine a dispus să se scoată din lagărul Vapniarka toți cei considerați luptători anti-fasciști și să fie trimiși la Râbnița unde au fost masacrați ?

Constantin Piki Vasiliu - Nu am cunoștință desprea asta și nu puteam eu de la București să dau ordin ca cineva să fie scos din lagărul de la Vapniarka.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare