Audierea lui Titus Dragoș la proces

Președintele - Ați spus că ați fost recomandat domnului Mareșal Antonescu de către domnul Dimitrie Lupu de la Curtea de Casație și Justiție.

Mareşalul Ion Antonescu - Eu am declarat că mi s-a recomandat domnul Titus Dragoș pentru românizare, nici nu știam de existența domniei sale ca secretar la Ministerul de Finanțe.

Președintele - În ce împrejurări ați ajuns Secretar general în Ministerul de Finanțe ?

Titus Dragoș - Eram avocat public din anul 1927, fusesem director la Contenciosul Ministerului Educației și pe urmă, în anul 1940, Directorul Contenciosului Ministerului de Finanțe. Când a venit în capul Ministerului de Finanțe domnul General Nicolae Stoenescu, m-a găsit Directorul Contenciosului acestui Minister și membru în Consiliul Superior Juridic al Statului. Nu-l cunoșteam personal pe domnul General Nicolae Stoenescu și nici nu știu pentru ce m-a desemnat Secretar General, am numai impresia că a vrut să profite de prezența unui Secretar General jurist, pentru că au mai fost încă 2 Secretari Generali însărcinați cu alte sectoare. Ulterior am fost numit Ministru Subsecretar de Stat al Românizării la data de 4 Decembrie 1941.

Președintele - Ați fost recomandat de domnul Dimitrie Lupu ?

Titus Dragoș - Astăzi am aflat că domnul Dimitrie Lupu m-a recomandat pentru acest post.

Președintele - Ce relații politice ați avut cu domnia sa ?

Titus Dragoș - Nu am avut nici un fel de relație de ordin politic decât numai relații în interes de serviciu, de avocat pledant, întrucât pledam zilnic la Tribunal.

Președintele - În ce privește românizarea de unde ați primit directivele pentru elaborarea legislației privitoare la românizare ?

Titus Dragoș - Afirm că nu am elaborat și nici nu puteam să elaborez nici un text de lege de ordin rasial. Iar toate legile pe care le-am sugerat sunt numai pentru ușurarea regimului evreilor în urma sugestiei regimului și mentalității pe care înțelegea domnul Mareșal Antonescu s-o creeze, din ce în ce, în privința acestui regim.

Președintele - Ce declarații ați făcut cu ocazia venirii dumneavoastră în capul Ministerului Românizării ?

Titus Dragoș - Declarațiile pe care le-am făcut cred că sunt exact cele reproduse în actul de acuzare.

Președintele - Numai acesta a fost scopul dumneavoastră ?

Titus Dragoș - Și de a studia în întregime problema românizării, care, cum am spus, nu se raporta numai la problema evreiască, ci este o problemă mai largă.

Președintele - Cum ați acceptat să faceți parte din guvern după ce ați știut că acuzatul Ion Antonescu era în război cu Națiunile Unite ?

Titus Dragoș - Am acceptat, pentru că în concepția mea fiind un funcționar public, am crezut că nu pot refuza o însărcinare care mi se da în această calitate.

Președintele - Dar nu considerați că o asemenea calitate avea vreo legătură cu caracteristica războiului care începuse ? Dumneavoastră ce măsuri rasiale ați luat ?

Titus Dragoș - Nu am luat nici un fel de măsură. Dacă legile cu care s-a ocupat românizarea cu privire la bunurile evreiești expropriate pot fi considerate de această natură, vă pot afirma că am făcut întăi o primă lege în ce privește desființarea Comisiei Centrale de judecată a contestațiilor de la Curtea de Casație și trimiterea lor în judecata Curții de Apel pentru ușurarea judecăților, pentru că erau foarte mulți everi care intrau în excepții și care până atunci nu-și puteau realiza dreptul lor, iar pe de altă parte se făcea o administrație de Stat împovărătoare din cauza greutăților ce se urneau la Comisia Centrală de judecată. Prin aceasta măsură am dat posibilitatea să se judece toate contestațiile evreiești,evreii care intrau în excepție, și-au putut realiza drepturile asupra imobilelor expropriate. A doua măsură era privitoare la o cât mai bună administrare a bunurilor Centrului Național de Românizare. În acest scop am înființat comisii compuse din prefecți și organele oficiale împreună cu cetățenii din localitate în așa fel încât această administrare să se facă cât mai bine posibil.

Președintele - V-ați dat seama că erați sprijinitorul în această românizare a unei întregi categorii de beneficiari, un fel de specialiști ai românizării ?

Titus Dragoș - Nu înțeleg în ce domeniu.

Președintele - Erau anumiți beneficiari ai românizării.

Titus Dragoș - Iată ce se întâmplă și de ce s-a creeat această impresie. Cei mai mulți dintre așa ziși tehnicieni s-au instalat realmente în Bucovina, pe atunci Bucovina a fost părăsită, și au luat în primire bunurile evreiești. S-a făcut atunci o anchetă ordonată de domnul Mareșal Antonescu și s-a constatat existența unor asemenea beneficiari. În Vechiul Regat însă și în Ardeal unde exproprierea s-a făcut după norme legale, asemenea beneficiari nu au existat.

Președintele - Ce l-a determinat pe Ion Antonescu să ordone o anchetă în privința afacerilor făcute la Românizare ?

Titus Dragoș - Au fost mai multe anchete, și am colaborat și eu. Propriu zis nu la românizare se făceau aceste anchete ci in situatia din Bucovina și vă rog să rețineți domnule Președinte că în ceea ce privește Subsecretariatul Românizării și Centrul Național de Românizare, ele nu aveau nici un amestec în Bucovina, nici în Basarabia, ele nu administrau decât bunurile din Vechiul Regat și Transilvania.

Președintele - Ați făcut niște comunicări în scris în anul 1940 lui Mihai Antonescu. Ce cuprindeau aceste comunicări ?

Titus Dragoș - Nu am avut ocazia să văd dosarul așa că nu știu despre ce este vorba. Am văzut că sunt acuzat că am scris o scrisoare cu privire la un Statut al evreilor, dar am luat la cunoștință de această scrisoare. În ce privește proiectul de Statut al evreilor, domnul Mareșal Antonescu care voia să facă ordine în această legislație care se făcuse sub impulsul străzii și pe etape foarte rapide și foarte puțin studiate, mi-a ordonat să caut și să întocmesc un statut al evreilor. În acest scop am însărcinat Oficiul de Studii al Centrului Național de Românizare și v-am arătat care erau principiile oficiului care a luat și a examinat legile de la Nürnberg, statutul evreilor din Slovacia, acela din Ungaria și din regimul aplicat față de evrei în Franța ocupată de germani și a întocmit, spre derogare de la toate normele de acolo, un proiect de statut pentru everii di România, după indicațiile domnului Mareșal Antonescu, proiect care însă nu a ajuns să aibă vreo formă legală. Era numai un studiu care putea fi modificat.

Președintele - Ce caracter aveau aceste legislații ?

Titus Dragoș - Pentru reglementarea tuturor situațiilor în care se găseau evreii din România.

Președintele - Dar care era linia politica pe care erau trasate ?

Titus Dragoș - Era o linie politica mult mai blândă ca cele din Boemia sau Moravia. Se dădeau dispoziții să se facă înlesniri evreilor care s-au integrat cât mai mult în comunitatea românească, care sun pe cale de a se asimila cu românii și a li se crea astfel un regim cât mai blând posibil.

Președintele - Cu ce scop s-a înființat Institutul de Credit Românesc ?

Titus Dragoș - A fost înființat înainte de venirea mea la Ministerul Românizării. S-a făcut pentru ajutorarea românilor care vroiau să facă inteprinderi industriale și de comerț. Institutul de Credit Românesc funcționa ca o bancă autonomă, cu un Consiliu de Administrație...

Președintele - Care erau beneficiarii ?

Titus Dragoș - Eu nu mă amestecam. Îl lăsam să funcționeze ca o bancă. În această privință, aș vrea să fac o remarcă, făcută de administratorul Băncii Naționale, domnul Costin Stoicescu, care spunea că toți debitorii Institutului de Credit Românesc care trecea prin Banca Națională, își plăteau la Banca Națională toate scadențele lor. Mi-a mai spus, un lucru care m-a măgulit, că acesta este cel mai bun Institut cu care lucrează Banca Națională.

Președintele - În ce privește jafurile care se făceau și tot felul de afaceri dubioase, care se întâmplau la Ministerul Românizării ce măsuri ați luat ?

Titus Dragoș - Cât a fost posibil ca om, am luat toate masurile. Nu sunt puțini cei pe care i-am destituit, chiar directori, pentru lucruri dubioase.

Președintele - Prin urmare ați luat măsuri ?

Titus Dragoș - Pe cât mi-a fost posibil. Eu munceam de dimineața până seara, de la ora 08:00 până la 14:00 și de după masă până seara târziu. Însă era un aparat de sta în formație și era imposibil ca să se petreacă lucrurile în perfectă stare.

Președintele - Vă rog, cine are de pus întrebări, să-i pună.

Radu Lecca - Să răspundă domnul Dragoș dacă eu am avut vreun amestec, cel mai mic amestec, în redactarea statutului proiect, pe care l-a întocmit domnul Dragoș pentru evrei ?

Titus Dragoș - Nu. Acel proiect era întocmit de Oficiul de Studii.

Acuzatorul Stoican - Întrebam pe acuzatul Dragoș, dacă în cadrul legislației întocmite pentru ușurarea măsurilor rasiale, dacă a întocmit Legea numărul 143 din data de 10 Martie 1943, prin care dictează că printr-o simplă decizie a Centrul Național de Românizare evreii puteau fi evacuați ? Fiindcă eu cunosc cazuri când evrei, din cei mai nevoiași, au fost aruncați în stradă cu copii și bagaje, în temeiul unei simple decizii, care hotăra să fie evacuați evreii din casele lor ? Și să mai răspundă acuzatul dacă regimul anterior de evacuare era prin ordonanță prezidențială ?

Titus Dragoș - Este nevoie de o explicație. Legea numărul 143, dacă se citește întregul ei, se vede că este o lege de ușurare a situației evreilor.

Președintele - Ce a determinat această lege ?

Titus Dragoș - În legea chiriilor anterioară nu erau excepții de la evacuarea evreilor decât într-un cadru faoarte restrâns. Aveau o situație specială decorații de război și invalizii de război. Aceștia beneficiau înainte. Eu spun că prin această lege s-a creat un cadru legal mai bun pentru everi. Cât timp am fost la Ministerul Românizării am creat o serie de excepții pentru evrei, pe care de altfel îi țineam în casele lor.

Acuzatorul Stoican - Dacă proiectul de statut al evreilor pe care l-a întocmit, l-a înaintat Mareșalului Antonescu printr-o scrisoare, în care arăta principiile acestui statut și dacă îi făcea cunoscut Mareșalului Antonescu că acesta este un statut derogatoriu de la legile naziste, sau este o sinteză a acestor legi naziste din toată Europa și pe baza cărora problema evreiască era rezolvată în România ?

Titus Dragoș - Acest statul l-am înaintat domnului Mareșal Antonescu.

Acuzatorul Stoican - Este scrisoarea din data de 13 August 1942 ?

Titus Dragoș - Nu-mi amintesc de data sau de scrisoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare